กิจกรรมทางเพศดีต่อสุขภาพผู้สูงวัย

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 น.
กิจกรรมทางเพศดีต่อสุขภาพผู้สูงวัย
เรื่อง : กาญจนา  ภาพ : เอเอฟพี, อีพีเอ

วารสารเวชศาสตร์เพศสัมพันธ์ (Sexual Medicine Journal) สหรัฐ ระบุว่า เพศสัมพันธ์เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้น “เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่าคนวัยหนุ่มสาว หรือบางคนไม่มีกิจกรรมทางเพศเลย เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะมีเพศสัมพันธ์น้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น” ลี สมิธ นักวิจัย มหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกิน ประเทศอังกฤษ กล่าว

มีการวิจัยก่อนหน้าพบว่า คนสูงวัยชาวอเมริกันจำนวนมากที่มีอายุระหว่าง 65-80 ปี ยังมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ แต่ ลี สมิธ และทีมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวอเมริกันที่มีอายุ 50-89 ปี จำนวนมากกว่า 7,000 คน โดยให้ทุกคนตอบคำถามว่า พวกเขามีกิจกรรมทางเพศบ่อยแค่ไหน มีอย่างไร และความถี่ของการมีกิจกรรมทางเพศเท่าไรที่ทำให้มีความสุขและรู้สึกกระปรี้กระเปร่า จากนั้นนำคำตอบมาจัดอันดับความพึงพอใจในชีวิต 0-15 คะแนน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีกิจกรรมทางเพศสม่ำเสมอมีคะแนนความพึงพอใจในชีวิตสูง โดยเฉลี่ยของฝ่ายชายผู้ที่มีกิจกรรมทางเพศเป็นประจำได้ 9.75 คะแนน เทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมทางเพศได้รับ 9.44 คะแนน ส่วนค่าเฉลี่ยของฝ่ายหญิงผู้ที่มีกิจกรรมทางเพศเสมอได้ 9.86 คะแนน เทียบกับอีกกลุ่มได้ 9.67 คะแนน

เห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มต่างกันไม่มาก แต่ก็มากพอให้เห็นอะไรบางอย่าง นั่นคือ ผู้ชายต้องการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และการแสดงออกทางความรักอย่างการจูบและการเล้าโลม เพื่อสร้างความพึงพอใจในชีวิต ขณะที่ผู้หญิงไม่ต้องการการมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ แต่ต้องการแสดงออกทางความรักก็สร้างความพึงพอใจได้แล้ว

ลี กล่าวว่า ความต้องการมีเพศสัมพันธ์ของหญิงและชายที่แตกต่างกันอาจเป็นเหตุผลทางร่างกาย เพราะเมื่อผู้หญิงเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนหรือวัยทองก็จะมีความต้องการทางเพศน้อยลง แต่ร่างกายของผู้ชายสามารถผลิตสเปิร์มได้ตลอดชีวิตจึงมีความต้องการทางเพศแม้อายุจะมากขึ้นก็ตาม

ผลการวิจัยยังชี้ด้วยว่า กิจกรรมทางเพศยังคงมีความสำคัญกับผู้สูงวัย เพราะเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ร่างกายผลิตสารเอนดอร์ฟินซึ่งทำให้รู้สึกมีความสุข ส่งผลดีต่อชีวิตคู่ และเมื่อมีสุขภาพจิตดีก็ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีตามไป อย่างไรก็ตาม ลีไม่สามารถกล่าวได้ว่าการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวจะทำให้มีชีวิตดีและร่างกายแข็งแรง แต่การมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพที่ดี

“สำหรับผม กิจกรรมทางเพศเป็นกิจกรรมทางกายภาพอย่างหนึ่ง ถ้าคุณมีอายุมากขึ้นและมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น มันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีมาก” ลี ทิ้งท้าย

บทความแนะนำ