ศมส.จัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ที่เชียงแสน

  • วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 16:00 น.

ศมส.จัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ที่เชียงแสน

โดย...ประชาสัมพันธ์ ศมส.

พีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) กล่าวว่า ศมส.ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ภายใต้ชื่องานมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน : ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 2562 ณ วัดเจดีย์หลวง และบริเวณเมืองเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

การจัดงานในรูปแบบนิทรรศการ ที่แบ่ง 5 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 ของดีเมืองเชียงแสน ประกอบด้วย จารึกเมืองเชียงแสน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิหารสกุลช่างเชียงแสนใน จ.ลำปาง อุปกรณ์เครื่องตีเงิน ลวดลายสลุงเงินของชาวเชียงแสน จากพิพิธภัณฑ์วัดม่อนคีรีชัย

ปั๊บสาพื้นเมืองเชียงแสนและพระทองคำเชียงแสนจิ๋ว จากพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร พะเยา วัตถุโบราณศิลปะเชียงแสน จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น กู่เชียงแสน จากวัดพระแก้ว ปูนปั้นเชียงแสน จากไร่แม่ฟ้าหลวง ฯลฯ มีกิจกรรม อาทิ สาธิตการทอผ้าห่อคัมภีร์ และการทำสวยกาบ แบบเชียงแสน โดยพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านปงสนุก สาธิตการจารคัมภีร์ใบลาน จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฏจังหวัดลำปาง กิจกรรมเรียนรู้ตั๋วเมือง การตัดกระดาษ การทำสวยดอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น

โซนที่ 2 จูงแขนปิ๊กบ้าน เป็นการร่วมจัดนิทรรศการของชาวไทยวนเชื้อสายเชียงแสนที่ไปตั้งถิ่นฐานในจังหวัดต่างๆ 10 จังหวัด เช่น ราชบุรี สีคิ้ว แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ฯลฯ จัดเป็นตลาดนัดไทยวนที่ไม่ควรพลาด

โซนที่ 3 สร้างสรรค์ความรู้ เป็นการจัดบูธเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา จนเชียงแสนถือว่าเป็นเมืองพิพิธภัณฑ์โดยแท้ นิทรรศการ อาทิ กระบวนการจัดทำชุดการเรียนรู้เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน พิพิธภัณฑ์พันธุ์ไม้บ่ะเก่า โรงเรียนเทศบาลเวียงเชียงแสน กิจกรรมทำใบไม้อัดแห่ง แผนที่ต้นไม้หมายเมือง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กิจกรรมการใช้คิวอาร์โค้ด ข้าวพื้นเมืองเชียงแสนและภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโก๋น สถาบันความหลากหลายชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น

โซนที่ 4 ภาพคู่ความหลัง เป็นนิทรรศการภาพเก่าเล่าความหลังของเมืองเชียงแสน ที่ชุมชนมีส่วนร่วมค้นหา และถ่ายทอดความทรงจำในอดีต ลองมาค้นหาว่านิทรรศการชุดนี้มีใครที่ท่านรู้จักบ้าง นิทรรศการประกอบด้วยนิทรรศการถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเมืองเชียงแสน กิจกรรมเขียนข้อความประทับใจเมื่อครั้งเฝ้าฯ รับเสด็จ (ตัวเอง/พ่อแม่เล่าให้ฟัง) โดยพิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์ ลำพูน นิทรรศการภาพถ่ายน้ำท่วมเมืองเชียงแสน พ.ศ. 2509 กิจกรรมเขียนข้อความถึงความทรงจำในเหตุการณ์ครั้งนั้น โดยพิพิธภัณฑ์โฮงนิทัศน์ครูบาศรีวิชัย ลำพูน

โซนที่ 5 รวมพลังพัฒนา เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ในรูปของคลินิกพิพิธภัณฑ์ ใครมีปัญหาเรื่องอะไร เชิญมาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในบูธนี้

พลาดไม่ได้ กับการนั่งรถรางชมเมืองโบราณเชียงแสน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าและหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น หอฝิ่น และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน มีรถรางบริการฟรี วันละ 2 รอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ โทร. 08-9850-4236

ข่าวอื่นๆ