ขอนแก่นขึ้นแท่นเมืองหลัก ปักหมุดเส้นทางปั่นสีเขียว

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 11:01 น.
ขอนแก่นขึ้นแท่นเมืองหลัก ปักหมุดเส้นทางปั่นสีเขียว
เรื่อง/ภาพ : กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย

เมืองแห่งการประชุมสัมมนาของภาคอีสานต้องยกตำแหน่งให้ จ.ขอนแก่น จังหวัดที่มีครบทั้งสนามบิน โรงแรม ห้องประชุม และสถานที่ท่องเที่ยว จึงเป็นตัวเลือกที่ดีของจังหวัดใกล้เคียงอย่าง ชัยภูมิ หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ซึ่งมีพื้นที่ติดกับขอนแก่นสามารถเดินทางเข้ามาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่าย

ล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความสำเร็จถึงยอดนักท่องเที่ยวที่เข้าไปยังขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้านคน เป็นครั้งแรก

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า นับตั้งแต่ ททท. แถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2560 โดยชูเป้าหมายที่ท้าทายในการ “ลดการกระจุกตัวทางการท่องเที่ยว” ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 จึงมีการผลักดันและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวขอนแก่นให้ก้าวขึ้นเป็น “เมืองท่องเที่ยวหลัก” ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมเยือนให้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน/ปี ภายในปี 2560 เน้นแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่า New Biz Connect ยกจุดขายความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ความพร้อมทางเศรษฐกิจ และศักยภาพของขอนแก่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมสัมมนา และความสามารถในการจัดกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ เป็นจุดขายที่สร้างความแตกต่างและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้ขอนแก่นเป็นจุดหมายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันขอนแก่นได้ขยับจากเมืองรองก้าวขึ้นสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว จากรายงานสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2560 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวของขอนแก่นมีจำนวน 5,060,143 คน/ครั้ง เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 11 จากปี 2559 โดยส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของ ททท. ภายใต้กลยุทธ์ ขอนแก่น โมเดล ที่นำการท่องเที่ยวมาเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ปีนี้จึงได้ต่อยอดสู่โครงการขอนแก่น New Biz Season 3 ที่ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยว กลุ่มประชุมสัมมนา และกลุ่มศึกษาดูงาน ผนวกกับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนอันมีเสน่ห์แบบวิถีไทอีสาน

นอกจากนี้ ขอนแก่นยังมีเส้นทางจักรยานที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวและองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอุโมงค์ต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้ใช้จักรยานในพื้นที่ 5,500 ไร่ เพื่อลดมลภาวะ และมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อสร้างภูมิทัศน์สองข้างทางให้ร่มรื่น ทำให้สามารถปั่นจักรยานได้ตลอดวัน แม้ว่าแดดจะร้อนจ้าแต่ก็ไม่รู้สึกอบอ้าว เพราะมีร่มเงาจากต้นไม้เป็นหลังคาธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีจุดรองรับนักท่องเที่ยวที่มาปั่นจักรยาน เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อุทยานเกษตร บึงสีฐานหรือบึงน้ำขนาดใหญ่ที่มีดอกบัวให้ชมสวยงาม และที่พลาดไม่ได้คือ การสักการะขอพรหลวงพ่อพระศรีปัญญาสภูริฐาน หรือหลวงพ่อพระศรี 50 ปี ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นพระพุทธรูปไม้สักทอง ปางมารวิชัย และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนับถือศรัทธา

จากมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งคนขอนแก่นให้สมญานามว่าเป็นปอดคนเมือง สามารถปั่นจักรยานต่อไปยังบึงแก่นนคร สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีบึงน้ำอยู่ตรงกลาง ทั้งยังมีเส้นทางวิ่งและเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงให้คนมาออกกำลังกาย โดยจะคึกคักมากในช่วงเช้าตรู่และเย็นย่ำ เพราะชาวขอนแก่นจะจูงมือลูกหลานมาปล่อยพลัง แลชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกริมขอบบึง

นอกจากนี้ บึงแก่นนครยังเป็นแหล่งปลูกต้นคูน ดอกไม้ประจำจังหวัด ช่วงหน้าร้อนเดือน เม.ย. ของทุกปี ต้นคูนรอบบึงจะออกดอกสีเหลืองสะพรั่ง เปลี่ยนบรรยากาศโดยรวมให้สดใสสวยงามจนกลายเป็นแหล่งชมดอกไม้ของเมือง และถ้ามองจากบึงแก่นนครออกไปจะเห็นวัดหนองแวงอยู่ไม่ไกล สามารถปั่นจักรยานไปได้เพื่อไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด

วัดหนองแวง เป็นวัดเก่าแก่ที่ยังความสวยงามทางพุทธศิลป์ เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุแก่นนคร หรือพระธาตุเก้า สร้างแบบศิลปะสมัยทวารวดีผสมกับศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะของชาวอีสาน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยังองค์พระมหาธาตุทั้ง 9 ชั้นได้

ชั้นที่ 1 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระธาตุของพระสาวกจำนวนกว่า 100 องค์ ถัดขึ้นไปชั้น 2 ทางวัดได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวอีสาน ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำการเกษตรที่แทบไม่หลงเหลือแล้วในปัจจุบัน รวมทั้งยังมีจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องต้องห้ามที่ชาวอีสานเรียกว่า คะลำ ไว้เป็นคติเตือนใจและสอนให้คนรุ่นใหม่ได้ปฏิบัติตามทั้งหมด 35 ข้อ

ส่วนชั้น 3 เป็นที่รวบรวมตาลปัตร พัดยศ และเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในขอนแก่น ถัดไปชั้น 4 เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมของเก่าภายในวัด จากนั้นชั้น 5 เป็นที่เก็บบานประตู หน้าต่าง ที่แกะสลักเป็นภาพพุทธชาดก

ชั้น 6 มีบานประตูและหน้าต่างที่แกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวชสันดร ส่วนชั้น 7 เป็นหอพระอรหันต์สาวก ชั้น 8 เป็นหอพระธรรม ได้รวบรวมพระธรรมคัมภีร์และพระไตรปิฎก และชั้นสุดท้าย ชั้น 9 เป็นหอพระพุทธ มีบุษบกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้สักการะ และยังเป็นจุดชมวิวเมืองขอนแก่นได้รอบทิศ 360 องศา โดยทางทิศตะวันออกจะมองเห็นบึงแก่นนครที่เพิ่งจากมาเมื่อครู่

นอกจากบึงแก่นนคร ขอนแก่นยังมีสวนสาธารณะอีกแห่งที่ บึงทุ่งสร้าง ที่เพิ่งปรับปรุงเลนจักรยาน มีความยาวประมาณ 2.5 กม. คู่ขนานไปกับเส้นทางวิ่ง โดยเลนจักรยานมีความกว้าง 3 เมตร ส่วนเลนวิ่งกว้าง 5 เมตร และยังมีการปรับภูมิทัศน์สวนให้ร่มรื่นสวยงาม ภายในสวนมีการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น บ่อทราย หอชมวิว และมีบึงน้ำอีกแห่งที่จะเห็นหลายครอบครัวมาให้อาหารปลาและนั่งปิกนิกใต้ต้นไม้

ขอนแก่นเป็นอีกจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์โดยตรงของชาวขอนแก่นและประโยชน์ทางอ้อมในการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ททท.ยังไม่หยุดส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ อย่างล่าสุดกับโครงการ ขอนแก่น เลิฟ โลคัล ที่นำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวผนวกเข้ากับวิถีชุมชน

ททท.มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจออกเดินทางไปยังชุมชน ปัจจุบันได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 แห่ง เช่น โรงแรมอวานี ขอนแก่น สวนเกษตรมีกิน ร้านซันเซตเจลาโต้ และร้านคอนเซ็ปต์ อโรมาติก ไทย คูซีน เพื่อจับคู่ชุมชนที่มีศักยภาพส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในสถานประกอบการ พร้อมทั้งบอกเล่าเสน่ห์ชุมชนและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางต่อไป

สอบถามรายละเอียดการเดินทางได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนกลางเมืองหรือถนนรอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก โทร. 043-227-714-16