ปรับตัวรับปีใหม่ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

วันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 19:39 น.
ความสำเร็จ ใครก็ต้องการ แต่ความสำเร็จจะรอพึ่งโชคชะตา หรือผู้อื่นคงไม่ได้ ตัวเราเองต่างหากที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะไขว่คว้าความสำเร็จนั้นมาอยู่ในมือ

เรื่อง : รัฐพร คำหอม

ความสำเร็จ ใครก็ต้องการ แต่ความสำเร็จจะรอพึ่งโชคชะตา หรือผู้อื่นคงไม่ได้ ตัวเราเองต่างหากที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะไขว่คว้าความสำเร็จนั้นมาอยู่ในมือ

ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (tpongvarin@yahoo.com,www.bt-training.com) วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษา มีประสบการณ์ของการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลไคเซ็น (KAIZEN) ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งงานนี้จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการวิศวอุตสาหการแห่งชาติ 2010 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ในหัวข้อ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพี่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

จากการที่ได้พิจารณาการนำเสนอจากทั้งหมด 26 ทีม ทำให้สังเกตเห็นพฤติกรรมที่เหมือนกันของสมาชิกในทุกกลุ่ม ที่มีทั้งความประทับใจ และคิดว่ามีประโยชน์กับผู้อ่านที่จะนำมาบอกต่อ เป็น 6 พฤติกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

พฤติกรรมที่ 1 เป็นคนช่างสังเกต โดยมักจะมองจุดเล็กจุดน้อย เพื่อนำมาปรับปรุงเสมอ ไม่ยอมปล่อยผ่าน แล้วนำมาเป็นหัวข้อเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง โดยคิดว่า ดีกว่านี้ได้ไหม? เร็วกว่านี้ได้ไหม? ประหยัดกว่านี้ได้ไหม? สะดวกกว่านี้ได้ไหม? ปลอดภัยกว่านี้ได้ไหม? มีของเสียน้อยกว่านี้ได้ไหม? เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต

ฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน โดยควรหมั่นตรวจสอบเพื่อค้นหาจุดบกพร่อง จุดผิดปกติ หรือสิ่งที่น่าจะเกิดปัญหา หรือความสูญเปล่าต่างๆ รวมไปถึงจุดที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย

พฤติกรรมที่ 2 เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ และไม่ย่อท้อ เมื่อเจอปัญหา หรืออุปสรรค ก็ไม่ย่อท้อ ทำแล้วทำอีก แก้ไขแล้ว แก้ไขอีก ไม่ประสบความสำเร็จไม่เลิก ปรับปรุงให้ดีขึ้นๆ อยู่เสมอ ไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ โดยคิดว่า “วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้ และวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้”

แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ และไม่ย่อท้อ เพื่อฝึกทำงานภายใต้ภาวะกดดัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และต้องมีวินัยไม่ทอดทิ้งก่อนที่จะดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ

พฤติกรรมที่ 3 ทำงานเป็นทีมเวิร์ก ด้วยความรัก และสามัคคี เพราะต้องช่วยกันเก็บข้อมูล ช่วยกันปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ โดยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในทีม ถ้าหากทะเลาะกันรับรองไม่รุ่งแน่นอน ซึ่งไม่เพียงแต่การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นเท่านั้น กิจกรรมอื่นๆ ก็ต้องอาศัยความรัก ความเข้าใจ และความสามัคคีด้วยเช่นกันครับ

แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ทำงานเป็นทีมด้วยความรัก และสามัคคี ต้องฝึกฝนตนเองให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ยึดเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ทำงานแบบเป็นพี่ๆ น้องๆ ไม่ใช้อารมณ์ หรือนำเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน มีน้ำใจ พร้อมช่วยเหลือ และให้อภัยเสมอเมื่อเกิดข้อผิดพลาด แล้วพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน

พฤติกรรมที่ 4 ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ โดยสังเกตได้จากการที่แต่ละกลุ่มต้องไปค้นคว้า เพื่อค้นคิดหาวิธีการใหม่ๆ ตามหลักวิชาการต่างๆ หรือแม้แต่การลองผิด ลองถูก เพื่อมาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกด้วย

แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ อ่านให้มาก ฟังให้มาก จดให้มาก และคิดให้มาก และอุปกรณ์ง่ายๆ ที่ผมชอบใช้คือ การใช้สมุดบันทึกเล่มเล็กๆ (Note Book) พกใส่กระเป๋าเสื้อเสมอ เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ไอเดียดีๆ เด็ดๆ ที่ผ่านเข้ามาในสมอง ก็รีบบันทึกเอาไว้ทันที รับรองเรื่องดีๆ จะไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอน

พฤติกรรมที่ 5 มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่แต่ละกลุ่มมีการค้นคิด ประดิษฐ์ ทดลอง นำเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งคิดใหม่ และนำของเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากๆ ครับ

แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ อันนี้แนะนำว่า ต้องอ่านหนังสือ หรือค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ (Idea) หรือไปศึกษาการใช้ เช็กลิสต์ของออสบอนด์ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องกล้าคิด กล้าฝัน และกล้าจินตนาการบนพื้นฐานของความจริง

พฤติกรรมที่ 6 มีความสามารถในการประสานงาน จะเห็นได้ว่าเกือบทุกเรื่องที่เราทำ เราทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ เราต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยความรู้ และความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอ ดังนั้นถ้าหากใครขาดศิลปะด้านนี้แล้วละก็ การประสานงานก็จะเปลี่ยนเป็นประสานงาทันทีโดยไม่ต้องสงสัย

แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงาน ควรเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสม (ประเภทพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำ อย่าทำเด็ดขาด) เช่น ควรใช้ประโยคขอร้องมากกว่าประโยคคำสั่ง และที่สำคัญอีกประการคือ ต้องรู้จักกาลเทศะ ควรเลือกเวลาที่เหมาะสมสะดวกทั้งผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือจากเขา และตัวเราเองด้วย ถ้าหากเขายุ่งอยู่ละก็ อย่าไปกวนใจเขาเด็ดขาด เดี๋ยวงานจะไม่เดิน

จากแนวคิด และการพัฒนาพฤติกรรมทั้ง 6 ที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนนี้ ผู้อ่านก็ลองนำไปปฏิบัติดู รับรองได้เลยครับว่า จะประสบความสำเร็จเหมือนกับผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันไคเซ็นนี้อย่างแน่นอน สุดท้ายขอฝากข้อคิดของ ริเชิร์ท เบิร์ด ที่ว่า “ผู้พยายามทำอะไรบางอย่างแล้วล้มเหลวนั้น ดีกว่าผู้ที่ไม่พยายามทำสิ่งใดเลยแล้วสำเร็จอย่างใหญ่หลวง”