แนะนำโรค 'อะโครเมกาลี' มนุษย์ยักษ์

  • วันที่ 02 เม.ย. 2559 เวลา 10:08 น.

แนะนำโรค 'อะโครเมกาลี' มนุษย์ยักษ์

โดย...ศุภชาติ เล็บนาค

ฉบับนี้แนะนำให้รู้จักกับ นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโรค “อะโครเมกาลี” ซึ่งปัจจุบันยังคงถูกระบุให้เป็น “โรคหายาก” แต่ก็มีความรุนแรงและทำให้ผู้ป่วยอาจได้รับอันตรายมากกว่าที่ควรจะเป็น

คุณหมอธวัชชัย บอกว่า โรคอะโครเมกาลีเป็นโรคเรื้อรังที่มาจากความผิดปกติของฮอร์โมน โดยเกิดจากเนื้องอกของต่อมใต้สมอง สร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย (โกรธฮอร์โมน) สูงผิดปกติ ทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตมากเกินไป

หากฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานตั้งแต่เด็ก ร่างกายของผู้ป่วยจะสูงใหญ่เกินปกติเหมือนมนุษย์ยักษ์ ขณะที่หากเกิดในภาวะผู้ใหญ่ ร่างกายจะค่อยๆ ยืดออกผิดปกติ ทั้งมือ เท้า อวัยวะภายใน รวมถึงหน้าตา ทั้งปาก จมูก กระดูกหน้าผาก คางยื่น รวมถึงลิ้นโตคับปาก

“ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เราพบจะอยู่ที่อายุ 40-60 ปี โดยตอนแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ แต่จะเริ่มแสดงออกอย่างช้าๆ เช่น ปากเริ่มใหญ่ขึ้นหรือมือเท้าเริ่มใหญ่ขึ้น จนทำให้มารักษาช้าเกินไป และมักพบในผู้ป่วยที่เริ่มมีอายุมากขึ้น จึงอยากให้ความรู้เรื่องโรคนี้เพิ่ม เพื่อให้ผู้ป่วยและคนรอบข้างตระหนักถึงอาการ เพื่อให้พบแพทย์ได้ทันท่วงที” คุณหมอธวัชชัยเล่าให้ฟัง

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสูงในการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น อาจเกิดความผิดปกติของระบบลิ้นหัวใจ ทำให้อาจเกิดหัวใจวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน รวมถึงภาวะเส้นเลือดในสมองอุดตัน ขณะเดียวกันยังอาจเกิดปัญหาจากการมองเห็น เนื่องจากมีการกดเบียดเส้นประสาทตา ซึ่งทั้งหมดมีความเสี่ยงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

สำหรับวิธีรักษา มีตั้งแต่ใช้ยา ฉายแสง รวมถึงผ่าตัดออก ซึ่งจะทำให้หายขาดได้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยที่อาจได้รับอันตรายจากการผ่าตัดก้อนเนื้องอก จะใช้วิธีใช้ยาร่วมกับการฉายแสง แต่ปัญหาปัจจุบันคือราคายายังคงมีราคาสูง

หากพบได้รวดเร็วและได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที อาการแทรกซ้อนของโรคอะโครเมกาลียังมีโอกาสหายขาด ด้วยเหตุนี้หากสงสัยว่าเป็นจึงควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ทำการวินิจฉัยอย่างละเอียดต่อไป

ข่าวอื่นๆ