ชื่อ-นามสกุลนั้น สำคัญไฉน "อานันท์ ปันยารชุน" อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย

วันที่ 09 เม.ย. 2564 เวลา 14:22 น.
ชื่อ-นามสกุลนั้น สำคัญไฉน "อานันท์ ปันยารชุน" อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย
โตย... อ.ต้น

สวัสดีมิตรรัก กัลยาณมิตรและ FC โพสต์ทูเดย์ สื่อมวลชนที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยแห่งนี้มารอบนี้ อ.ต้นมีความภาคภูมิใจที่จะได้ถอดรหัสชื่อนามสกุล สุดยอดนักบริหารที่ประเทศไทยนี้มีอยู่ไม่กี่คน คือ คุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย คุณอานันท์ ปัจจุบันมีอายุ 88 ปีเป็นลูกพระยา มารดาเป็นคุณหญิง มีคุณวุฒิการศึกษาดีเยี่ยม เป็นนักเรียนอังกฤษ สำเร็จการศึกษาป.ตรีกฎหมายที่ม.เคมบริดจ์ และเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ไม่นานก็ได้เป็นหน้าห้องรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ พ.อ.ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 13 ปี สมัยที่คุณอานันท์เป็นหน้าห้อง บรรดาข้าราชการระดับสูงที่จะเข้าพบรัฐมนตรี ต้องถามคุณอานันท์ว่า ท่านรัฐมนตรีอารมณ์ดีอยู่มั้ย เพราะเป็นที่ทราบดีว่า ดร.ถนัด ไว้วางใจหน้าห้องท่านนี้มาก ไม่นานนักคุณอานันท์ก็ได้รับการสนับสนุนไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติและประจำสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นที่หนึ่งในบรรดาเอกอัครราชทูตไทยทั้งหมดในเวลานั้น ด้วยวัยยังไม่ถึงสี่สิบปี คุณอานันท์ยังเป็นคณะทำงานเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ซึ่งโลกตะวันตกไม่คบหาเพราะเป็นคอมมิวนิสต์ แค่ไทยเราคบเพราะรอบๆประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมด ถ้าไม่ไปคบกับจีนรอบนั้น ประเทศไทยอาจจะพังได้ และก่อนจะลาออกจากราชการ ท่านได้เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และตำแหน่งสุดท้าย คือ เอกอัครราชทูตประจำเยอรมันนี

ในบทบาททางภาคเอกชน ท่านได้ทำงานที่กลุ่มสหยูเนี่ยน โดยเป็นประธานบริษัท และเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีบทบาทเป็นอย่างมาก และได้เป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยในปีพ.ศ.2534 - 2535 เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนไทยเป็นอย่างมาก บทบาทสุดท้ายในการทำงานเพื่อชาติ ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540 ซึ่งเป็นฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ง โดยบรรดาองค์กรอิสระที่มีในขณะนี้ เช่น กกต. , ศาลรัฐธรรมนูญ , ศาลปกครอง , คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , สตง. และส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมดก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ..เป็นที่น่าเสียดายตรงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไม่นาน ถ้าเป็นนานประเทศไทยคงดีกว่านี้ เพราะท่านทำงานในทุกตำแหน่งด้วยจิตใจที่รัก และรับผิดชอบในหน้าที่อย่างสูงยิ่ง ชีวิตส่วนตัว ท่านสมรสกับม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน มีธิดาสองคน

อานันท์ ได้เลข 31 มีความหมาย เป็นคนที่รักความก้าวหน้า มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ใจร้อน ต้องผ่านความยากกว่าจะได้รับความสำเร็จในบั้นปลายของการทำงานและการใช้ชีวิต

ปันยารชุน ได้เลข 32 เป็นคนมีหลักการและมีการวางแผนชีวิตที่ชัดเจน รอบรู้อย่างกว้างขวางยึดมั่นในความคิดและอุดมการณ์ของตนเอง ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้ความสนับสนุนอย่างดียิ่ง

ชื่อบวกนามสกุล รวมได้เลข 63เป็นคนมีเสน่ห์ มีความสำเร็จในทุกด้าน เฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ มีน้ำใจดึงดูดเพศตรงข้าม รู้จักเลือกคบเพื่อน จะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดี ...

ภาพ : เปิดหนังสือชีวประวัติ "อานันท์ ปันยารชุน"