รู้หรือไม่ "นมแม่" มีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารก คลิ๊ก!

Sponsored Content
วันที่ 10 ก.พ. 2560 เวลา 11:32 น.
รู้หรือไม่ "นมแม่" มีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารก คลิ๊ก!
 

"แอลฟา-แล็คตัลบูมิน" คือ โปรตีนคุณภาพในนมแม่ ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารก "นมแม่" คือ อาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญจากธรรมชาติหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและพัฒนาการของทารก

"แอลฟา-แล็คตัลบูมิน" คือ โปรตีนคุณภาพที่พบในน้ำนมแม่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างกรดอะมิโน ที่จำเป็น ได้แก่ "ทริปโตเฟน" ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท "เซโรโทนิน" และ "เมลาโทนิน" ช่วยในการควบคุมการนอนหลับ

จากบทสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร MIMS Med Comms. (1) ประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และยา ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์เรื่องสารอาหารสำคัญแอลฟา-แล็คตัลบูมิน ตามความเห็นของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ผู้เชี่ยวชาญและ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร ตับและโภชนาการ โรงพยาบาลเด็ก Necker Sick ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ดูปองต์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ "สารอาหารแอลฟา-แล็คตัลบูมิน"ว่า สารอาหาร "แอลฟา-แล็คตัลบูมิน" เป็นโปรตีนคุณภาพ เป็นสารอาหารที่พบได้ในนมแม่ มีความสำคัญต่อการสร้างสื่อประสาท ช่วยเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาสมอง

ผนึก3 สารอาหารสำคัญในนมแม่ (DHA, Choline, Lutein) ช่วยพัฒนาสมอง

ครั้งแรก การศึกษาเชิงสังเกตของ Dr. Chetham และ Dr. Sheppard ที่มหาวิทยาลัย North Carolina ประเทศ สหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารในนมแม่ ลูทีน โคลีน และ ดีเอชเอกับความจำของทารกอายุ 6 เดือน โดยการวิเคราะห์สารอาหารสำคัญ ในน้ำนมแม่ที่ให้นมบุตรที่อายุ 3 -4 เดือน และทดสอบความจำ ในทารก 67 คนที่ได้นมแม่ที่นำมาวิเคราะห์ ที่อายุ 6 เดือน เพื่อดูความสัมพันธ์ของผลการทำงานร่วมกันของ DHA Choline Lutein กับความจำทารก ผลการศึกษา แสดงความสัมพันธ์ของทำงานร่วมกัน 3 สารอาหารในนมแม่ที่มี 3 สารอาหารในปริมาณที่สูงกว่า (ดีเอชเอ & โคลีน, โคลีน & ลูทีน) มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความจำที่ดีกว่าในทารก อย่างไรก็ตามยังต้องการ การศึกษาเพิ่มเติมในการทำงานร่วมกันของสารอาหารเหล่านี้ (2)

(1) Dupont C. Alpha-Lactalbumin expert opinion. MIMS JPOG Singapore 2015: 41 (2)(2) Cheatham CL and Sheppard KW. Synergistic Effects of Human Milk Nutrients in the Support of Infant Recognition Memory: An Observational Study. Nutrients 2015: 7; 9079-95.