กินดีวันละนิด ชีวิตแจ่ม!

  • วันที่ 07 ก.ย. 2560 เวลา 10:49 น.

กินดีวันละนิด ชีวิตแจ่ม!

 

ใครๆ ก็ทราบว่า คนที่กินอาหารเพื่อสุขภาพจะมีอายุยืนยาวกว่า และมีสุขภาพดีกว่าคนที่ไม่ได้กิน โดยผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านการแพทย์แห่งนิวอิงแลนด์ เผยว่า การกินอาหารที่มีประโยชน์สามารถยืดอายุขัยได้มากกว่าร้อยละ 10

ผู้วิจัยได้ติดตามกลุ่มคนจำนวน 73,700 คน เป็นเวลากว่า 12 ปี โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมการกินว่าส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร คนจำนวนนี้ประกอบด้วยคนที่กินอาหารมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ พวกเขาจะถูกบันทึกพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมการวิจัย จากนั้นจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับอาหารที่บริโภคไปทุกๆ 4 ปี เป็นเวลาทั้งหมด 12 ปี เพื่อศึกษาว่าตลอดระยะเวลาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสุขภาพของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง

บุคคลที่ตอบคำถามว่า กินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว ปลา เป็นประจำ มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตต่ำคนที่กินอาหารไม่มีประโยชน์ ทว่าคนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมาบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์มากขึ้นก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนกำหนดได้ โดยการควบคุมอาหารมากขึ้นร้อยละ 20 สามารถลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนกำหนดได้ร้อยละ 8-17 และในทางตรงกันข้าม หากคุณกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากขึ้นร้อยละ 20 จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้นร้อยละ 6-12

ดังนั้น การเปลี่ยนอาหารเพียง 1 มื้อ ให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ก็สามารถช่วยให้สุขภาพและยืดอายุขัยของคุณได้ ยกตัวอย่าง เปลี่ยนจากสเต๊กเนื้อแดงเป็นสเต๊กปลา หรือเปลี่ยนไส้กรอกให้เป็นถั่วต่างๆ ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะตายลงได้มากถึงร้อยละ 17 แล้วลองคิดว่า ถ้าคุณเปลี่ยนทุกมื้อให้เป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ ชีวิตคุณจะดีขึ้นขนาดไหน

ข่าวอื่นๆ