ชื่อนั้นสำคัญเช่นนี้

วันที่ 03 ต.ค. 2553 เวลา 17:35 น.
ขงจื้อเป็นปรัชญาเมธีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของจีน ตลอดชีวิตอันยาวนานท่านได้สร้างผลงานไว้เป็นอันมาก คำสอนของท่านส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนจีนมาจนถึงบัดนี้....

เรื่อง : ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

ขงจื้อเป็นปรัชญาเมธีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของจีน ตลอดชีวิตอันยาวนานท่านได้สร้างผลงานไว้เป็นอันมาก คำสอนของท่านส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนจีนมาจนถึงบัดนี้ ลักษณะอันโดดเด่นของคำสอนของท่านขงจื้อก็คือ การวางหลักจริยธรรมสำหรับคนในสังคมทุกชนชั้น ในบทสนทนาของท่านกับลูกศิษย์คนหนึ่ง ซึ่งสนใจปรัชญาทางสังคม มีข้อความตอนหนึ่งที่น่าสนใจยิ่ง

ลูกศิษย์ถามว่า

“ท่านอาจารย์ขอรับ หากอยากให้บ้านเมืองมีปกติสุข ต้องทำอย่างไร”

“ทุกคนในสังคมต้องรู้จักการ ‘ทำตามชื่อให้ถูกต้อง’”

“อะไรคือความหมายของการ ‘ทำตามชื่อให้ถูกต้อง’ ลูกศิษย์สงสัย”

“การที่คนในสังคมที่มีชื่อแตกต่างกัน เช่น กษัตริย์ อำมาตย์ แพทย์ ครู บิดา มารดา ฯลฯ ต่างก็ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ตนมีชื่อเช่นนั้นๆ เช่น กษัตริย์ ก็ทำหน้าที่ให้สมกับที่เป็นกษัตริย์ (หน้าที่ของกษัตริย์ตามแนวทศพิธราชธรรม คือ 

1.บำเพ็ญตนเป็นผู้ให้

2.สุจริตใจกายวาจา

3.อุทิศชีวาเพื่อปวงชน

4.ปฏิบัติตนซื่อสัตย์โปร่งใส

5.ชนะใจด้วยความอ่อนโยน

6.ฝึกตนมิให้ลุ่มหลง

7.อารมณ์มั่นคงไม่โกรธา

8.งดวิหิงสาความรุนแรง

9.เข้มแข็งด้วยขันติ

10.มิปฏิบัติการใดๆ ให้คลาดธรรม)

บิดา มารดา ก็ทำหน้าที่ของตนให้สมกับที่ตนมีชื่อเช่นนั้น ถ้าทำได้อย่างนี้เมื่อไหร่ บ้านเมืองก็จะมีแต่ความเจริญอย่างแน่นอน”

ศิษย์ฟังแล้วก็ได้แต่อึ้ง พลางรำลึกถึงความเป็นไปในสังคม

จริงสินะ ถ้าแต่ละคนในสังคมต่างพากัน “ทำตามชื่อของตนให้ถูกต้อง”

นักการเมืองก็คงไม่ฉ้อโกง

ครูก็คงไม่ทำอนาจารลูกศิษย์

ตำรวจก็คงไม่มีคลิปฉาวกับลูกน้อง

ดาราก็คงไม่แสดงนอกบทจนมีข่าวฉาว

บิดามารดาก็คงไม่ทอดทิ้งบุตร

บ้านเมืองก็คงจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยแท้