31 สิงหาคม วันป้องกันการใช้ยาเกินขนาด

วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 09:05 น.
31 สิงหาคม วันป้องกันการใช้ยาเกินขนาด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สร้างความตระหนักถึงพฤติกรรมการใช้ยาอย่างเหมาะสม ป้องกันอันตรายที่อาจได้รับจากการใช้ยาเกินความจำเป็น เผยเรื่องใกล้ตัว “ยาพาราเซตามอล ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย”

วันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี ได้รับการกำหนดให้เป็นวันป้องกันการใช้ยาเกินขนาด เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วโลกมีพฤติกรรมการใช้ยาอย่างเหมาะสม ป้องกันอันตรายที่อาจได้รับจากการใช้ยาเกินความจำเป็น

เนื่องในวันป้องกันการใช้ยาเกินขนาดในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับหลักการใช้ยาพาราเซตามอลมาฝากกัน ทั้งนี้ ยาพาราเซตามอลมีข้อบ่งชี้ในการช่วยบรรเทาอาการปวด ลดไข้ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จัดเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย หลักการใช้ที่ปลอดภัยควรเป็นอย่างไร 

ข้อควรระวังอื่นๆ

- หากใช้ยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หรืออาการปวดในเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาใน 10 วันให้ไปพบแพทย์ เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคร้ายแรงได้

- ระมัดระวังการใช้พาราเซตามอลร่วมกับยาชนิดอื่นที่มียาพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อที่มีส่วนผสมระหว่างยาพาราเซตามอลและออร์เฟนาดรีน (orphenadrine)

- เก็บยาในที่แห้งพ้นจากแสงความร้อนและเก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก

#วันป้องกันการใช้ยาเกินขนาด

#InternationalOverdoseAwarenessDay

ที่มา : งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช

อ้างอิง : คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 329/2560  เรื่องแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน

ตรวจสอบข้อมูล : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช