วรวัฒน์ ศรีธรรมบุตร ชีวิตมีสุข ด้วยศาสตร์พระราชา

วันที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 09:40 น.
วรวัฒน์ ศรีธรรมบุตร ชีวิตมีสุข ด้วยศาสตร์พระราชา
โดย วรธาร

ย้อนไปวันที่ 7-8 ต.ค. 2560 โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปีที่ 5 โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติที่มีและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้เดินทางไปทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3 ณ พื้นที่นาของ “แสวง ศรีธรรมบุตร” เกษตรกรบ้านนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

ชาวบ้านนาเรียง ตลอดจนหมู่บ้านใกล้เคียง ใน ต.ตาดทอง และตำบลใกล้เคียงต่างรู้จัก “แสวง” หรือที่คนมักเรียกว่า “ลุงแสวง” เป็นอย่างดี ในความเป็นเกษตรกรคนเก่งผู้พลิกฟื้นผืนดินที่ไม่สามารถปลูกผักและพืชต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นดินปนหิน แต่สามารถพลิกฟื้นพื้นที่ 31 ไร่ ของตัวเองให้เป็นพื้นที่เขียวขจีได้

มีทั้งไม้ยืนต้นกว่า 200 ชนิด อาทิ ไม้สัก ยางนา เต็งรัง ประดู่ ไม้ผลกินได้อีกหลายร้อยต้น และพืชผักสวนครัวอีกประมาณ 10% ในพื้นที่ 31 ไร่ ล้วนแล้วแต่เป็นพืชผักออร์แกนิก ปลอดสารพิษ ไม่มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง แต่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำใช้ตลอดทั้งปี มีทั้งเลี้ยงปลา เป็ด และไก่ เรียกว่ากับข้าวไม่ต้องซื้อ

“ทั้งหมดนี้ใช้ศาสตร์พระราชาอย่างเดียว ผลผลิตที่ได้แจกฟรีก่อนเลย ใครมาที่นาผม อยากกินอะไรเอาไปเลย ผมเน้นแจกก่อน เรื่องขายค่อยว่าทีหลัง อาจารย์ยักษ์บอกว่าศาสตร์พระราชาต้องเดินทีละก้าว ต้องแจกก่อนทำบุญก่อน แล้วขายก็ไม่สาย แล้วเวลาขายคนก็จะมาอุดหนุนเอง” 

วัฒน์ เล่าว่าต่อ รายได้ที่เข้ามาในครอบครัวในช่วงนี้ หลักๆ มาจากการเพาะพันธุ์ไม้ขาย มีทั้งไม้ผล เช่น ตอนกิ่งมะนาวขาย เพาะพันธุ์มะละกอ และอื่นๆ ส่วนไม้ยืนต้น เช่น ยางนา จะขายดีมากจนเพาะไม่ทัน หรือใครต้องการซื้อปลาก็จับให้ได้ในบ่อมีเยอะ อีกรายได้หนึ่งมาจากขายดินสำหรับปลูกพืชทุกชนิด

“ชีวิตตอนนี้แตกต่างจากตอนอยู่กรุงเทพฯ ถึงหนี้สินยังมีอยู่แต่ความสุขเพิ่มขึ้นมากครับ ตอนอยู่กรุงเทพฯ ทำมาหากินไปวันๆ ไม่มีเป้าหมายชีวิต ไม่มีความมั่นคง และไม่ค่อยมีความสุข ของกินอะไรๆ ก็แพง มะนาวตอนอยู่กรุงเทพฯ ผมซื้อกินลูกละ 10 บาท มาเกือบ 2 ปี แต่อยู่บ้านผมแจก มันต่างกันเยอะ บอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนในบ้านมีแต่รอยยิ้ม พ่อ แม่ เมีย ถึงมีหนี้ก็ยิ้มได้เพราะอีกไม่นานก็หมดแล้ว”

บทความแนะนำ