posttoday

'clicknic' แอปตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี

08 เมษายน 2563

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “clicknic (คลิกนิก)” ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง

\'clicknic\' แอปตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่แต่แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล และเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) และโรงพยาบาลที่เปิดรับตรวจโควิด-19 ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความหนาแน่นในสถานพยาบาล และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ สปคม.นั้น ขณะนี้มีประชาชนเข้ามารับการตรวจไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน

สปคม.จึงมีแนวคิดในการนำเทเลเมดิซีน (Telemedicine) มาใช้ในขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยได้ร่วมกับ คลิกนิก เทเลเมดิซีน เปิดบริการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเบื้องต้นผ่าน “คลิกนิก แอปพลิเคชัน” (clicknic Application) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งกับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ลดความวิตกกังวล ลดการเคลื่อนที่ของผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรวจด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลให้อยู่ในที่พักอาศัย โดยมุ่งหวังที่จะลดจำนวนคนเดินทางเข้ามาตรวจคัดกรองภายในโรงพยาบาล และเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจยังโรงพยาบาลแทน โดยประชาชนสามารถคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “คลิกนิก” ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์–ศุกร์ และเตรียมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเร็วๆ นี้

\'clicknic\' แอปตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี

วิธีการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น

นายนีล นิลวิเชียร ประธานกรรมการบริหาร คลิกนิก เทเลเมดิซีน (clicknic Telemedicine) เผยว่า คลิกนิก เทเลเมดิซีน เป็นบริการทางการแพทย์ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ผ่านการสื่อสารด้วยระบบวิดีโอคอล (VDO Call) พร้อมระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายร้านยาและระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

และจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คลิกนิก เทเลเมดิซีน ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือสำหรับ คัดกรองเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน “คลิกนิก” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมทั้งสามารถขอรับคำปรึกษาในรูปแบบวิดีโอคอล (VDO Call) กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ โดยบริการดังกล่าวนี้ ได้เริ่มทดลองเปิดใช้บริการมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยจากการสำรวจข้อมูลจากโรงพยาบาลสมุทปราการ พบว่าสามารถลดจำนวนผู้มาใช้บริการคัดกรองไวรัสโควิด-19 และลดความแออัดของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก จากความสำเร็จดังกล่าว คลิกนิก จึงได้ร่วมมือกับ สปคม.ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “คลิกนิก” ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และมีกระบวนการคัดกรองที่แม่นยำทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเริ่มให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

\'clicknic\' แอปตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี

ขั้นตอนการคัดกรอง

ภก.อรรถพล ตันติกำเนิดกุล กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ คลิกนิก เทเลเมดิซีน กล่าวถึงกระบวนการคัดกรองผ่าน “คลิกนิก”  ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1.คัดกรองด้วยแบบประเมิน (Screening Questionnaire)

2.VDO Call กับเจ้าหน้าที่

3.แยกความเสี่ยง ออกเป็น  3 ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ

  • ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำ แนะนำการปฏิบัติตัว
  • ความเสี่ยงสูง ประสานงานเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

4.หากพบผลบวกคนไข้จะได้รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที 

5.การติดตามกรณีกลับมาดูอาการที่บ้านได้ (Self isolation) ด้วยระบบเทเลเมดิซีน

อย่างไรก็ตาม “คลิกนิก” แอปพลิเคชัน  เปิดให้บริการในระยะแรกสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป) ในอนาคตกำลังขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้สนใจใช้บริการ สามารถ Download Application ได้ที่

ระบบ ios : https://apps.apple.com/th/app/clicknic/id1348575147

ระบบ android: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.clicknic.clicknicandroid&hl=t

สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมใช้บริการระบบคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่าน คลิกนิก แอปพลิเคชัน สามารถติดต่อและส่งรายละเอียดได้ทาง Inbox ของ Facebook Page: Clicknic