25 ตำรับยาพาราเซตามอลที่เพิกถอน เพราะอะไร มีอะไรบ้าง

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 17:17 น.
25 ตำรับยาพาราเซตามอลที่เพิกถอน เพราะอะไร มีอะไรบ้าง
รู้แล้วหรือยัง อย.แก้ไขฉลากและเอกสารกำกับยา เรื่องขนาดการรับประทานยาพาราเซตามอล จากเดิมที่เขียนว่า "รับประทานครั้งละ 2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง" เป็นรับประทานตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย คือทุก 50 กิโลกรัม รับประทาน 1 เม็ด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 780/2562 เพิกถอนทะเบียนตํารับยาพาราเซตามอล 25 ตำรับ เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น โดยพบทั้งอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับ จากการใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ยาพาราเซตามอลที่ขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย. มีมากกว่า 100 ตำรับ ซึ่งจากการเดินหน้าเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาพาราเซตามอลให้แก้ไขฉลากและเอกสารกำกับยาในเรื่องของขนาดการรับประทานยาพาราเซตามอล จากเดิมที่เขียนไว้ว่า "รับประทานครั้งละ 2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง" ให้เปลี่ยนมาเป็นรับประทานตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย คือทุก 50 กิโลกรัมรับประทาน 1 เม็ด อย่างคนที่น้ำหนัก 75 กิโลกรัม ก็รับประทาน 1 เม็ดครึ่ง เป็นต้น ที่กำหนดเช่นนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาพาราเซตามอล เพราะการรับยาพารายาเซตามอลมากเกินไป มีรายงานว่าจะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้

หลังจากมีคำสั่งให้แก้ไขฉลากและเอกสารกำกับยาพาราเซตามอล ผู้ผลิตและผู้นำเข้าได้มายื่นแก้ไขเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงยาพาราเซตามอล 25 ตำรับดังกล่าวที่ออกประกาศที่ไม่ได้มีการแก้ไข เนื่องจากเป็นยาที่ไม่ได้มีการผลิตแล้ว แต่ยังไม่หมดอายุทะเบียนตำรับยา จึงได้มีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนดังกล่าว ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ยาทั้ง 25 ตำรับนั้นอันตรายหรือตัวยาอันตรายต่างจากยาพาราเซตามอลตำรับอื่นๆ เพียงแต่เมื่อไม่ได้มาเปลี่ยนเอกสารกำกับยาและฉลาก หากให้ใช้ต่อไปอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือกังวลในเรื่องนี้

สำหรับยาพาราเซตามอลทั้ง 25 ตำรับ ที่เพิกถอนทะเบียนประกอบด้วย

 1. V-COLDTAC ทะเบียน 2A 501/27
 2. SALICAP ทะเบียน 2A 158/31
 3. V-COLDTAC ทะเบียน 2A 228/44
 4. ORPHENTA ทะเบียน 2A 4/52
 5. PARADROP ทะเบียน 1A 516/41
 6. PHENACOLD ทะเบียน 2A 108/32
 7. PONY SYRUP ทะเบียน 2A 31/38
 8. PARANIC TABLETS ทะเบียน 2A 2/41
 9. MICOLD ทะเบียน 2A 178/50
 10. REDDY TABLET ทะเบียน 1A 65/46
 11. UPCOPAN ทะเบียน 2A 32/38
 12. CETAMOL ทะเบียน 1A 1234/27
 13. CODAMOL TABLETS (WHITE) ทะเบียน 1A 1511/30
 14. CODAMOL TABLETS ทะเบียน 1A 1786/30
 15. PARACETAMOL 325 MG. TABLETS ทะเบียน 1A 175/37
 16. PARACETAMOL 325 MG. TABLETS (WHITE) ทะเบียน 1A 953/42
 17. PARACETAMOL 325 MG. TABLETS (GREEN) ทะเบียน 1A 955/42
 18. PARITER ทะเบียน 1A 125/48
 19. CODAMOL ทะเบียน 1A 663/50
 20. DAY TEMP PARACETAMOL 500 ทะเบียน 1A 51/55
 21. DAY TEMP PARACETAMOL 500 ทะเบียน 1A 66/55
 22. FARMARS(R) PARACETAMOL 500 ทะเบียน 1A 30/57
 23. CODARIN - A ทะเบียน 2A 250/27
 24. CODATAB ทะเบียน 2A 416/28
 25. KALA - SYRUP DROPS ทะเบียน1A 284/54