คู่ดีชีวียืนยาว

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 15:30 น.
คู่ดีชีวียืนยาว
เรื่อง กาญจนา   ภาพ เอเอฟพี, อีพีเอ

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่แต่งงานแล้วถึงความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ พบว่า ผู้ที่มีความสุขมาก หรือค่อนข้างมีความสุข มีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าคู่ที่ไม่มีความสุข และยังส่งผลต่อสุขภาพที่ดีด้วย

การสำรวจดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์ สมาคมจิตวิทยาสุขภาพ สหรัฐ โดยได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่แต่งงานแล้วจำนวนมากกว่า 1.9 หมื่นคน ในหลากหลายอายุ (มากสุดอายุ 90 ปี) ทุกคนถูกสอบถามให้จัดระดับความสุขและคุณภาพการใช้ชีวิตคู่โดยรวม พบว่า ผู้ที่ระบุว่ามีความสุขมาก หรือค่อนข้างมีความสุข มีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ระบุว่าไม่มีความสุขเป็นจำนวนร้อยละ 20 โดยการสำรวจนี้ใช้เวลายาวนานถึง 32 ปี (ปี 2521-2553) และหลังจากนั้นในปี 2557 ได้ติดตามประเด็นด้านสุขภาพและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มเติม

มาร์ค วิสแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและสมอง มหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์ กล่าวว่า มีหลายเหตุผลที่สนับสนุนว่าทำไมคู่สมรสที่มีความสุขจะมีสุขภาพที่ดีนั่นเพราะสามีภรรยาจะห่วงใยคนรักด้วยการดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่ดี ออกกำลังกาย และไปตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้ คู่สมรสที่ดียังมีสุขภาพจิตดี เนื่องจากชีวิตคู่จะช่วยสร้างคุณค่า สร้างเป้าหมาย และสร้างความรู้สึกปลอดภัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ

มาร์ค กล่าวด้วยว่า คู่แต่งงานที่มีความสุขจะได้รับการสนับสนุนจากสังคม เช่น เพื่อน และครอบครัว ในทางกลับกันสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีความสุข ความสัมพันธ์นี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงหลายอย่าง ทั้งเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และแน่นอนว่าทำให้รู้สึกหดหู่และเคร่งเครียด ดังนั้นคุณภาพของชีวิตคู่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สะท้อนให้หันกลับมามองความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตตัวเอง