เพราะเหตุใด พ่อแม่จึงควรปลูกฝังเรื่องการเงินให้ลูกตั้งแต่อายุยังน้อย

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 17:30 น.

เพราะเหตุใด พ่อแม่จึงควรปลูกฝังเรื่องการเงินให้ลูกตั้งแต่อายุยังน้อย

สำหรับเด็กๆ ครอบครัวเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งแรกของพวกเขา ที่มีพ่อแม่เป็นครูคนแรกคอยวางรากฐานทุกวิชาเพื่อให้พวกเขารู้จักการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ และแน่นอนเรื่องของการเงิน การออม ก็เป็นอีกเรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย

ปัจจุบันเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงิน หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น การออมลดลง ซ้ำร้ายบางคนถึงกับมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนเสียอนาคต ซึมเศร้า ประสบกับปัญหาครอบครัว และอื่นๆ หากดูกันให้ลึกลงไป ปัญหาเหล่านี้ต่างเริ่มมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละคน ซึ่งต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็ก

การเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างสำหรับลูกเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจยังไม่เพียงพอ พ่อแม่ควรสอนและปลูกฝังให้ลูกตระหนักถึงความสำคัญของการออม รู้ถึงพิษร้ายของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพราะสังคมปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุมากมายจนอาจทำให้ลูกๆ เติบโตมาแล้วหลงทางได้ง่ายๆ สำหรับเรื่องการเงินที่แนะนำให้พ่อแม่ปลูกฝังลูกตั้งแต่เด็กๆ ได้แก่

สอนให้ลูกรู้จักการเก็บออมตั้งแต่อายุยังน้อย

เริ่มด้วยวิธีง่ายๆ โดยหากระปุกออมสินสัก 1 กระปุก แล้วสอนให้พวกเขารู้จักเก็บออมด้วยการหยอดเงินใส่กระปุกออมสินเก็บไว้เมื่อมีญาติผู้ใหญ่ให้เงิน และหากเก็บได้จำนวนมากพอก็อาจเปิดบัญชีธนาคารฝากเงินไว้ให้ลูก โดยทุกครั้งจะต้องสอนและบอกให้ลูกทราบว่า จากการหยอดกระปุกวันละไม่กี่บาทของเขา จะทำให้มีเงินมากขึ้นได้ในอนาคต

สอนให้เขารู้จักการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าของเงิน

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นและเข้าเรียนชั้นประถมจะได้รับเงินค่าขนม เริ่มด้วยการให้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขยับขึ้นเป็นลำดับเมื่อเขาโตขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกรู้จักการบริหารเงินที่ได้รับให้เพียงพอในการใช้จ่าย ควรแนะนำให้เขามีเหลือไว้เก็บออมด้วย เพื่อฝึกให้เขามีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวัยดังกล่าวเด็กอาจต้องการได้ของเล่นหรือสิ่งของอื่นๆ ควรสอนให้เขารู้จักการเก็บเงินเพื่อซื้อเอง จะช่วยให้เขาเห็นคุณค่าของการเก็บเงินและรู้ค่าของเงิน รู้จักการรอคอย มีความอดทน ในกรณีของบางอย่างที่เขาอยากได้และเห็นว่ามีประโยชน์ พ่อแม่ก็อาจให้กำลังใจโดยการช่วยเพิ่มเงินบางส่วนสมทบให้ แต่อย่างไรก็ตาม เงินส่วนหนึ่งต้องเป็นเงินจากการออมของเขา

สอนให้ลูกรู้จักการจดบันทึกรายการใช้จ่าย

เมื่อเริ่มเรียนระดับมัธยม ควรแนะนำให้ลูกรู้จักการจดบันทึกค่าใช้จ่ายของเขา เพื่อฝึกให้เขารอบคอบเรื่องการใช้จ่ายเงิน รู้จักบริหารเงินและทราบที่มาที่ไปของเงิน ตลอดจนใช้เงินอย่างรู้คุณค่า เรื่องการออมก็ยังเน้นเหมือนเดิม เพราะหากเขาอยากได้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาจะต้องรู้จักเก็บเงินซื้อเอง ซึ่งช่วงวัยนี้ก็อาจเก็บด้วยการฝากธนาคาร

สอนให้รู้จักการลงทุน

เมื่อลูกเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยหรือจบออกมามีงานทำ มีเงินเดือน ก็อาจสอนให้เขารู้จักการบริหารเงิน แบ่งเป็นเงินสำหรับเก็บ เงินลงทุน เงินใช้จ่ายประจำวัน สำหรับการลงทุนให้เน้นที่ไม่เสี่ยงมาก เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล เพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น และสอนให้รู้จักตั้งเป้าหมายในการออมเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมาย เช่น ถึงอายุ 25 ปี อยากเก็บเงินให้ได้ 5 แสนบาท เป็นต้น หากทุกครอบครัวช่วยกันคนละไม้คนละมือ ปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าของเงินให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆ พวกเขาก็จะได้ไม่ต้องเผชิญปัญหาเรื่องการเงินเมื่อเติบโตขึ้น

 

 

 

 

ภาพ freepik

ข่าวอื่นๆ