เราจะเอาชนะ AI ได้อย่างไร

  • วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 13:05 น.

เราจะเอาชนะ AI ได้อย่างไร

เรื่อง กันย์ ภาพ pixabay

คุณเป็นคนทันสมัยไหม คุณใช้โทรศัพท์กี่เครื่อง ถ้าให้คุณนึกถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่สนิท สามคนของคุณตอนนี้ คุณจำได้ไหม? คุณคิดว่าถ้าบริษัทคุณมีหุ่นยนต์มาทำงานด้วย บรรยากาศทำงานจะเป็นอย่างไร?

คำถามนี้ ถือเป็นเรื่องปกติของชีวิตปัจจุบัน ที่หนีไม่พ้นความทันสมัยของเทคโนโลยี คนทำงานหลายๆ คนมักจะมีโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ถ้ามือถือหาย เราจำเบอร์โทรศัพท์แทบไม่ได้ หลายๆ คนรู้จักหุ่นยนต์ผู้หญิงที่ชื่อ โซเฟีย ถูกพัฒนาเหมือนคนมากๆ ในการคิด การตอบ การวิเคราะห์ ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงาน มีการประเมินว่า มากกว่า 40% ของแรงงานคนจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์

แน่นอนว่าในอนาคตเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีได้ ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าต้องทำอย่างไรที่คนจะสามารถชนะหุ่นยนต์และเทคโนโลยีได้

กัลยา แก้วประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท M.I.S.S.Consult กล่าวว่า ศักยภาพของเทคโนโลยี คือ ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ใช้ง่าย คล่องตัว ต้นทุนต่ำ ขณะที่ศักยภาพของคน คือ ระดับทักษะ

ll ทักษะ คือ ความสามารถที่ต้องมีสำหรับการทำงานในแต่ละตำแหน่งงานต่างๆ หากจะเอาชนะหุ่นยนต์ แน่นอนว่ากลุ่มทักษะและความรู้ (Skills & Knowledge) เป็นเรื่องที่แข่งได้ยาก เพราะเทคโนโลยีสามารถทำได้ดีและมีประสิทธิภาพ ความถูกต้องมากกว่าคน เช่น ไม่มีคนใดในโลกนี้ ที่สามารถบรรจุข้อมูลที่แข่งขันได้เท่ากับ Google ทุกวันนี้เราแทบจะตกเป็นทาสของการค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่าน Google หรือแม้กระทั่งการจำเบอร์โทรศัพท์ ที่ระบบโทรศัพท์ของเราเก็บให้หมด จนเราแทบไม่เคยต้องพึ่งหน่วยความจำตัวเลขของสมองเราเลย หรือการคำนวณตัวเลขก็เช่นกัน ตัวเลขบวกง่ายๆ เราก็แทบบวกไม่ได้ ถ้าไม่มีเครื่องคิดเลข นี่คือตัวอย่างง่ายๆ ที่ทำให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถแทนคนได้ง่ายมาก

ll ความรู้ แตกต่างจากทักษะ คือ ความรู้เป็นข้อมูล ในเนื้อหา ทฤษฎี ต่อเรื่องต่างๆ อาจจะรู้ แต่ทำไม่เป็นหรือไม่เก่ง เราก็เรียกว่า มีความรู้แต่ไม่มีทักษะ

ll ทัศนคติ เป็นความคิด ความเชื่อ ในแต่ละสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น หุ่นยนต์ยังไม่สามารถคำนวณอารมณ์ สร้างสรรค์อารมณ์และจินตนาการได้ดีเท่ากับคน และนี่คือจุดที่คนสามารถเอาชนะหุ่นยนต์ได้ ทัศนคติ คือ ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของสมองเรา ที่เลือกป้อนและเลือกคิด เลือกวางแผน ประยุกต์ สร้างสรรค์ ได้เสมอ

สิ่งสำคัญในการชนะหุ่นยนต์ คือ การทำให้คนมีทัศนคติที่สร้างสรรค์ เพราะพรสวรรค์นี้เปรียบเหมือนดาบสองคม คือ เป็นได้ทั้งทางต่อสู้ และทางพ่ายแพ้ เช่น มีทัศนคติที่ไม่ดี ไม่สร้างสรรค์ ต่อให้เก่งเพียงใด เราก็ทดแทนได้ด้วยหุ่นยนต์ที่เก่งมากกว่า แต่หากเรามีทัศนคติที่ดีย่อมสร้างความแตกต่างให้แก่ตนเองได้ด้วยการปรับ สร้างสรรค์ ผ่านความสามารถ Skill และความรู้ knowledge ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

การใช้ทักษะมนุษย์ เช่น ทักษะการฟัง ทักษะความเข้าอกเข้าใจ ความเห็นใจ และทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับคน โดยที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทดแทนได้ นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจของ CISRO ว่า ในโลกอนาคตของการทำงาน กลุ่มทักษะจะเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.STEM Skills คือ กลุ่มทักษะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โดยจะเป็นกลุ่มทักษะระดับสูง หรือกลุ่มทักษะที่เกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ ขณะที่ทักษะที่เป็นการกระทำซ้ำ เดิมๆ จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ได้ง่าย เช่น ทักษะการเขียนโปรแกรมจะมีความสำคัญน้อยลง ขณะที่ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมีความสำคัญมากขึ้น

2.กลุ่มทักษะทางการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ ผ่านความสามารถทางการติดต่อ การสื่อสาร การเข้าใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

หากอยากเอาชนะหุ่นยนต์ เราจำเป็นต้องมีทักษะและความรู้ที่ดีในเรื่องดังกล่าว และเสริมด้วยทัศนคติที่ดี ที่สร้างสรรค์ มีชีวิตชีวา แน่นอนว่าเราย่อมสามารถเอาชนะหุ่นยนต์ได้ ดังนั้นเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ จะไม่ได้เข้ามาทดแทนคน หากบริหารเป็น เราสามารถนำเทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ทำให้ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น คนสามารถเอางานที่เป็นงานธุรการ หรืองานซ้ำๆ ให้หุ่นยนต์หรือระบบทำทดแทน ซึ่งจะทำให้คนมีเวลาว่างมากขึ้นในการไปทำงานด้านกลยุทธ์ การคิดวิเคราะห์ ที่เหมาะต่อความเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของเรา นั่นคือการใช้สมองที่ดีด้วยทัศนคติที่พร้อมต่อการสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลง

ข่าวอื่นๆ