ชื่อ-นามสกุลนั้น สำคัญไฉน "ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย"

วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
ชื่อ-นามสกุลนั้น สำคัญไฉน "ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย"
โดย...อ.รัก สุธีรักษ์

สวัสดีมิตรรักแฟนคลับ โพสต์ทูเดย์ เข้าสู่ปีที่ 20 .. ก้าวใหม่ให้ความต่างอย่างมืออาชีพ ..

ศุกร์นี้ชวนแฟนคลับ มาดูบุคคลที่เกิดมา เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริงศุกร์นี้ คือ ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ท่านเป็นบุตรของศ.ดร.สุนทร และคุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย ชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย มีบุตรชาย คือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย

ท่านมีคุณวุฒิที่ดีเยี่ยม ป.ตรี คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมเหรียญทอง , ป.โท ที่ สถาบันกฎหมายและการฑูต เฟลตเชอร์ สหรัฐอเมริกา , ป.เอก ที่คณะนิติศาสตร์ ม.ฮาวาร์ด

งานในส่วนการศึกษา ท่านเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศาสตราจารย์ และศาสตราภิชาน ทั้งสองตำแหน่งงานการเมือง ท่านเป็นที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก ในสมัยพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี , เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยนายกฯบรรหาร ศิลปอาชา , ผลงานที่สร้างชื่อ คือ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในสมัยท่านดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยดร.สุรเกียรติ์ เป็นประธานจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 และที่สุดเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในสมัยดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

ด้วยความรู้ความสามารถที่สูงยิ่ง ปัจจุบัน ท่านเป็น รองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย , เป็นประธานสำนักงานกฎหมายสยามพรีเมียร์ , เป็นประธานที่ปรึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของกลุ่มเนสท์เล่ , เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฯลฯ

ชื่อ สุรเกียรติ์ ได้เลขศาสตร์ 50 เป็นคนมีจริยธรรม ภูมิปัญญาสูง มีคุณธรรม มีประสบการณ์หลากหลาย มีโชคดีทางการต่างประเทศ รักความยุติธรรม แคล้วคลาดปลอดภัยนามสกุล เสถียรไทย ได้เลขศาสตร์ 47 เป็นคนเก่งกล้า มากความสามารถ ทรหดอดทน ชีวิตจะประสบความสำเร็จโดยความสามารถของตนเอง อย่างแท้จริงชื่อบวกนามสกุล ได้เลขศาสตร์ 97 มีสติปัญญาดี มีวินัย มุ่งมั่นตั้งใจ อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคด้วยดี รอบคอบไม่เอาเปรียบผู้อื่น ชะตาชีวิตจะประสบความสำเร็จมีเกียรติยศ ชื่อเสียง

ดูดวง ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อนามสกุล กับ อ.รัก สุธีรักษ์ นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง , โหราศาสตร์ไทย รุ่น 14 สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ฯโทร / ไลน์ 092-2762854ขอบคุณและสวัสดีครับ ..