สุขะชัย ศุภศิริ สานฝันพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 10:48 น.
สุขะชัย ศุภศิริ สานฝันพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
โดย...วรธาร

 

สุขะชัย ศุภศิริ หรือครูชัย เจ้าของไร่สุขกลางใจ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

หรือครูชัย เจ้าของไร่สุขกลางใจ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้วางรากฐานชีวิตหลังเกษียณด้วยการเป็นเกษตรกรที่พร้อมเจริญรอยตามศาสตร์พระราชา และตั้งใจทำหน้าที่ของการเป็นครูไปตลอดชีวิตแม้เกษียณแล้วด้วยการแบ่งปันความรู้ให้กับประชาชนที่ต้องการมาเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา

 

“เป้าหมายชีวิตผมหลังเกษียณไม่ได้หวังรวย แต่อยากมีความสุขและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง เรียบง่าย พร้อมแบ่งปันความสุขและความรู้ส่งต่อให้กับรุ่นถัดไปคือลูกหลาน คือผมไม่มีลูกไม่มีเมียมีแต่หลาน (ลูกพี่ชาย ลูกพี่สาว) ผมเชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจในอนาคตคนรุ่นหลังอาจจะอยู่ยากแต่ถ้าเราปูพื้นฐานที่มั่นคงไว้ให้เขา เรื่องพอกิน พออยู่ พอใช้ มีงานของตัวเองอยู่ในสวน ไม่ต้องเดินทางไปไหน มันก็เป็นความมั่นคงอีกรูปแบบหนึ่ง”

 

ครูชัยเล่าต่อว่า ส่วนหนึ่งต้องการทำให้ชาวบ้านเห็นว่าศาสตร์พระราชาสามารถพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารได้ เนื่องจากที่ดินตรงพื้นที่นี้เดิมดินอุดมสมบูรณ์ แต่ตอนหลังชาวบ้านมีการปลูกมันสำปะหลังจนดินกลายเป็นทราย การทำให้พื้นดินตรงนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ใหม่จึงเป็นเรื่องท้าทาย แต่เขาก็ต้องการพิสูจน์ให้ชาวบ้านและชุมชนแถวนี้ได้ว่าสามารถฟื้นและสร้างแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ได้

“เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ไร่สุขกลางใจ 2 มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน โดยบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศ ซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถพลิกฟื้นพื้นที่มาปลูกข้าวและปลูกพืชอื่นๆ ได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ผมอยากให้ไร่สุขกลางใจเป็นแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาให้คนที่สนใจด้วย ส่วนผมกับพี่น้องทุกคนก็คงจะมาอยู่ที่นี่หลังเกษียณสานฝันพ่อไปด้วยกัน” ครูชัย กล่าวทิ้งท้าย