กาแฟต้นแรก - การเลี้ยงแกะ สู่ชีวิตที่ดีของชนเผ่าแบบยั่งยืน

วันที่ 26 ก.ย. 2560 เวลา 11:00 น.
กาแฟต้นแรก - การเลี้ยงแกะ สู่ชีวิตที่ดีของชนเผ่าแบบยั่งยืน

 

จากจุดเริ่มต้นด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ในการทรงอยากแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นของราษฎรบนยอดดอย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเริ่มต้นงานด้านการทดลองงานวิจัยเพื่อคัดสรรพืชพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมกับการทำการเกษตรบนที่สูง จนเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2512

ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวรมั่นคงและยั่งยืน ในการช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนที่สูง สืบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

กว่าจะเป็นรายได้และอาชีพให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน พระองค์ทรงทุ่มเททรงงานอย่างหนัก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง น้อมนำเรื่องราวอาหารจากแผ่นดินเป็นธีมหลักในการจัดงาน “รอยัล โปรเจกต์ แอด สยามพารากอน” มี 2 ส่วนที่น่าสนใจ คือ การปลูกกาแฟพันธ์ุอราบิกาที่เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรต้นแรก สู่การพัฒนาเป็นรายได้เสริมที่ยั่งยืน และการพัฒนาพันธ์ุแกะ เพื่อนำขนมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มของชนเผ่า ถือเป็นการสืบสานงานหัตถศิลป์ให้คงอยู่สืบไป

ตอนนี้หน่วยวิจัยผาตั้งกำลังพัฒนาขนและพัฒนาเนื้อแกะ ซึ่งประเทศไทยยังไม่นิยมรับประทานมากนัก เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณสมบัติของขนควบคู่กับพัฒนาเนื้อแกะด้วย แต่ทางศูนย์ยังไม่ขายเนื้อแกะ เพราะคุณภาพของเนื้อขึ้นอยู่กับอาหารที่แกะกินเข้าไป เมืองไทยมีปัญหาเรื่องความชื้น ต่อไปจากขนแกะตัดได้ปีละครั้ง ตอนนี้เรากำลังพัฒนาสายพันธุ์ให้ย่นเวลาตัดให้ได้ 3 ครั้ง ต่อ 2 ปี คือเลี้ยงไป 8 เดือนแล้วค่อยตัดขน

ปริมาณการให้ขนต่อปีตอนนี้ยังไม่แน่นอน เพราะกลุ่มชาวบ้านที่ทอขนแกะยังเล็กอยู่ เพราะต้องใช้คนใจรักในงานฝีมือจริงๆ ในการทอ พอทำงานฝีมือในการทอขนแกะ ชาวบ้านจะใช้ฝ้ายผสมเข้าไปด้วย เพื่อป้องกันการแพ้ขนแกะ ระยะยาวจากนี้การขยายการจัดตั้งกลุ่มต้องรวมกลุ่มให้ได้ อุปกรณ์สำหรับการทอขนสัตว์บางชนิดต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ” สมสิทธิ์ เล่า

งานรอยัล โปรเจกต์ แอด สยามพารากอน จะจัดระหว่างวันที่ 23-30 พ.ย.นี้ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของพืชผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ รวม 9 ชนิด ให้ประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด