'สูบบุหรี่ในบ้าน' คนสูบส่อผิดกฎหมาย-คนสูดตายผ่อนส่ง

  • วันที่ 23 มิ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.

'สูบบุหรี่ในบ้าน' คนสูบส่อผิดกฎหมาย-คนสูดตายผ่อนส่ง

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เตรียมบังคับใช้ 20 ส.ค.นี้ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชี้แจงไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน แต่หากเกิดอันตรายต่อสุขภาพคนในบ้านสามารถฟ้องร้องได้

รู้หรือไม่ คนไทยได้รับพิษจากควันบุหรี่มือสองมากถึง 15.2 ล้านคน และเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองมากถึง 6,500 คนต่อปี (ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกปี 2557) นอกจากนี้ เด็กทารกยังเสี่ยงใหลตายเพิ่มขึ้น 2 เท่า โอกาสเกิดหลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 47%

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า การสูบบุหรี่ในบ้านก็อาจผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เพราะถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวด้านสุขภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่า การสูบบุหรี่ในบ้านจะผิดกฎหมายทันที เพราะต้องพิสูจน์ได้ว่ามีผลกระทบต่อครอบครัวจริงถึงจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค. 2562

กรณีที่มีการเสนอข่าวเรื่อง การสูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ซึ่งความจริงแล้ว พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ไม่ได้มีข้อบังคับหรือห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้านอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคคลในครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

หมายความว่า การกระทำใดๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อานาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ

กรณีของการที่สูบบุหรี่ภายในบ้านจะเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.ฉบับนี้ ก็ต่อเมื่อควันบุหรี่ส่งผลกระทบให้คนในบ้านเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ป่วย และได้ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบและพิสูจน์อย่างแน่ชัดจนสามารถยืนยันได้ว่าควันบุหรี่ทำให้คนในบ้านป่วยจริง ถึงจะเข้าสู่กระบวนการปรับพฤติกรรม คือเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ในบ้านยังอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว นำไปสู่การทำความรุนแรงทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ หรือทางสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ที่สูบบุหรี่ อาจจะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ภายในบ้าน หรือถ้าจำเป็นต้องสูบก็ควรสูบในบริเวณที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนในบ้านหรือบ้านใกล้เคียงกัน

สารอันตรายที่บุหรี่

อะซิโตน : สารไวไฟที่ใช้ในน้ำยาล้างเล็บ

สารหนู : ยาพิษชนิดหนึ่งที่ใช้ฆ่าสัตว์

น้ำมันเบนซิน : พบในกาวยาง

ฟอร์มัลดีไฮด์ : สารประกอบหลักในน้ำยาดองศพ

สารตะกั่ว : ใช้ในแบตเตอรี่

ทาร์ : ส่วนประกอบที่ใช้ในการปูถนน

ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ล้วนพบในการสูบบุหรี่ และก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

ปอดและเซลล์

สารทาร์จะจับอยู่ในปอดของคุณ  และมีสารเคมีชื่อคาซิโนเจน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณคุณรับเอาสารเคมีหลายชนิดเข้าไป เช่น เบนซิน และ ฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งสารเหล่านี้เป็นตัวนำไปสู่มะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งไต

ผิวหนัง

อะซีตัลดีไฮด์ หนึ่งในสารเคมีในควันบุหรี่ซึ่งเข้าไปโจมตีเนื้อเยื่อที่ยึดผิวหนังเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ใบหน้าเยี่ยวย่นและมีริ้วรอย ร่างกายของคุณหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยวิตามินซี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตคอลลาเจน ที่ทำให้ผิวหนังมีสุขภาพดีและนุ่มนวล ซึ่งสารในบุหรี่จะไปทำลายสารต้านเหล่านี้ การไหลเวียนโลหิตของคุณอาจมีปัญหา เพราะออกซิเจนไม่ไม่เพียงพอที่จะนำพาเม็ดเลือดไปหล่อเลี้ยงได้ทั่วร่างกายเหมือนคนปกติ ทำให้ผิวของคุณหยาบกร้าน

ฟัน

“ทาร์” สารพิษเหนียวๆ ในบุหรี่ จะไปเกาะจับทั่วปากและฟันของคุณ การสูบบุหรี่จะไปลดปริมาณน้ำลายในปากของคุณ จึงทำให้ฟันมีคราบและเปลี่ยนสี คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ หรือโรคเหงือก ซึ่งเกิดการอักเสบรอบๆ ฟัน ทำให้เหงือกบวม มีกลิ่นปาก และในกรณีที่ร้ายแรงก็อาจจะทำให้คุณสูญเสียฟันได้

เส้นผม

การไหลเวียนโลหิตที่มีปัญหาเนื่องจากสารเคมีในบุหรี่ทำให้เส้นผมแข็งกระด้างและอาจจะทำให้ผมหงอกก่อนวัยอีกด้วย

 

 

ภาพ : freepik

ข่าวอื่นๆ