เซ็กซ์ 4.0 เครื่องมือสื่อสารทำให้พฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนไปและมีปัญหาสุขภาพทางเพศใหม่ๆ เกิดขึ้น

วันที่ 16 ม.ค. 2560 เวลา 10:41 น.
เซ็กซ์ 4.0 เครื่องมือสื่อสารทำให้พฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนไปและมีปัญหาสุขภาพทางเพศใหม่ๆ เกิดขึ้น
โดย...พริบพันดาว ภาพ... คลังภาพโพสต์ทูเดย์ / เอพี

ปัญหาสุขภาพทางเพศ ถือเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งในสังคมไทย ในปัจจุบันเราพบว่าปัญหาทางด้านสุขภาพทางเพศมีมากมาย เช่น ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะสื่อลามก การแต่งตัวให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย การเกิดอาชญากรรมทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจในวัยเรียน หรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพทางเพศ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสุขภาวะทางเพศทำให้ชีวิตทางเพศไม่เป็นสุขหรือไม่ปลอดภัย ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของบุคคลนั้น ครอบคลุมถึงความปลอดภัยทางเพศของบุคคลและครอบครัว ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อพฤติกรรมทางเพศมีปัญหายังส่งผลทำให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพกับคู่ครอง นำไปสู่ปัญหาครอบครัวและการหย่าร้างได้

โลกยุค 4.0 ที่มีเครื่องมือสื่อสารเชื่อมโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียด้วยความไว 4จี ทำให้พฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมเปลี่ยนไปและมีปัญหาสุขภาพทางเพศใหม่ๆ เกิดขึ้น

เซ็กซ์ยุค 4จี สัมพันธ์ว่องไวแต่ไม่ใช่ตัวเอง

ไซเบอร์เซ็กซ์ (Cybersex) หรือออนไลน์เซ็กซ์ เป็นคำทับศัพท์ที่หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการแชตผ่านโปรแกรมสนทนาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ เช่น ถอดเสื้อผ้า เปลือยกาย สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง หรือมีเพศสัมพันธ์กัน เป็นต้น ต่อหน้าเว็บแคม ซึ่งจะมีบุคคลอื่นได้รับชมการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต ผู้นิยมไซเบอร์เซ็กซ์ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและผู้ที่ชอบแบบแปลกๆ หรือชอบคนแปลกหน้า มีทั้งที่เป็นชายจริงหญิงแท้และกลุ่มรักเพศเดียวกัน

ข้อดีของไซเบอร์เซ็กซ์ ผู้ใช้สามารถสวมบทบาทเป็นใครก็ได้ตามจินตนาการสุดสยิว แถมยังแปลงตัวได้หลากหลายบุคลิกอย่างอิสรเสรี นอกจากนั้นยังอิสระหาคู่ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงกับคนจริงๆ ที่สุดปลายสายอีกฝั่ง ที่สำคัญคือปลอดภัยกว่าวันไนต์สแตนด์

อีกความเปลี่ยนแปลงในโลกทางเพศที่มีมาพร้อมกับเทคโนโลยีออนไลน์คือ เซ็กติ้ง (Sexting) คือพฤติกรรมการส่งรูปเปลือยหรือรูปกึ่งเปลือยพร้อมกับข้อความที่มีความหมายล่อแหลมทางเพศให้กับผู้อื่น โดยในช่วงแรกเป็นการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต แต่ในปัจจุบันหมายความรวมไปถึงการส่งผ่านรูปและข้อความรูปแบบดังกล่าวผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ ด้วย

ในด้านของนักจิตวิทยา มองว่า การกระทำนี้มีส่วนที่เกิดมาจากวัยที่ต้องการค้นหาตัวเองและสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเอง โดยวิธีการดังกล่าวก็จะมาจากการไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมา การส่งข้อความ รูปภาพผ่านทางมือถือ เป็นเรื่องปกติของกลุ่มวัยรุ่นทั่วไป แต่ในอังกฤษ เด็กวัยรุ่นกำลังนิยมส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศจนกลายเป็นเรื่องปกติ นำไปสู่ความกังวลใจของหน่วยงานรัฐและครอบครัว

“เซ็กติ้ง” เป็นคำที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการนำคำว่า Sex และคำว่า Texting หรือการส่งข้อความ มาผนวกรวมเข้าด้วยกัน ถูกใช้ครั้งแรกในปี 2005 ในนิตยสารชื่อดัง  Sunday Telegraph โดยคำนี้ใช้อธิบายถึงพฤติกรรมการส่งรูปเปลือยหรือรูปกึ่งเปลือยพร้อมกับข้อความที่มีความหมายล่อแหลมทางเพศให้กับผู้อื่น โดยในช่วงแรกเป็นการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ในปัจจุบันหมายความรวมไปถึงการส่งผ่านรูปและข้อความรูปแบบดังกล่าวผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ ด้วย ในปัจจุบันเซ็กติ้งได้แพร่หลายไปทั่วโลก หลายๆ รัฐในสหรัฐอเมริกาถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เซ็กติ้งอาจถูกส่งโดยเจตนา โดยเป็นการส่งสื่อลามกที่เป็นของตัวผู้ส่งเอง แต่ในบางครั้งสื่อดังกล่าวที่ถูกส่งออกไปก็เป็นของผู้อื่น โดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลในสื่อนั้นไม่ได้ให้ความยินยอม นอกจากนี้ ยังอาจถูกส่งไปยังผู้ที่ไม่ปรารถนาจะได้รับอีกด้วย เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ปัจจุบันเซ็กติ้งอาจเป็นอาการหรือการแสดงออกของการเสพติดเซ็กซ์ ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับการเสพติดชนิดอื่นๆ และทำให้เกิดผลเสียตามมา การใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับภาพโป๊ การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ขายบริการทางเพศ การนอกใจ หรือความสัมพันธ์จากกิจกรรมและประสบการณ์ทางเพศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (Cybersex) อาจเป็นประเด็นหลักของการเสพติด

การเสพติดเซ็กซ์ยังสัมพันธ์กับความคิดและพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ และการสูญเสียความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม แม้ว่าการเสพติดดังกล่าวจะทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว ความนับถือตนเอง อาชีพ และแม้แต่การเงิน การเสพติดเซ็กซ์ก็คล้ายคลึงกับการเสพติดชนิดอื่นๆ ในแง่ของการดำเนินโรค  กล่าวคือผู้เป็นโรคเสพติดเซ็กซ์จะเสียเวลาและพลังงานมากขึ้นๆ ไปกับพฤติกรรมที่เกิดจากอาการเสพติดนั้น ยิ่งไปกว่านั้นผู้เสพติดเซ็กซ์ยังต้องการประสบการณ์ที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเมื่อการเสพติดรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้ได้ความรู้สึกพึงใจพอๆ กับที่ได้จากการทำกิจกรรมที่อ่อนระดับกว่าก่อนหน้านั้น

วาเลนท์ สร้อยสุวรรณ
วาเลนท์ สร้อยสุวรรณ

 

กูรูเซ็กซ์ฟันธง

มุมมอง วาเลนท์ สร้อยสุวรรณ บรรณาธิการใหญ่ผู้พิมพ์และโฆษณานิตยสารเพลย์บอย ประเทศไทย มองว่า เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติที่อยู่ในดีเอ็นเอของคนเราอยู่แล้ว

“ยุคนี้เรื่องทางเพศมีอิสระมากและเปิดมากขึ้นตามกระแสของโลก มีการเปิดเผยความสัมพันธ์และพร้อมที่จะแสดงให้รอบข้างรู้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงรักกัน ทุกอย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นเพื่อให้ไปถึงสิ่งที่ต้องการ มีอิสระในความต้องการมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา โลกยุคนี้จึงสนองไลฟ์สไตล์ทางเพศของคนยุคนี้ พบหาสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ต้องการได้ง่ายและเร็วขึ้น ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางแอพต่างๆ ได้ง่ายขึ้นที่ตอบสนองรสนิยมของตัวเอง”

นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ สูตินรีเวชวิทยา วัยทอง และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เป็นแพทย์ผู้มีประสบการณ์การรักษาในประเทศไทยมานานกว่า 36 ปี และยังเป็นหนึ่งในหมู่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปเอเชีย ขยายความถึงเซ็กซ์ในยุค 4จี

“ยุคนี้เป็นยุคที่ไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง ภาพที่เห็นไม่เป็นจริง ตัวตนของมนุษย์จะมีสองอย่างเสมอในคนเดียวกัน ซึ่งมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีอยู่ เหมือนด้านมืดกับด้านสว่าง ซึ่งจะหาสมดุลและควบคุมว่าบางสิ่งบางอย่างต้องแสดง บางสิ่งไม่ต้องแสดง

นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

 

“ในยุคเก่าจะเป็นสังคมอัตนัยอยู่ด้วยเหตุผล หลักการ แต่สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสังคมปรนัย มีให้เลือกหลายข้อ จงเลือกข้อที่ดีที่สุด คนรุ่นใหม่เวลาจะทำอะไรก็ทำตามเพื่อน ทำตามกลุ่ม โดยตามหลักปรนัยคือเมื่อเลือกข้อไหนก็คิดว่าข้อนั้นถูก ทั้งที่เลือกข้อผิด คนยุคนี้ก็เช่นกัน ทำผิดก็คิดว่าถูกในสิ่งที่ตัวเองทำ คือตัวเองถูกเสมอ”

นพ.พันธ์ศักดิ์ ชี้ว่า โลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปจากการพูดด้วยเหตุด้วยผล แต่พูดกันด้วยกลุ่มหรืออุปทานหมู่หรือเสียงส่วนใหญ่ที่สื่อสารกันเยอะผ่านโซเชียลมีเดีย หรือกลายเป็นไวรัลส่งต่อกันไปเยอะๆ คนก็เชื่อว่าเป็นความจริง

“อะไรต่างๆ ที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดีย พอเข้าสมองคนรับโดยไม่ยั้งคิด เพราะอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนหมู่ เชื่อก่อนที่จะมาฟังเหตุผลทีหลัง เป็นยุคที่มองของใหม่ดีกว่าของเก่า มีอะไรก็ต้องมีสำรอง ซึ่งตอนนี้ใครๆ ก็มีกิ๊กเปลี่ยนหน้ากันไปตลอดเวลา เพราะคิดว่าของใหม่ดีกว่าของเก่า เซ็กซ์ก็เหมือนกันชอบการเปลี่ยนวิธี เปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนบุคลิก เปลี่ยนสถานที่ ก็เพราะแนวคิดของสังคมที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ซึ่งยุค 4จี ก็เป็นการกระทำที่ไม่ยั้งคิดในทุกเรื่องทุกราวและชอบทำตามคนอื่น ใครส่งอะไรมาก็เชื่อหมดและพร้อมที่จะแชร์ เพราะว่าเขาส่งกันมา เดี๋ยวนี้ทำเลยเพราะใครๆ ก็ทำ ความรักและเพศสัมพันธ์จึงไม่ยั่งยืน เพราะไม่ใช้สมอง แต่กลับมาใช้สัญชาตญาณ ของใหม่ดีกว่าของเก่าเสมอ”

ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “อัตมโนทัศน์ทางเพศ” ที่ถูกต้อง และเพื่อให้เกิดแนวคิดในเชิงบวกเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ เซ็กซ์จึงเป็นเรื่องที่จะต้องรู้เท่าทันยอมรับความเป็นไปของโลก และพร้อมที่จะตั้งรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ