คนเป็นความดันและโรคหัวใจ ทำไมเสี่ยงโรค COVID-19

วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 09:09 น.
คนเป็นความดันและโรคหัวใจ ทำไมเสี่ยงโรค COVID-19
คนมีโรคประจำตัว อย่างโรคความดันและโรคหัวใจ ควรรับมืออย่างไรกับโรค COVID-19 และยาที่กินอยู่มีผลกับการรักษาหรือไม่หากติดเชื้อโคโรนาไวรัส

โคโรนาไวรัสเป็นไวรัสขนาดใหญ่ พบได้ทั้งในคนและสัตว์จำนวนมาก ซึ่งจัดอยู่ในไวรัสกลุ่มเดียวกับ MERS และ SARS แต่ความรุนแรงของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จะมีความรุนแรงน้อยกว่า MERS และ SARS ซึ่งอัตราการเสียชีวิตของ MERS นั้นอยู่ที่ 30 % และ SARS อยู่ที่ประมาณ 10 % แต่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อยู่ที่น้อยกว่า 3% และในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศชื่อเรียกไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า SARS-CoV-2

ผู้ป่วยโรคใดบ้างที่ควรระมัดระวังโรค COVID-19

ข้อมูลโดย นพ.กฤษฎา วิไลวัฒนากร สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมิติเวช เผยว่า จากข้อมูลของวารสารการแพทย์ The Lancet ระบุว่าโรค COVID-19 มักจะมีความอันตรายกับระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง หากติดเชื้อแล้วไม่รีบรักษา อาจมีความเสี่ยง นำไปสู่ภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตได้ โดยพบว่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ส่งผลให้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 17% กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ 7% ส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวได้ 9% ดังนั้นผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษ แม้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดและมีนัยสำคัญถึงความแตกต่างในหลายงานวิจัยก็ตาม

ข่าวลือหรือข่าวจริง? ยาลดความดันโลหิต เพิ่มความเสี่ยงติด COVID-19

ปัจจุบันโรค COVID-19 มีการระบาดไปทั่วทุกทวีป และนักวิทยาศาตร์พยายามทำความเข้าใจกลไกการติดเชื้อไวรัส ทำให้พบว่า เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เมื่อเข้าในร่างกายจะมีเป้าหมายคือ ไปที่ปอด เพราะที่ปอดของคนเราจะมีตัวรับ (receptor) ชนิดหนึ่งที่ชื่อ Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE II) เปรียบ ACE II คือ แม่กุญแจสำหรับเปิดประตูให้ไวรัส เข้าไปในเซลล์ของร่างกาย เมื่อไวรัสเดินทางมาพร้อมลูกกุญแจ หรือ ที่เราเห็นเป็นหนามแหลมๆ รอบตัวคล้ายมงกุฏ เมื่อหนามแหลมๆ เจอกับตัวรับ นั่นคือวินาทีที่มีการติดเชื้อนั่นเอง

มีสมมติฐานว่า ยาลดความดันสูง ในกลุ่ม ACE inhibitor หรือยาที่ควบคุมการทำงานของ ACEII (ใช้รักษาโรคความดันโลหิต โรคหัวใจ และโรคไตในผู้ป่วยเบาหวาน) ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เนื่องจากไปทำให้เซลล์ในร่างกายมีตัวรับ หรือแม่กุญแจ รับไวรัสเพิ่มมากขึ้น

ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องทานยากลุ่มนี้ เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ที่ยังไม่ติดหรือติดเชื้อไวรัสไปแล้ว ต้องหยุด ลดขนาด หรือเปลี่ยนยา ACEI ARB หรือไม่?

จากวารสารทางการแพทย์หลายฉบับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 (Position Statement ของ Council on Hypertension of the European Society of Cardiology, Hypertension Canada และ The Canadian Cardiovascular Society and the Canadian Heart Failure Society) ระบุตรงกันว่าหลักฐานในปัจจุบันยังมีไม่มากและชัดเจนพอในการบ่งชี้ว่าต้องหยุด ลดขนาด หรือเปลี่ยนยาลดความดันเป็นกลุ่มอื่น ดังนั้น ขอให้ผู้ป่วยใช้ยาในกลุ่มนี้ตามเดิม การหยุดอาจส่งผลเสียกับผู้ป่วยมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

สรุปคนมีโรคประจำตัว ควรรับมืออย่างไร

หากมีโรคประจำตัว ควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ควรทานยาอย่างสม่ำเสมอ หากออกไปข้างนอกควรใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้งโดยไม่มีข้อแม้ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ทานข้าวร่วมกับบุคคลอื่นๆ และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่น อันที่จริงแล้ว ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยควรระมัดระวังการติดเชื้อด้วยการดูแลสุขอนามัยของตนเองด้วยเช่นกัน  หากมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยภายใน 14 วันแล้วมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หายใจเหนื่อย ควรพบแพทย์เพื่อคัดกรองและหาสาเหตุแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางปอด หัวใจ และไตที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันปอดบวม Pneumococcal Vaccine หากมีข้อบ่งชี้ในผู้สูงวัยที่มีโรคปอดหรือโรคหัวใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายควบคู่ไปด้วยกันกับการดูแลตัวเอง