3 ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายของกระดูก

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายของกระดูก
กระดูกเป็นอวัยวะที่ถูกสร้างและเสื่อมสลายไปตามเวลา แต่จะมีบางปัจจัยที่ไปเร่งการสลายของกระดูกมากขึ้น

กระดูกเป็นอวัยวะสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของร่ายกาย หลายคนอาจคิดว่ากระดูกเป็นอวัยวะที่แข็งแรง คงทน แต่แท้จริงแล้วเซลล์กระดูกสามารถถูกสร้างและเสื่อมสลายไปได้ตามกาลเวลา โดยช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นจะเป็นช่วงที่กระดูกพัฒนาเร็วมาก เซลล์สร้างกระดูกจะทำงานเร็วกว่าเซลล์สลายกระดูก พออายุ 20-25 ปี กระดูกจะมีความแข็งแรงมากที่สุด และช่วงอายุ 30-40 ปี ร่างกายจะเริ่มสร้างกระดูกช้าลง กระดูกจึงค่อยๆ บางลงตามอายุที่มากขึ้น แต่ก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่ไปเร่งการสลายกระดูกก่อนวัยอันควรได้

1. ภาวการณ์อักเสบ - การอักเสบทำให้ร่างกายหลั่งสารที่เป็นตัวกระตุ้นเซลล์สลายกระดูกที่เรียกว่า RANKL เมื่อเกิดการอักเสบเรื้อรัง เซลล์สลายกระดูกจะถูกเร่งให้ออกมาสลายเนื้อกระดูกมากกว่าปกติ จนนำมาสู่โรคกระดูกพรุน

2. ระดับฮอร์โมนเพศ - ฮอร์โมนเพศมีหน้าที่ควบคุมการสร้างและการสลายเซลล์กระดูกให้สมดุล เมื่ออายุเกิน 30 ปี ระดับฮอร์โมนเพศจะเริ่มลดลง และลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่วัยทอง ส่งผลให้การสร้างช้ากว่าการสลาย ดังนั้น เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มวลกระดูกของเราจะลดลงเมื่อสูงวัยขึ้น

3. วิถีชีวิต - ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย นอนหลับไม่เพียงพอ ชอบกินแป้ง น้ำตาล มักทำให้ฮอร์โมนบางชนิดสูงขึ้น ส่งผลให้ร่างกายเกิดสภาวะอักเสบเรื้อรัง