3 งานใหญ่เทิดไท้ราชินีเทิดไท้ราชินี

  • วันที่ 11 ส.ค. 2559 เวลา 12:15 น.

3 งานใหญ่เทิดไท้ราชินีเทิดไท้ราชินี

โดย...พุสดี สิริวัชระเมตตา

เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงนับเป็นโอกาสดี ที่วันแม่แห่งชาติ คุณลูกจะถือโอกาสจูงมือคุณแม่ไปใช้เวลาร่วมกัน พร้อมเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน และได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติได้ชื่นชม

ตระการตา 2 นิทรรศการเทิดไท้องค์ราชินี

หนึ่งในนิทรรศการใหญ่แห่งปี ที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้ ต้องยกให้ 2 นิทรรศการใหญ่ ได้แก่ นิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” (Fit for a Queen : Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) และนิทรรศการ “เครื่องโขน” (Dressing Gods and Demons : Costume for Khon) ที่พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษพร้อมกัน 2 นิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ

ไหม-ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวแนะนำถึงไฮไลต์ของนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” ว่า ได้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ออกแบบตัดเย็บโดย ปิแอร์ บัลแมง ในช่วงปี 2503-2524 พร้อมผลงานการปักฉลองพระองค์ของสถาบันเลอซาจ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปักมาจัดแสดง ส่วนหนึ่งคือฉลองพระองค์ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหรัฐ และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายจากนานาประเทศให้ทรงเป็น 1 ใน 10 สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกประจำปี 2503 และยังทรงได้รับการยกย่องต่อมาอีก 3 ครั้ง คือในปี 2504 2506 และ 2507 ต่อมาในปี 2508 หอแห่งเกียรติคุณ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐ ยังจารึกพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่ทรงเป็น 1 ใน 12 สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกอีกด้วย

“ส่วนนิทรรศการ ‘เครื่องโขน’ นั้น จะจัดแสดงความเป็นมาของเครื่องโขนในอดีต ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำการศึกษาค้นคว้า และจัดสร้างเครื่องโขนชุดใหม่ โดยจะจัดแสดงเครื่องพัสตราภรณ์ชั้นสูงที่เก็บรักษามาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี รวมทั้งคอลเลกชั่นสะสมส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญด้านโขน นำมาจัดแสดงควบคู่กัน รวมกว่า 100 ชิ้น นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่คนไทยจะได้ชมเครื่องโขนแบบใกล้ชิด จากที่ผ่านมา จะได้เห็นเครื่องโขนบนเวทีการแสดงเท่านั้น งานนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าเครื่องโขนนั้นให้ความงามวิจิตรที่แตกต่างกันเมื่อมองจากระยะไกลและใกล้”

 

สำหรับนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ” ซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์กว่า 30 องค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน มิ.ย. 2561 ณ ห้องจัดแสดง 1-2 ส่วนนิทรรศการ “เครื่องโขน” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน พ.ค. 2460 ณ ห้องจัดแสดง 3-4 พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.

ยลโฉม “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ”

ใครที่วางแผนว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวห้าง กินข้าว ช็อปปิ้ง ลองปักหมุดไปที่เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี รับรองว่าวันแม่ปีนี้จะพิเศษไม่เหมือนปีไหนๆ เพราะจะได้เต็มอิ่มกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกันเนรมิตอีเวนต์ฮอลล์ ชั้น 3 ให้กลายเป็นห้องนิทรรศการที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อันเกี่ยวเนื่องกับผ้าไทยและผ้าปักในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ พร้อมจัดแสดง 7 ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บจากผ้าไทยและโดดเด่นด้วยลายปักอันวิจิตร ซึ่งปกติจะมีโอกาสได้เห็นแต่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เท่านั้น

 

นิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วย 8 โซน ที่บอกเล่าที่มาของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทอดพระเนตรเห็น “ความเป็นศิลปิน” ที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทย จากนั้นจึงเป็นโซนที่บอกเล่าเรื่องราวของผ้าทอสู่ผ้าไทยที่สร้างชื่อ โซนปักพัสตราโขนพระราชทาน โซนปักผ้าซอยจากแดนใต้ โซนผ้าปักจาก 6 ชนเผ่า โซนประณีตศิลป์บนผืนผ้าสู่พัสตราฉลองพระองค์ โซนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และโซนกิจกรรม DIY ชวนผู้ชมงานเลือกชิ้นผ้าปัก เพื่อนำมาเย็บบนถุงผ้าดิบหรือเสื้อยืด หรือเลือกลายเพื่อปักซอยตามแบบ แล้วนำกลับไปเป็นที่ระลึก

งานนี้ยังเอาใจคู่แม่ลูกขาช็อปด้วยโซน เดอะ บัลโคนี ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เพื่อชมผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และโครงการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริฯ และการจำหน่ายผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ของถูกใจแล้ว สามารถไปร่วมชมนิทรรศการแสดงพระฉายาลักษณ์ สมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หาชมได้ยาก และร่วมพลังสามัคคีและแสดงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมช่วยกันปักผ้าด้วยไหมสีทองเป็นคำว่า “Long Live The Queen” บนผืนผ้าไหมสีฟ้าอมน้ำเงิน ขนาด 7 เมตร ที่จัดวางบริเวณชั้นจี ก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อไป

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” จะจัดไปจนถึงวันที่ 17 ส.ค.นี้ ณ ดิ อีเวนต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดถึงวันที่ 21 ส.ค. 2559 เวลา 10.00-22.00 น. สามารถเข้าได้ฟรี 

ชมงานศิลป์เคล้าเสียงเพลง

ปิดท้ายกิจกรรมวันแม่ที่เอาใจสายอาร์ต ชอบเสียงเพลง บรรยากาศชิลๆ ต้องไม่พลาดกิจกรรม “งานศิลป์ของแม่” จัดโดยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รวบรวมผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ที่เป็นจุดเริ่มต้นของงานมรดกทางวัฒนธรรมที่มาจากหลายแหล่งที่ก่อให้เกิดงานศิลป์ทั่วทั้งประเทศไทยขึ้นอย่างกว้างขวางตราบจนปัจจุบันมาจัดแสดง ชมนิทรรศการห้องทรงงาน การออกร้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานฝีมือของศูนย์ศิลปาชีพฯ การแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค กิจกรรมเวิร์กช็อปงานหัตถกรรม งานจำลองประเพณีพื้นบ้าน ณ หมู่บ้านไทย 4 ภาค ตลาดน้ำย้อนยุค การจำหน่ายอาหารและขนมไทยโบราณ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสริมว่า ไฮไลต์ของงานที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง คือการแสดงพลุประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติชุดพิเศษยิ่งใหญ่ “พรรษา 84 บารมีพระแม่ไทย” แสดงโดยทีมงานพลุระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการแสดงพลุประกอบดนตรีทั้งหมด 7 ชุด  8,499 นัด จัดแสดง 12 นาที ให้ได้ชมกันเต็มตาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงเวลา 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12-14 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรี

งานนี้เพื่อเพิ่มสีสันความประทับใจ ทางเจ้าภาพเชิญชวนให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวแต่งผ้าไทยมาอวดโฉมว่าผ้าไทยก็สวยเก๋ไม่แพ้ใครอีกด้วย

หยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน คุณลูกที่ยังไม่มีแพลนจะพาคุณแม่สุดที่รักไปใช้ช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ที่ไหน อย่าพลาด 3 นิทรรศการที่จะไม่เพียงทำให้คุณรักแม่ของคุณมากขึ้น แต่จะเต็มอิ่มและซาบซึ้งไปกับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง “ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน”

ข่าวอื่นๆ