อธิบดีกรมฝีมือแรงงาน กับความสุขของการทำงาน

  • วันที่ 10 ธ.ค. 2559 เวลา 09:18 น.

อธิบดีกรมฝีมือแรงงาน กับความสุขของการทำงาน

โดย...วิรวินท์ ศรีโหมด

การทำงานด้านพัฒนาแรงงานคนของประเทศ นอกจากต้องใช้ประสบการณ์ความสามารถที่สั่งสมมาเป็นสำคัญแล้ว ต้องใช้ความคิดมหาศาลเพื่อค้นหามุมมองใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างความแปลกและแตกต่าง ฉะนั้นการคิดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากไม่มีอารมณ์ที่จะคิดคงไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพออกมาได้

มุมของ ธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ใหม่ป้ายแดงไฟแรงคนนี้ กล่าวว่า หลักการทำงานส่วนตัวเพื่อตอบโจทย์กับงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ในเรื่องการพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองกับความต้องการแรงงานของประเทศ รวมถึงต้องพัฒนางานให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในอนาคต ฉะนั้นประชาชนที่เข้ามาอบรมเมื่อจบออกไปควรมีงานรองรับ ซึ่งข้อนี้เป็นหลักการทำงานของตนเอง เพราะคิดว่าประโยชน์จะเกิดเพียงเฉพาะหน่วยงานไม่ได้ แต่ต้องทำให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศด้วย

ฉะนั้น หลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา การทำงานในจุดนี้ถือว่าท้าทาย เพราะเรื่องการพัฒนาคนเป็นทุนที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม บริการ หรือแม้แต่ภาคเกษตรกรรม ฉะนั้นการที่อยู่จุดนี้นอกจากความท้าทาย ส่วนตัวยังมีความภาคภูมิใจที่ผู้บังคับบัญชาวางใจให้มาทำงานเรื่องการพัฒนากำลังคนของประเทศ ฉะนั้นการพัฒนาองค์กรจึงต้องทำเต็มที่ เพราะถ้าทำแล้วไม่ได้มาตรฐาน ก็จะทำให้งานมีปัญหาไม่ได้คุณภาพ

จึงต้องพยายามคิดโครงการใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ดังนั้นหลักแนวคิดในการทำงานคือ นอกจากต้องมีความมุ่งมั่นควบคู่ไปกับการทำงานแล้ว ต้องมีความสุขและสนุกไปกับงาน เพราะหากทำงานแบบไม่มีความสุขไม่สนุกไปกับมัน เมื่อทำจริงจะเหมือนให้ผ่านไปวันๆ เท่านั้น แต่ถ้าสุขและสนุกไปกับงานก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่ และสำคัญที่สุดส่วนตัวมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพระบิดาแห่งวงการช่างไทย เป็นต้นแบบของการทำงานที่จะพัฒนากำลังคนของประเทศ

 

ธีรพล กล่าวอีกว่า นอกจากเวลางานที่ปกติมักเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียด ส่วนเวลาผ่อนคลายความเหนื่อยล้ามักชอบออกกำลังกาย ซึ่งกีฬาที่ชื่นชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ คือกีฬาฟุตบอล และส่วนตัวเคยติดทีมสโมสรโอสถสภา รวมถึงทีมชาติไทย แต่ที่สละสิทธิ์จากการเล่นฟุตบอลอาชีพ เพราะเลือกที่จะเข้ามารับราชการ

แต่ถึงอย่างไรทุกวันนี้ยังไม่ทิ้งการออกกำลังกายและยังคงเล่นฟุตบอลเป็นประจำ โดยมักนัดหมายกับเพื่อนชวนกันไปเตะฟุตบอลช่วงเย็นวันหยุดที่สนามแถว จ.สุพรรณบุรี หรือเมืองทองธานี เพราะคิดว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งมีผลต่อการทำงานมาก

นอกจากนั้น เวลาว่างอื่นๆ มักชอบอ่านหนังสือหรือสื่อออนไลน์ ประมาณแนวปรัชญาเพื่อเสริมองค์ความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตและการทำงานได้ แต่บางครั้งก็จะเลือกไปนั่งเสวนาพูดคุยกับเพื่อนที่เคยเรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ด้วยกัน ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานเพื่อเป็นการพักผ่อน

ธีรพล เล่าว่า สำหรับการเดินทางไปเที่ยวนั้น ปัจจุบันไม่ค่อยชอบเดินทางเท่าไหร่ เพราะมีภูมิลำเนาเป็นคนใต้ จึงมักคุ้นเคยกับท้องทะเลไทยที่สวยงามตั้งแต่เด็ก และช่วงทำงานมักมีภารกิจเดินทางเป็นประจำ จึงทำให้ไม่ชอบเที่ยวนัก แต่ถ้าเป็นวันหยุดหากต้องการพักผ่อนจริงๆ มักเลือกอยู่บ้าน เพราะคิดว่าบ้านเป็นสถานที่เดียวที่จะพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ และเป็นอีกสถานที่ที่ชอบใช้นั่งทำงานนอกจากโต๊ะทำงานที่กระทรวง เพราะคิดว่าการทำงานที่ดีควรสนุกกับสิ่งที่ทำ หากไม่มีตรงนี้อาจเหมือนขาดความสุขอะไรไปอย่างก็เป็นได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ