5 สัญญาณอันตรายของโรคไต

  • วันที่ 23 ก.ย. 2560 เวลา 16:48 น.

5 สัญญาณอันตรายของโรคไต

อาการที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไต

โรคไต คือ โรคที่เกิดจากการที่ไตทำงานผิดปกติ ประสิทธิภาพลดลง ก่อให้เกิดการคั่งของของเสียในร่างกาย จนส่งผลถึงการทำงานในระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย และอาจส่งผลให้เกิดภาวะไตวายได้ ซึ่งแท้จริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งเป็นมาแต่กำเนิด เกิดจากการอักเสบ ติดเชื้อ อุดตัน หรือเนื้องอก ที่ก็จะแสดงอาการแตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุปอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้ ดังนี้

1. ปัสสาวะผิดปกติ - ทั้งการที่ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นฟองมาก หรือปัสสาวะขุ่น อาจสันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต ควรพบแพทย์ให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่ปัสสาวะเป็นเลือด พร้อมกับมีไข่ขาวหรือโปรตีนออกมาในปัสสาวะพร้อมๆ กัน

2. ปวดท้องอย่างรุนแรง - อาจเกิดร่วมกับการมีปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น หรือมีกรวดทราย ซึ่งอาการเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในไต และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ

3. พบก้อนบริเวณไต - หากจับแล้วพบก้อนเนื้อบริเวณบั้นเอวทั้ง 2 ข้าง อาจเป็นสัญญาณอันตรายของโรคไตเป็นถุงน้ำ การอุดตันของไต หรือเนื้องอกของไตได้

4. ความดันโลหิตสูง - เนื่องจากไตทำหน้าที่สร้างสารควบคุมความดันโลหิต ประกอบกับไตมีหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย เพราะฉะนั้นการที่ความดันโลหิตสูงอาจเกิดจากโรคไตโดยตรง

5. อาการบวม - ผู้ที่เป็นโรคไตจะมีอาการบวม โดยเฉพาะบริเวณหนังตาในตอนเช้า หรือหน้าบวม ซึ่งถ้าเป็นมากจะมีอาการบวมทั่วตัว อย่างไรก็ตามอาการบวมอาจเกิดได้จากโรคตับ โรคหัวใจ การขาดสารอาหาร หรือความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนได้ด้วย ดังนั้นควรพบแพทย์เพื่อให้ทราบสาเหตุที่ชัดเจน

ที่มา: thailabonline

ข่าวอื่นๆ