ก่อนเกษียณ ต้องไม่มี...

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 16:10 น.
ก่อนเกษียณ ต้องไม่มี...
เรื่อง บีเซลบับ ภาพ คลังภาพโพสต์ทูเดย์

หนี้...คำๆ นี้อย่ามีเสียดีกว่า โดยเฉพาะถ้ามีอายุเข้าสู่วัยใกล้เกษียณ ไม่บอกก็รู้ว่า เมื่อถึงวัยที่เราไม่มีรายได้เข้ามาเต็มกอบเต็มกำลังดังเก่า สิ่งที่ต้องขจัดให้เหลือศูนย์หรือใกล้ศูนย์คือหนี้สินทุกชนิด ชีวิตหลังเกษียณต้องเป็นชีวิตปลอดหนี้ สิ่งนี้ทำไม่ได้ถ้าเลยวัยเกษียณไปแล้ว ทุกคนต้องขวนขวายและทำให้สำเร็จก่อนวันนั้น(เกษียณ)จะมาถึง!

หนี้ คือการนำรายได้ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน ถ้าในอนาคตอันใกล้รายได้ลดหรือหยุดลงเนื่องจากเกษียณอายุ ชีวิตหลังเกษียณย่อมเป็นปัญหาใหญ่ เพราะใช้เงินในอนาคตหมดไปกับการก่อหนี้ มาสำรวจตัวเองกันว่า ถ้าจะเกษียณวันนี้พรุ่งนี้ หนี้ประเภทไหนที่(พอจะ)พกพาไปได้บ้าง และหนี้ประเภทไหนที่ไม่ควรคบค้าสมาคมด้วยเลย

1.หนี้ระยะสั้น หรือหนี้ที่มีอายุชำระคืนไม่เกิน 1 ปี

 หนี้บัตรเครดิต หนี้ประเภทนี้มีข้อดีคือสามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการ แต่ต้องระวังข้อเสีย เพราะถ้าใช้แล้วไม่สามารถชำระคืน 100% ของยอดที่ใช้ไป หรือเลือกชำระขั้นต่ำ 10% เมื่อถึงกำหนดชำระคืน ดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตรา 19-22% ซึ่งสูงมาก กรณีสินค้าบางอย่างจัดโปรโมชั่นการผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดในอัตราดอกเบี้ย 0% เพื่อดึงดูดให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ดังนั้น สติและวินัยทางการเงินที่ดีเท่านั้น ที่จะช่วยไม่ให้เป็นหนี้ ที่เกิดจากความต้องการที่ไม่บันยะบันยังหลังเกษียณ(หรือก่อนเกษียณก็ตาม) สินเชื่อบุคคล วงเงินฉุกเฉิน ดอกเบี้ย 1-2% ต่อเดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเบิกเงินแล้วแต่วงเงินที่อนุมัติของธนาคารและการผ่อนชำระต่องวด หนี้ประเภทนี้บอกได้เลยว่า สบายตอนใช้ หนักใจตอนคืน

จากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบัน พบว่า สัดส่วนของปริมาณหนี้ต่อคนเพิ่มขึ้นจาก 7 หมื่นบาท/คนในปี 2552 เป็น 1.5 แสนบาทต่อคนในปี 2559 หนี้ต่อคนเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% แม้เข้าสู่วัยใกล้เกษียณ ก็ยังต้องแบกภาระหนี้ต่อไป แม้ว่าหนี้ระยะสั้นนี้อาจเป็นหนี้ที่ดูแล้วเล็กน้อย แต่ภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงการปล่อยกู้ก็ทำให้ดอกเบี้ยสูงมาก จัดเป็นหนี้ประเภทที่ไม่ควรมีอย่างยิ่ง เคลียร์ให้หมดก่อนปลดเกษียณดีที่สุด

2.หนี้ระยะยาว หรือหนี้ที่มีอายุชำระคืนมากกว่า 1 ปี

 หนี้บ้านเพื่ออยู่อาศัย ส่วนใหญ่ภาระการผ่อนจะจบพร้อมอายุเกษียณคือ 60 ปี ขยายได้ถึง 65 ปี บ้านเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นตามความเจริญของทำเลที่ซื้อ หนี้รถยนต์ เพื่อความสะดวกในการเดินทางระยะเวลาในการผ่อนชำระส่วนใหญ่จบก่อนเกษียณอายุ แต่ดอกเบี้ยไม่ลดตามเงินต้นที่ลดลง ขณะที่มูลค่าของรถยนต์ลดลงเรื่อยๆ หนี้ทั้งสองประเภททำให้เกษียณอายุได้ช้าลง เพราะยังจำเป็นต้องหารายได้มาชำระหนี้ คงไม่มีใครอยากเกษียณแล้วส่งต่อหนี้สินให้เป็นมรดกลูกหลาน แม้ที่อยู่อาศัยจะถือเป็นประเภทหนี้ที่ทำให้เรามีสินทรัพย์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม รีบเคลียร์รีบโปะก่อนเกษียณได้จะดีไม่น้อย

3.หนี้ห่วงรัก

หนี้ประเภทนี้เป็นหนี้ที่เกิดจากความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก แม้ว่าลูกจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ตราบใดที่ลูกยังไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีครอบครัวที่อยู่ดีมีสุข หนี้ห่วงรักนี้ก็จะไม่มีทางหมดไปได้ ความกังวลและไม่สบายใจ มีผลสืบเนื่องถึงสุขภาพ การปล่อยวาง คือหนทางแห่งการปลดหนี้ประเภทนี้

เอาล่ะ! ถึงเวลาสำรวจตัวเองว่า มีหนี้อะไรอยู่บ้าง เปรียบเทียบกับอายุที่เหลือในการหารายได้ ก็จะประเมินสถานการณ์ได้เองว่า ภาระหนี้และพันธกิจปลดหนี้ก่อนเกษียณของคุณอยู่ในขั้นไหน ต้องรีบเร่งหรือวางแผนจัดการประการใด...ต้องรีบแล้ว!

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต