ดูดวง

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562

โดย...อ.ชลธี โพธิ์สุ

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 10:59 น.

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562

โดย...อ.ชลธี โพธิ์สุ

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 19:30 น.

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562

โดย...อาจารย์ชลธี โพธิ์สุ

วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 14:57 น.

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562

โดย...อาจารย์ชลธี โพธิ์สุ

วันที่ 02 ก.ค. 2562 เวลา 12:20 น.

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2562

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2562

โดย...อาจารย์ชลธี โพธิ์สุ

วันที่ 23 มิ.ย. 2562 เวลา 19:10 น.

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562

โดย...อาจารย์ชลธี โพธิ์สุ

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 19:00 น.

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2562

ดวงรอบสัปดาห์ทำนายระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2562

โดย...อาจารย์ชลธี โพธิ์สุ

วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 21:11 น.