ตั้งใจจะทำงาน หลังเกษียณ

วันที่ 02 ต.ค. 2560 เวลา 11:00 น.
ตั้งใจจะทำงาน หลังเกษียณ

ปลายสุดของชีวิตการทำงานคือการเกษียณอายุ ในอีกด้านหนึ่งคือการเกษียณที่มาเร็วกว่ากำหนด หรือในบางคนก็มาแบบไม่ทันตั้งตัว ถูกเลิกจ้าง ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีในปัจจุบัน ทำให้ลูกจ้างมืออาชีพหลายคนต้องวางแผนเกษียณเร็วขึ้น บางคนก็พร้อม และบางคนก็ไม่!

บทความนี้ต้องการตั้งคำถามกับผู้อ่านว่า คุณมีมุมมองต่อโอกาสในอนาคตแค่ไหน เพราะไม่ว่าคุณจะเกษียณอายุด้วยสาเหตุใด สิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณเป็น วิธีคิดเรื่องการเกษียณอายุและการทำงานหลังเกษียณที่คุณจะอ่านต่อไปนี้ หวังว่าจะทำให้มีทางเลือกมากขึ้น

ถ้าคุณต้องตัดสินใจทำงานหลังเกษียณล่ะ!

1.เรียนรู้สิ่งใหม่

คุณต้องเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ เหมือนอย่างที่ “คนทำงาน” ทุกคนเคยทำมาแล้ว นั่นคือคุณต้องไม่หมดไฟที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำตัวเหมือนน้ำครึ่งแก้ว ที่กระตือรือร้นต่อสิ่งใหม่ๆ และวิทยาการใหม่ๆ เสมอ

2.ไม่อ้างความเคยชิน

สิ่งที่เคยได้ผลมาแล้วในอดีต อาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอีกต่อไป นี่คือเรื่องของผลแห่งการกระทำที่มีมิติของกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง ใช่! มันจะยังได้ผลอยู่ต่อไป และมันก็อาจจะไม่ได้ผลอีกแล้วในอนาคต คุณตระหนักรู้ต่อคำตอบพวกนี้ดีแค่ไหน

3.ให้คนอื่นเป็นครู (บ้าง)

ผู้สูงวัยที่มีอาวุโสมักเคยชินและเคยตัวกับการยกย่อง ให้เครดิตในความรู้ประสบการณ์ความสามารถ แต่ถ้าคุณจะต้องทำงานต่อไป คุณต้องสังเกตและเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะผู้อ่อนอาวุโสกว่า

4.บทเรียนที่ยอดเยี่ยมยังไม่เคยเกิดขึ้น

การปฏิบัติในเรื่องเดียวกันหรือในสถานการณ์ปัญหาเดียวกัน อาจสร้างบทเรียนที่ยอดเยี่ยมให้คุณ บทเรียนใหม่ๆ ที่จะมีมาเรื่อยๆ จากธุรกิจที่เหมือนกัน หรือธุรกิจที่ดูแล้วไม่มีอะไรเหมือนกันเลย

5.แบ่งปันประสบการณ์

การบริหารสไตล์แกร่งจะต้องสร้างความสำเร็จของทั้งองค์กรอย่างที่เราได้ทำสำเร็จมาแล้ว เพราะเช่นนั้นเราจึงควรแบ่งปันประสบการณ์ ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้ที่เรามีต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน

6.มีความยืดหยุ่น

อย่าลืมมองหาความยืดหยุ่นจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ทั้งในส่วนของภาระหน้าที่การทำงาน และในส่วนของชีวิตส่วนตัวครอบครัวความรัก คนทุกคนต้องมีสมดุลที่ดีในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาแห่งความเหนื่อยยากเพราะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

7.ฉันกำลังสนุกกับการทำงาน

สมัยนี้คนมองการเกษียณอายุการทำงานแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน หลายคนคิดว่า การเกษียณเป็นการก้าวไปสู่งานใหม่ ไม่ใช่หยุดการทำงานโดยสิ้นเชิง คุณเองล่ะคิดเช่นไร ยังสนุกกับการทำงานอยู่ใช่หรือไม่?

8.ทัศนคติต่อสิ่งที่รัก

แนวโน้มจากผลการสำรวจพบว่า หลังจากที่เกษียณอายุการทำงานแล้ว คนทำงานส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา มีความน่าจะเป็นว่าจะยังทำงานเป็นลูกจ้างอีกต่อไปหรือไม่ 32% ตอบว่า จะยังเป็นลูกจ้างอยู่ต่อไป ส่วนที่เหลือมีแนวโน้มอยากไปทำงานอื่น เช่น มีธุรกิจเป็นของตนเอง และ 49% ตอบว่า จะไปทำงานหรืออาชีพเพื่อความสุขทางใจ มากกว่าผลตอบแทนทางการเงิน

9.มองหาความท้าทาย

ความท้าทายเป็นแรงผลักดันในการที่จะทำอะไรก็ตาม การทำงานหลังเกษียณจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ ถ้าคุณหาพบความท้าทาย ซึ่งจะกลายเป็นแรงผลักสำคัญสู่อนาคต จึงแนะให้มองหาความท้าทายใหม่ การสร้างเป้าหมายใหม่ๆ หรือการให้คุณค่าต่อสิ่งที่มีความหมายต่อคุณ

10.ไม่ลด ละ เลิก ซึ่งเป้าหมาย

ตั้งเป้าหมายและย้ำเตือนตัวเองถึงเป้าหมาย สภาวะเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดี อาจเป็นหนึ่งในความท้าทายที่จะสร้างแรงผลักดันแก่คุณ ปรับทัศนคติต่อสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะยากเกินไป รวมทั้งปรับแผนเพื่อบริหารจัดการกับความท้าทายนั้นด้วยตัวเอง ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดต่อคุณ

ใช้โอกาสและทำให้เต็มที่กับการเกษียณอายุที่(ย่อม)มาถึง!