ชื่อ-นามสกุลนั้น สำคัญไฉน "ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ"

วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:22 น.
ชื่อ-นามสกุลนั้น สำคัญไฉน "ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ"
โดย...อ.รัก สุธีรักษ์

สวัสดีมิตรรัก แฟนคลับโพสต์ทูเดย์ .. เข้าสู่ปีที่ 20 .. ก้าวใหม่ให้ความต่าง อย่างมืออาชีพ ..

"จะกินเหล้าเมายาไม่ว่าดอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผล จงอย่ากินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการ" กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยว่าไว้ กว่าร้อยปีที่แล้ว ..

ศุกร์นี้เย็นกายสบายใจ ชวนแฟนคลับมาดูบุคคลที่สร้างสรรค์งาน เป็นผู้สร้างอย่างแท้จริง เพราะท่านคือ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ .. ท่านมีสี่ช่วงในชีวิตการทำงาน คือ คณบดีนิติฯ จุฬาฯ, เลขานุการคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540 , เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สามเทอม 12 ปี และประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2558 ..

ผู้เขียนขอหยิบยกมา สองช่วง คือ ช่วงที่ท่านเป็นเลขานุการ กมธ ยกร่างรัฐธรรมนูญปี 40 และเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดังนี้ครับ ..อ.บวรศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชน เป็นโชคดีของคนไทยที่ท่านและคณะมาร่างรัฐธรรมนูญ 40 เพราะในบรรดาองค์กรอิสระ เช่น กกต., ศาลปกครอง, ศาลรัฐธรรมนูญ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมดที่กล่าวล้วนกำเนิดมาโดย รธน.ปี40 สิ่งที่อ.บวรศักดิ์และคณะทำ ล้วนแต่มีคุณูปการต่อสังคมไทย และประชาชนชาวไทย เพราะหน่วยงานที่กล่าวถึง ล้วนเป็นที่พึ่งสร้างความยุติธรรมในสังคม ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีหน่วยงานเหล่านี้ ส่วนราชการใดจะเวนคืนที่เพื่อตัดถนน ก็ขีดเอาตามอำเภอใจ ประชาชนเจ้าของที่ได้แต่ดูตาปริปๆ แต่เมื่อมีหน่วยงานอย่าง ศาลปกครอง ก็การันตีได้ว่าประชาชนจะได้รับความยุติธรรม มีที่พึ่งพิงได้อย่างแท้จริง

ท่านมีคุณวุฒิที่ดีเยี่ยม ป.ตรีเกียรตินิยมเหรียญทอง นิติศาสตร์จุฬาฯ , ป.โท ป.เอก ทางกฎหมายมหาชน จากม.ปารีสในช่วงที่ท่านร่างรธน.40 มีท่านนายกฯอานันท์ปันยารชุน เป็นประธาน ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าฟังการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรธน.หลายครั้งที่รัฐสภา เพราะช่วงนั้นเป็นผู้ช่วยส.ส. ท่านบวรศักดิ์ ในฐานะเลขานุการคณะ ท่านอธิบายความถึงเหตุผลที่ต้องมีองค์กรอิสระต่างๆ อย่างชัดเจน มีเหตุมีผล ตอบได้ทุกคำถาม พูดเสียงดังกังวาล ด้วยความมั่นใจ เพราะท่านรู้จริง ทำให้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เชื่อถือและยอมโหวตให้มีหน่วยงานต่างๆ ดังที่กล่าวแล้ว ทุกท่านทราบมั้ย ก่อนที่ยังไม่มีส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ส.ส.ที่มีตำแหน่งบริหาร จะทำงานก็ห่วงพะวงพื้นที่เลือกตั้ง ทำงานห่วงหน้าพะวงหลังตลอด เหน็ดเหนื่อยมากครับ แต่เมื่อมีปาร์ตี้ลิสต์แล้ว เป็นคุณูปการต่อนักการเมืองเป็นอย่างมาก

ท่านเป็นเลขาฯสามเทอม 12 ปี ทำให้สถาบันพระปกเกล้า ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือที่สุดแห่งหนึ่งของไทย หลักสูตรปปร. จะเป็นรองก็เพียงหลักสูตรวปอ. เท่านั้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวเป็นผลงานของหน่วยงานที่มีอ.บวรศักดิ์ เป็นหลักในการทำงานทั้งนั้น

บวรศักดิ์ ได้เลขศาสตร์ 38 มีปัญญา ละเอียดลึกซึ้ง ใจนักเลง มีพลังในการต่อสู้ ถือเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ชะตาชีวิตจะประสบความสำเร็จมีความสุขสบายอุวรรณโณ ได้เลขศาสตร์ 35 จิตใจกว้างขวาง ชอบความชัดเจน มีความสามารถ จัดเจนเชี่ยวชาญ คล่องแคล่วว่องไว รอบรู้ มีเหตุผล มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชู ให้งานลุล่วงด้วยดี

ชื่อบวกนามสกุลได้เลขศาสตร์ 73 เป็นคนกล้าหาญ ใจร้อน กล้าเผชิญปัญหา รอบรู้ เชี่ยวชาญ ชะตาชีวิตกว่าจะได้ดังใจ ต้องต่อสู้ก่อน จึงจะสมหวังดังใจ

ดูดวง ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อนามสกุล โดย อ.รัก สุธีรักษ์ นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง, โหราศาสตร์ไทย รุ่น 14 สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯโทร/ไลน์ 092-2762854ขอบคุณและสวัสดีครับ ..