logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
‘Tempus & Vita : เวลาและชีวิต’ สนามชัย พวงระย้า + สุดรัก คงพ่วง

‘Tempus & Vita : เวลาและชีวิต’ สนามชัย พวงระย้า + สุดรัก คงพ่วง

15 กรกฎาคม 2561

ยู่หยวน อาร์ต แอนด์ แอนทีค (YuYuanArt & Antique) เป็นแกลเลอรี่ที่ตั้งอยู่ภายในล้ง1919

โดย พริบพันดาว

ยู่หยวน อาร์ต แอนด์ แอนทีค (YuYuanArt & Antique) เป็นแกลเลอรี่ที่ตั้งอยู่ภายในล้ง1919 ความพิเศษของที่นี่เป็นสถานที่จัดงานศิลปะที่ดูสบายๆเล็กๆ และเป็นกันเอง มีกลิ่นอายบรรยากาศของความเป็นจีนโบราณที่ถูกนำมาแผลงประยุกต์จนมีลักษณะร่วมสมัย

เมื่อมีงานศิลปะเข้าไปร่วมจัดแสดง จึงมีเสน่ห์อย่างเอ็กโซติกกรุ่นกำจายออกมาอย่างประหลาดๆ ไม่เหมือนใคร ยิ่งในวันเปิดนิทรรศการศิลปะ “Tempus & Vita : เวลาและชีวิต” ของสองศิลปินต่างเพศ คือ สนามชัย พวงระย้า กับ สุดรัก คงพ่วง ซึ่งมีรูปแบบการทำงานศิลปะในสายสกุลเซอร์เรียลิสม์ (Surrealism) มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้การชมงานศิลปะยิ่งสนุกมากขึ้นเพราะบรรยากาศเป็นใจพาไปสู่อีกมิติหนึ่งในตัวงาน

รูปภาพแบบเซอร์เรียลิสม์ของทั้งสองยิ่งทำให้กรุ่นอายของแกลเลอรี่แห่งนี้ดูอวลอายสอดคล้องลงตัวเป็นอย่างยิ่ง ดังแนวความคิดหรือธีมของนิทรรศการครั้งนี้ที่วางไว้คือ “เวลาและชีวิต”

เวลาและชีวิตเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เวลาทำให้เกิดชีวิต และชีวิตดำเนินไปตามกาลเวลา อดีตทำให้เกิดปัจจุบัน และเชื่อมโยงต่อไปถึงอนาคต ทุกช่วงเวลามีคุณค่า ความทรงจำสร้างประสบการณ์ให้เราในการใช้ชีวิต

‘Tempus & Vita : เวลาและชีวิต’ สนามชัย พวงระย้า + สุดรัก คงพ่วง

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ ความสำเร็จ รุ่งโรจน์ หรือความล้มเหลว ทุกสิ่งล้วนไม่สามารถอยู่คงที่ได้ตลอดกาล ย่อมต้องเคลื่อนผ่านไปตามกาลเวลา

ชีวิตของงานศิลปะก็เช่นเดียวกัน มีเรื่องราวมากมายที่ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะจากประสบการณ์ของศิลปิน ที่พานพบในวันแล้ววันเล่า สิ่งที่ประทับใจเหล่านี้มีทั้งความสวยงามหรือความอัปลักษณ์ ทั้งความปลื้มปีติหรือสะเทือนใจ ถูกนำมาเรียงร้อยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละคน

เพราะศิลปะใช้เวลาในการเดินทาง เฉกเช่นเดียวกับชีวิตของมนุษย์ที่เดินผ่านกาลเวลา วันแล้ววันเล่าผลงานศิลปะแต่ละชิ้นจึงมีชีวิตของมันเอง มีความงามและคุณค่าแตกต่างกันไป

เมื่อมองกลับไปสู่รากฐานของงานศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ จะพบได้ว่ามีความสำคัญอยู่ที่การแสดงออกของจิตใต้สำนึกอย่างอิสระ ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์ จินตนาการ ค่อนข้างโน้มเอียงไปในทางกามวิสัย

‘Tempus & Vita : เวลาและชีวิต’ สนามชัย พวงระย้า + สุดรัก คงพ่วง

หลักการของเซอร์เรียลิสม์ คือ จินตนาการเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้

สิ่งที่เห็นจากโลกภายนอกขณะตื่นเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางสายตา การแทรกแซงความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะให้สมบูรณ์ได้ และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์

เอกลักษณ์ของศิลปะเซอร์เรียลลิซึมก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าความบังเอิญ มาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงานโดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านั้น ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกันโดยบังเอิญที่ก่อให้เกิดความหมาย

‘Tempus & Vita : เวลาและชีวิต’ สนามชัย พวงระย้า + สุดรัก คงพ่วง

แม้แต่ละอย่างจะไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลย แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ก็ย่อมจะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการและความรู้สึกถึงเอกภาพแบบใหม่ ซึ่งไม่ขึ้นกับเหตุผลหรือตรรกะใดๆ ในโลกกายภาพ

รูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการนำเอาสิ่งที่เป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 สิ่งที่ดูเข้ากันไม่ได้มาจัดร่วมประกอบกัน และแต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่

ในการจัดแสดงครั้งนี้ผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของสนามชัย ไล่เรียงมาตั้งแต่ชุดเก่าแก่สุดหายากเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว มาจนถึงผลงานชุดล่าสุดที่สดใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดให้ชมที่ไหนมาก่อน

‘Tempus & Vita : เวลาและชีวิต’ สนามชัย พวงระย้า + สุดรัก คงพ่วง

ส่วนของสุดรักเห็นถึงพัฒนาการการเติบโตทางด้านทักษะและความรู้สึกนึกคิดของศิลปินที่ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมายในทุกช่วงอารมณ์ ที่มีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งเศร้าและดีใจ ซึ่งทุกสิ่งล้วนหล่อหลอมให้แข็งแกร่งเติบโตขึ้น โดยศิลปินได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกกลั่นกรองออกมาผ่านผลงานที่มีรูปทรง สีสัน องค์ประกอบที่จัดจ้าน เข้มข้นขึ้น

นิทรรศการศิลปะชุด “Tempus & Vita :เวลาและชีวิต” จัดแสดงถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 ที่ ยู่หยวน อาร์ต แกลเลอรี่ ใน ล้ง1919 คลองสาน กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.09-4554-8883