สัปเหร่อก็ต้องมีทักษะดิจิทัล

วันที่ 23 ก.ย. 2560 เวลา 11:00 น.
สัปเหร่อก็ต้องมีทักษะดิจิทัล
 โดย พรเทพ เฮง          phorntheps@posttoday.com ภาพ : อีพีเอ

 ภาพจากสำนักข่าวอีพีเอ ที่นำเสนอภาพแผ่นหินจารึกแบบดิจิทัลหน้าหลุมฝังศพในประเทศสโลวีเนีย

 ทำให้เปิดมุมมองกับโลกยุคใหม่เลยว่า ดิจิทัลได้แทรกซึมไปทุกที่ตั้งแต่เกิดเจ็บตาย มิวายตรงหน้าหลุมฝังศพ

 หลุมฝังศพที่มีแผ่นหินจารึกเป็นระบบดิจิทัลอยู่ในเมืองมาริบอร์ ทางตอนเหนือของสโลวีเนีย บนฝั่งแม่น้ำดราว่า ซึ่งสุสานที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลก่อนที่อื่นๆ มีชื่อว่า โพเบรียซจ์ นับได้ว่าเป็นศิลาหน้าหลุมฝังศพที่เป็นระบบดิจิทัลที่แรกของโลก ซึ่งสามารถให้ข้อมูลต่างๆ กับผู้มาเคารพหลุมฝังศพหรือผู้มาเยี่ยมเยือน

 ทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ตายหรือเจ้าของหลุมฝังศพ รวมถึงดิจิทัล คอนเทนต์ หรือเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลทั้งประวัติ บทความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟฟิก ที่เกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนฝูงของผู้ตาย

 สำหรับเมืองมาริบอร์ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศสโลวีเนีย เพราะฉะนั้นจึงมีประชากรค่อนข้างเยอะ การนำเสนอป้ายหินหน้าหลุมฝังศพในสุสานประจำเมืองให้ทันสมัย จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยหน้าจอหลักบนป้ายหินก็ยังยึดข้อความแบบดั้งเดิมแสดงถึงชื่อของผู้ตาย วันเกิดและวันตาย เหมือนกับป้ายอื่นๆ ในสุสาน

 แต่เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนเคารพหลุมฝังศพ ตัวตรวจเช็กหรือเซ็นเซอร์จะทำงานเปลี่ยนหน้าจอพร้อมภาพและเสียงเพื่อให้เลือกว่าจะชมหรือฝังอะไรในอดีตของเจ้าของหลุมฝังศพที่วางวาย

 ไอเดียหรือความคิดอันเจิดจรัสนี้ ที่เรียกว่า “เทอร์แนล” มาจากคณะอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และข้อมูลแห่งมหาวิทยาลัยมาริบอร์ พร้อมมีแผนที่จะตั้งบริษัทเพื่อบริการทำศิลาหน้าหลุมฝังศพดิจิทัลให้แพร่หลายในสโลวีเนีย

 มาคิดเล่นๆ จากภาพข่าวนี้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาชีพสัปเหร่อหรือคนจัดการเกี่ยวกับศพ งานศพ และสุสานว่าต้องเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างแน่นอนในยุคดิจิทัลนี้ ซึ่งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้

 ความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลทำให้เกิดธรรมเนียมแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน หากเปลี่ยนจากหลุมฝังศพมาเป็นช่องใส่โกศหรือกระดูกตามวัดต่างๆ ของเมืองไทย ถ้ามีป้ายบอกและสัมผัสเหมือนหน้าจอมือถือสามารถเห็นประวัติเรื่องราวผ่านภาพและเสียง รวมถึงคลิปวิดีโอของผู้ตาย คนดูแลเรื่องพวกนี้อย่างสัปเหร่อหรือมัคนายกก็คงต้องมีทักษะทางด้านดิจิทัลไม่มากก็น้อย เพื่อบริหารจัดการและบริการให้กับญาติพี่น้องผู้ตายได้อย่างไม่ติดขัด

 คิดไปแล้วโลกใบนี้และสังคมปัจจุบัน ทักษะดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสำคัญในการเดินไปสู่อนาคตอย่างเท่าทันจริงๆ ไม่ว่าอาชีพไหนๆ