ธรรมะซัมเมอร์แคมป์ บวชฝึกตนเป็นคนดี

วันที่ 04 เม.ย. 2561 เวลา 11:09 น.
ธรรมะซัมเมอร์แคมป์ บวชฝึกตนเป็นคนดี
เรื่อง วรธาร ทัดแก้ว

ปิดเทอมยาวช่วงซัมเมอร์พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนไม่อยากให้ลูกๆ อยู่บ้านเฉยๆ จึงเลือกส่งลูกไปเข้าแคมป์ต่างๆ ที่ลูกชอบ แต่หลายคนเลือกส่งลูกเข้าวัดฝึกหัดตน ด้วยการให้บวชในโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน หวังให้พระสงฆ์ช่วยฝึกหัดกาย วาจา และขัดเกลาจิตใจ รวมทั้งให้การศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่วัย

การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน หรือถ้าพูดให้เข้ากับสมัยนิยมก็เป็นแคมป์แคมป์หนึ่ง เรียกว่าธรรมะซัมเมอร์แคมป์ ถือเป็นกิจกรรมที่วัดและองค์กรทางศาสนาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์หรือสำนักปฏิบัติธรรม มูลนิธิที่เกี่ยวกับศาสนา ตลอดจนบริษัทเอกชนบางแห่งจัดขึ้น โดยมีชื่อเรียกโครงการ วัตถุประสงค์และรูปแบบกิจกรรมที่เหมือนและต่างกันบ้าง แต่จุดมุ่งหมายหลักเหมือนกัน คือต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงดังกล่าวมาฝึกอบรมกาย วาจา ใจ ศึกษาไตรสิกขา และเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชีวิตต่อไป

โครงการบวชภาคฤดูร้อนที่เข้มแข็ง

ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนั้น ต่างจากการเข้าแคมป์ทั่วไปอยู่ข้อหนึ่ง ตรงที่การสมัครเข้าแคมป์ส่วนใหญ่จะต้องมีค่าสมัคร ซึ่งมีตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่น ไปจนถึงหลักแสน ขึ้นอยู่กับแต่ละแคมป์ แต่โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนรับสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ้าไตรจีวร บาตร ของใช้ต่างๆ พ่อแม่ไม่ต้องควักเงินซื้อ อาหาร น้ำปานะฟรีตลอดโครงการ ขอเพียงแค่เด็กสมัครใจและพ่อแม่เห็นด้วยเท่านั้น นี่คือความต่างระหว่างเข้าแคมป์กับบวชภาคฤดูร้อน

ดังนั้น วัดหรือองค์กรที่จัดบวชภาคฤดูร้อนต้องมีทุนดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต้องขึ้นกับผู้นำองค์กรด้วย เช่น วัดก็ขึ้นกับเจ้าอาวาส สำนักหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ขึ้นกับเจ้าสำนักหรือเจ้าของศูนย์ฯ บริษัทเอกชนก็ขึ้นกับผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัท ถ้าเกิดหัวไม่นำหางหรือจะกล้ากระดิก และด้วยสองปัจจัยที่กล่าวมาจึงทำให้วัดบางวัด ซึ่งเดิมเคยจัดโครงการบวชภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี หรือจัดต่อเนื่องมาหลายปี บางปีจึงงดเว้นไม่จัด บางทีก็เลิกจัดถาวรไปเลยก็มี

เพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงโครงการบวชภาคฤดูร้อนที่มองว่าเข้มแข็ง เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยที่เด็กๆ อยากมาบวชและพ่อแม่ผู้ปกครองสนับสนุนในปัจจุบันต้องบอกว่านับโครงการได้ เช่น โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี วัดยานนาวา กรุงเทพฯ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หลักสูตร 9 วันที่ฉันตื่นของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นต้น

สามเณรปลูกปัญญาฯ ได้ทั้งธรรมและปัญญา         

คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม โครงการแรกและโครงการเดียวของเมืองไทยที่มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมและกิจวัตรต่างๆ ของสามเณร ตั้งแต่วันประกอบพิธีบรรพชาไปจนกระทั่งวันสิ้นสุดโครงการ ผ่านทางโทรทัศน์ช่องเรียลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60, 99 และช่องเรียลิตี้ ช่อง 119 หรือ 333 และทางออนไลน์ 

เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองจำนวนมาก เนื่องจากแต่ละปีมีผู้สมัครเข้ามาหลายพันคน และปีนี้จัดเป็นปีที่ 7 มีผู้สมัครกว่า 4,500 คนทั่วประเทศ แต่รับแค่ 12 คน (อายุ 7-10 ขวบ) โดยเกณฑ์การคัดเลือก รอบแรก พิจารณาจากผลงานคลิปวิดีโอและเรียงความเรื่อง “ความดีที่ผมอยากทำ” ที่เยาวชนส่งมา ผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com รอบสอง พิจารณาจากความร่วมมือของทางโรงเรียน การสนับสนุนจากครอบครัว สำคัญที่สุดคือความตั้งใจจริงของผู้สมัคร คัดเหลือ 30 คน เพื่อเข้าร่วมอบรมค่ายปลูกปัญญาธรรม เพื่อทำกิจกรรมย้ำความมั่นใจและความตั้งใจอีกครั้งจนได้ตัวแทน 12 คน

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 7 นี้ เป็นโครงการสัญจรด้วยการเยือนถิ่นอีสานครั้งแรก ณ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ที่มีพระครูนิโครธธรรมาภรณ์ (หลวงตาอเนก ยสทินฺโน) เป็นเจ้าอาวาส โดยการชูแนวคิด “ความจักรวาล :  รัก เรียน เพียร ให้” มุ่งหวังปลูกความรู้คู่คุณธรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ เรียนศึกษาปฏิบัติธรรม เพียรฝึกสติและสมาธิกับปัจจุบันขณะ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการเป็นผู้ให้ด้วยใจเมตตา อันนำมาซึ่งตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

“พิธีบรรพชาจะมีขึ้นในวันที่ 6 เม.ย. ที่วัดป่าไทรงาม จ.อุบลราชธานี พร้อมเชิญชวนชาวพุทธทุกท่านร่วมอนุโมทนาและรับชม นับตั้งแต่วันแรกของการนุ่งห่มชุดขาว เตรียมพร้อมก่อนบวช พิธีบรรพชาเป็นสามเณร และเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม จนถึงพิธีลาสิกขา (วันที่ 6 พ.ค. 2561) ณ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ผ่านทางช่องเรียลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60, 99 และช่องเรียลิตี้ ช่อง 119 หรือ 333 และทางออนไลน์ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเป็นสามเณรผู้ชมรายการจะได้ติดตามการเรียนรู้หลักธรรมและกิจวัตรประจำวันของเหล่าสามเณรทั้ง 12 รูป ครบทุกๆ ด้าน ทั้งธุดงค์ บิณฑบาต สวดมนต์ ฝึกสมาธิ ตลอดจนการฝึกเทศน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ชมยังจะได้มีโอกาสรับฟังเทศน์จากพระอาจารย์ที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ได้ข้อคิด คติธรรมเตือนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตแล้วยังจะได้อิ่มเอมใจในความสดใส น่ารัก และความสงบของสามเณรทั้ง 12 รูป ที่ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความอดทน ใฝ่การศึกษา ความขยันหมั่นเพียร และกตัญญูกตเวที ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติของสามเณรที่ยึดถือมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล” ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าว

โครงการบวชเณรและศีลจาริณี วัดยานนาวา

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดต่อเนื่องมานานหลายปี เนื่องจากวัดยานนาวาเป็นวัดที่ให้ความสำคัญและมีความเข้มแข็งในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนอยู่แล้ว โดยจะจัดบวชก่อนถึงวันที่ 2 เม.ย.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล

ปีนี้วัดได้ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีขึ้นระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-15 เม.ย. เป็นสามเณร 219 รูป ศีลจาริณี 147 คน (เด็กหญิงนุ่งขาวรักษาศีล) โดยได้ทำพิธีบวชไปเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ วัดยานาวา มี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTV) วัดยานนาวา ด้วย

ความโดดเด่นของโครงการคือ การมีพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งในด้านการอบรมที่ดูแลสามเณรและศีลจาริณีจนจบโครงการ ก็คือมีพระสงฆ์กลุ่มเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ซึ่งนำโดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานเครือข่ายฯ รับผิดชอบ เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆ จึงค่อนข้างตอบโจทย์น้องๆ ที่บวชได้เป็นอย่างดี

“กิจวัตรหลักนอกจากฉันภัตตาหาร ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาแล้ว มีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ก้าวเดินด้วยสติ (เดินจงกรม) ธรรมรับอรุณ พบพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ล้างบาตร ทำจิตอาสา ทบทวนธรรมและพบพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เรียนรู้พุทธศาสนพิธี มารยาทชาวพุทธ เข้าฐานสถานีธรรม : เรียนธรรม เพลินสุข สนทนาธรรมพ่อแม่ เข้าฐานสถานีธรรม : วิปัสสนานุบาล เสขิยวัตร ธรรมะอารมณ์ดี : เรียนธรรมนวัตกรรม ทบทวนธรรมแผ่เมตตา เป็นต้น”

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ทั้งสามเณรและศีลจาริณีได้เดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ สวนเวฬุวัน พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในส่วนของสามเณรจะปฏิบัติถึงวันที่ 12 เม.ย. จากนั้นวันที่ 13-14 เม.ย. จะเดินทางไปทัศนศึกษาวิถีพระเถระและศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชา ณ จ.ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี วันที่ 15 มอบวุฒิบัตรและลาสิกขา ส่วนศีลจาริณีจะปฏิบัติถึงวันที่ 6 เม.ย. ก็จะลาสิกขา

“บางคนอาจสงสัยว่าการบวชในช่วงเวลาสั้นๆ จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึ้นได้อย่างไร อาตมาขอบอกตรงนี้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา อาตมาใช้ชีวิตด้วยการเป็นครูมาตลอด และมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าคนเราเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อถูกหล่อหลอม ฝึกฝน ด้วยกระบวนการที่ดีเยี่ยม พวกเรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูต้นแบบ พระองค์เปลี่ยนโจรองคุลิมาลจากมหาโจรเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไร นี่คือบทเรียนในอดีตที่พระองค์ทำเป็นตัวอย่าง

พระองค์ทรงสอนพระจูฬปันถกให้บรรลุธรรมได้อย่างไร ทั้งที่พระจูฬปันถกอ่านหนังสือไม่ออก การบวชเณรภาคฤดูร้อนก็เช่นกัน อาตมาและทีมงานได้นำเอาตัวอย่างจากครูต้นแบบมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เวลาช่วงเดือน เม.ย.เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะได้ทำหน้าที่ตอบแทนข้าวก้อนของญาติโยมที่อุปถัมภ์เลี้ยงดูมาตลอดปี ด้วยการรับลูกหลานของญาติโยมมาฝึกหัดดัดนิสัยให้เขาเป็นคนดีและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ต่อไปให้ได้มากที่สุด

กระบวนการสำคัญที่อาตมาได้ทดลองมาตลอด คือการให้สามเณรได้ปฏิบัติวัตรปฏิบัติ เพื่อความอ่อนน้อมของจิต ในสัปดาห์แรกอย่างเข้มข้น ต่อด้วยการฝึกให้สามเณรมีสติทุกย่างก้าว ที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาการบวชจะฝึกให้สามเณรกล่าวด้วยปิยวาจาให้มากที่สุด แม้แต่การใช้ชีวิตตลอดการบวช สามเณรทุกรูปจะต้องทำทุกอย่างด้วยตนเอง บอกตัวเอง รู้ตัวเอง ให้ได้”

โครงการนี้ประชาชนสามารถเข้าชมการทำกิจวัตรและกิจกรรมของสามเณรและศีลจาริณีได้ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTV) วัดยานนาวา

9 วันที่ฉันตื่น ขึ้นสู่ปีที่ 7

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเยาวชนและผู้ปกครอง ทุกปีจะมีผู้สมัครบวชจำนวนหลายพันคน แต่รับได้ประมาณ 200 คนเท่านั้น ดำเนินการโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6-17 เม.ย. 2561 รวม 9 วัน 8 คืน และตอนนี้ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว

เป็นหลักสูตรเข้มข้น 9 วัน ที่ออกแบบโดยพระมหาวุฒิชัย ที่ต้องการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้คู่คุณธรรมภายใน 9 วัน จุดเด่นของโครงการนี้ คือ ตลอด 9 วัน ทุกคนจะได้เรียนกับครูที่ดีที่สุดทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะกับครูทางโลก จะได้เรียนกับฆราวาสที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ที่บวชได้เป็นอย่างดี 

“น้องๆ ที่มาบวชในโครงการนี้ นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิตในบวรพุทธศาสนาแล้วยังได้เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้า ได้ตอบแทนพระคุณมารดาบิดา ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และได้เป็นสะพานบุญที่นำพาคุณพ่อคุณแม่หันหน้าเข้าหาแสงแห่งพระธรรม ดังนั้น เมื่อบวชแล้วก็ควรตั้งมโนปณิธานเอาไว้ว่าบวชทั้งทีจะต้องเป็นเณรที่ดีให้ได้ ตั้งใจศึกษาธรรมะ การศึกษาพระธรรมไม่จำกัดอายุ ขอแค่เป็นคนก็มีเหตุผลอันสมควรที่จะศึกษาพระธรรมแล้ว”

ขณะอีกโครงการที่มาแรง คือ โครงการพุทธสาวิกาศีล 10 ภาคฤดูร้อน เป็นโครงการบวชเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป ที่สนใจเรียนรู้การใช้ชีวิตสู่หนทางอริยะ บวชเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดำเนินการโดยแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-30 เม.ย. 2561 ผู้บวชจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากแม่ชีศันสนีย์ พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกสาวบวชยังสามารถสมัครได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-519-1119