14 เรื่องต้องรู้ ช่วยป้องกันการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 08:45 น.
14 เรื่องต้องรู้ ช่วยป้องกันการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำสื่อการสอนส่วนรวมให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศในการตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อง : ป้องกันการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้อย่างไร?

 

1 Hand washing ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที

2 Rubbingalcohol ใช้เจลแอลกอฮอล์ลูบมือรอจนแห้ง (หากไม่สามารถล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดได้)

3 Wearing maskproperly สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องสีเข้มอยู่ด้านนอก สีอ่อนอยู่ด้านใน ปิดปาก และจมูก คลุมคาง บีบดั้ง + ล้างมือ ผู้ที่ไม่ป่วยสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ แต่ผู้ที่มีอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่กระจายโรค

4 Mask

หน้ากากผ้า => คนปกติ

หน้ากากอนามัย => คนป่วย/คนดูแลผู้ป่วย

หน้ากาก N95 => บุคลากรทางการแพทย์

เลือกประเภทหน้ากากให้เหมาะสมกับสถานะการทํางาน และบริบทในชีวิตประจําวัน ช่วยลดความขาดแคลนในอนาคต

 

5 Don’t touchyour face หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ขยี้ตา แคะจมูก และสัมผัสปากเพื่อลดโอกาสการนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก และปาก

6 Cover your mouthand cough ไอ จาม ใส่แขนพับ หัวไหล่ หรือลงในคอเสื้อ/ในสาบเสื้อ หลีกเลี่ยงการใช้มือปองปากและจมูก ถ้าใช้มือปองปากและจมูก ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

7 Social distancing ไม่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ (ไอ จาม) รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อให้พ้นระยะการสัมผัสละอองเสมหะ (ถ้าจําเป็นต้องใกล้ชิดต้องสวมเครื่องป้องกัน ตา จมูก ปาก และล้างมือ)

8 Don't sharepersonal items หลีกเลี่ยงจากใช้สิ่งของเครื่องใช้กับผู้อื่น (โดยเฉพาะกับผู้ป่วย) เพื่อลดการแพร่โรค (หน้ากากผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น)

9 Always wipes เช็ดทําความสะอาดพื้นผิวที่หยิบจับ สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ที่จับประตู ราวบันได ปุมกดลิฟต์ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยแอลกอฮอล์ หรือ น้ำสบู่ (ขึ้นกับลักษณะพื้นผิวสัมผัสนั้นๆ)

10 Don't Spraying การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ไม่ควรฉีดพ่นเพราะจะเกิดละอองทําให้เสมหะ น้ำมูก น้ำลายที่ตกอยู่บนพื้นผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาสวมเครื่องป้องกันก่อน (แว่นตา หน้ากากอนามัย ถุงมือหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน) เช็ด ขัด ถู อย่างต่อเนื่องในแนวนอน (เมื่อเข้าเฟส 3 ค่อยพิจารณาทํา)

11 Close toiletlid เพื่อลดโอกาสการฟุ้งกระจายของไวรัสซึ่งถูกขับออกทางอุจจาระ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบโถสุขภัณฑ์ใส่ในถังพักนํ้าเพื่อฆ่าเชื้อโรค และทําความสะอาดด้านในของฝาปิดโถด้วย

12 Stay home รีบทําธุระ รีบกลับที่พัก หากจําเป็นต้องไปให้สวมหน้ากาก ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่น อาทิ โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร สถานีขนส่ง สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อป่วยให้หยุดงาน พักที่บ้าน Selfquarantine

13 Getting Flushot ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อลดโอกาสการป่วยที่มีอาการและอาการแสดงคล้ายกับการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (Influenzalike illness) จะได้ไม่ถูกเฝ้าระวังติดตาม (ไม่ได้ช่วยปองกันการติดโรค COVID-19 นะ)

14 Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ปิดจมูกและปาก เมื่อไอ จาม อยู่บ้าน ไม่ไปทํางานเมื่อป่วยด้วยโรคที่ติดต่อง่าย กักกันตัวเองเมือกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลการเดินทางหรือพฤติกรรมเสี่ยงกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และคําแนะนําของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_km/handout001_12032020.pdf