รับมือสังคมสูงวัยด้วยเงินและใจที่เต็มร้อย

  • วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 17:45 น.

รับมือสังคมสูงวัยด้วยเงินและใจที่เต็มร้อย

เมื่ออายุเริ่มเข้าสู่เลข 4 ก็หมายถึงชีวิตได้มาถึงครึ่งทางแล้ว วันนี้เราได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวัยเกษียณและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วมากน้อยแค่ไหน และมีสิ่งใดที่เราควรคำนึงถึงบ้าง

ที่อยู่อาศัย

บ้านนับเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนควรมี และมั่นใจได้ว่าจะเป็นบ้านที่สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ถูกไล่ที่หรือมีปัญหาตามมาภายหลัง แม้แนวคิดของโลกยุคใหม่จะนิยมเช่าบ้านอยู่มากกว่าซื้อก็ตาม เช่น ญี่ปุ่นนิยมเช่าบ้านอยู่ แต่เพราะปัจจัยการดำเนินชีวิตของเขา บ้านราคาแพงเกินกำลังซื้อ และภาษีมรดกก็สูงเกินกว่าจะจ่ายไหว ทำให้คนเลือกที่จะขายบ้านมากกว่ารับมรดกและเลือกการเช่าบ้านแทน อีกอย่างหนึ่งระบบบำนาญคนชราของต่างประเทศก็ให้รายได้สูงพอ ที่จะมีกำลังจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตลอดชีวิตพวกเขา จึงแทบไม่มีความจำเป็นต้องซื้อบ้านก็ได้

มองกลับมาที่บ้านเราระบบการจ่ายภาษีและการใช้ภาษีไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ เงินบำนาญหลังเกษียณไม่มี ภาษีมรดกไม่สูง และตัวบ้านหรือคอนโดเองก็ยังใช้วิธีการผ่อนชำระแล้วคุ้มกว่าเสียเงินค่าเช่า ไม่มีภาษีซ่อมบำรุงอาคารเหมือนต่างประเทศ ดังนั้น หากคนไทยจะใช้วิธีการเดียวกับต่างประเทศต้องคิดทบทวนให้มากๆ เว้นเสียแต่ว่าคุณโสดและไม่มีภาระหรือคนรับมรดกตกทอด การเช่าบ้านหรือซื้อคอนโดจะเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลอยู่เหมือนกัน

สร้างหลักประกันให้ชีวิต

หากเราไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง ก็ควรจะหาช่องทางการลงทุนเอาไว้บ้าง เช่น กองทุนบำนาญ เงินที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาแม้เพียงน้อยนิดก็มากพอที่จะทำให้คุณมีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ในวัยเกษียณ ดังนั้น จึงควรเตรียมพร้อมเรื่องเงินไว้ใช้จ่ายอย่างน้อยๆ 10 ปีก่อนเกษียณอายุ และควรจะมีกำหนดหรือเป้าหมายแน่นอนว่าจะต้องเก็บสะสมเดือนละเท่าใด เพื่อเมื่อปลดเกษียณแล้วจะมีเงินพอใช้จ่ายกับชีวิตบั้นปลายของตน ด้วยความมุ่งมั่นในการทำอย่างจริงจัง เพื่อจะได้ไม่ลำบากทำงานต่อเนื่องในบั้นปลายชีวิต

ลงทุนกับสุขภาพ

จะทำงานหาเงินมาได้มากมายเพื่ออะไร ถ้าไม่มีโอกาสได้อยู่ใช้ เพราะฉะนั้น เราจึงควรรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วัยที่ร่างกายยังแข็งแรงในช่วงก่อนเกษียณอายุ เพื่อสุขภาพสมบูรณ์ และยังเป็นผลดีต่อเนื่องมาจนถึงวัยสูงอายุของผู้นั้นด้วย ซึ่งจะช่วยทำให้ชีวิตในวัยสูงอายุเป็นชีวิตที่มีความสุขสามารถไปไหนมาไหนได้ หรือสามารถทำอะไรด้วยตัวของตัวเองได้ รวมทั้งสามารถที่จะทำงานต่อหลังจากปลดเกษียณแล้วด้วย นอกจากนี้ ให้มองเรื่องของการทำประกันสุขภาพหลังเกษียณไว้ด้วยจะทำให้มีความมั่นคงด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราบอกได้เลยว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่น้อยๆ เลย

หาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

หากนึกภาพชีวิตหลังเกษียณไม่ออกให้มองหาใครสักคนที่เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากเป็น แล้วตั้งเป้าให้ได้แบบเขา โดยเก็บเอาเฉพาะแนวคิดดีๆ มาใช้เท่านั้น อาจเริ่มด้วยการเดินไปขอคำแนะนำจากเขา แล้วเลือกข้อที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเรามาปฏิบัติ ก็จะช่วยให้เรามีวิธีที่จะเลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ชีวิตในวัยเกษียณของเรามั่งคั่ง มั่นคง และมีความสุขมากที่สุด

 

 

ภาพ : freepik

ข่าวอื่นๆ