เตือน! ยาแก้ปวด NSAIDs อันตรายต่อไต ก่อนใช้ควรระวัง

วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 09:35 น.
เตือน! ยาแก้ปวด NSAIDs อันตรายต่อไต ก่อนใช้ควรระวัง
อย.เตือนการกินยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน, นาพร็อกเซน, เซเลค็อกสิบ "ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น" เพราะการใช้ยาระยะยาว หรือใช้ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้

ข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุ ยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs หรือ NSAIDs) มีฤทธิ์แก้ปวด ต้านการอักเสบ และลดไข้ ยากลุ่มนี้ เป็น “ยาอันตราย” ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกร ตัวอย่างยาที่เห็นกันบ่อย ๆ เช่น แอสไพริน (Aspirin), ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen), ไดโคลฟีแน็ก (Diclofenac), นาพร็อกเซน (Naproxen), เซเลค็อกสิบ (Celecoxib)

การกินยาในกลุ่มนี้แนะนำให้กินหลังอาหารทันที และดื่มน้ำตามมาก ๆ เนื่องจาก ยามีผลข้างเคียงที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ หากใช้ยาในกลุ่มนี้มากเกินไป จะส่งผลให้การไหลเวียนเลือดภายในไตลดลง อาจทำให้เกิดภาวะไตเสียหายเฉียบพลันได้ และยาในกลุ่มนี้ยังทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การใช้ยาในระยะยาวจึงนำไปสู่การเกิดโรคไตเรื้อรังได้

การเกิดอันตรายต่อไตขึ้นอยู่กับ

1. ขนาดยาและระยะเวลาที่ใช้ยา ดังนั้นไม่ควรใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อ ควรใช้ยาในขนาดต่ำสุดที่ให้ผลในการรักษา และใช้เป็นเวลาสั้นที่สุดตามความจำเป็น

2. ผู้สูงอายุและทารกแรกคลอดมีความเสี่ยงสูง

3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคเบาหวาน โรคอ้วน

4. ผู้ที่อยู่ในภาวะเสียเลือดมากหรือเสียน้ำมาก 

5. การใช้ร่วมกับยาอื่น เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันโลหิต

ดังนั้น การใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น และหากมีโรคประจำตัวควรแจ้งให้เภสัชกรทราบก่อนซื้อยาทุกครั้ง ไม่อย่างนั้นอาจเกิดอันตรายได้