สัญลักษณ์โภชนาการ ช่วยผู้บริโภคเลือกอาหารมีประโยชน์

  • วันที่ 28 พ.ค. 2559 เวลา 08:47 น.

สัญลักษณ์โภชนาการ ช่วยผู้บริโภคเลือกอาหารมีประโยชน์

โดย...ทีมข่าวในประเทศโพสต์ทูเดย์

เมื่อไม่นานมานี้ มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ชวนผู้ประกอบการร่วมระดมสมองทำสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสม เป็นประโยชน์ รวมถึงลดโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา บอกว่า การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร หรือ Healthier Logo นั้นเกิดมาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ทำเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ โดยกลุ่มอาหารที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว 3 กลุ่ม ดังนี้ อาหารมื้อหลัก, เครื่องดื่ม อาทิ น้ำผักและน้ำผลไม้ น้ำอัดลมและน้ำหวานกลิ่นรสต่างๆ  น้ำนมถั่วเหลือง น้ำธัญพืช และเครื่องปรุงรส อาทิ น้ำปลา และซีอิ๊ว

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการออกสู่ท้องตลาดแล้ว สามารถเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสมต่อสุขภาพ รวมทั้งหวังให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ตราสัญลักษณ์นี้บนฉลากผลิตภัณฑ์ และให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสามารถผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว

เลขาธิการฯ อย. บอกอีกว่า ล่าสุดมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจำนวน 24 ผลิตภัณฑ์ จาก 9 บริษัท แยกเป็นกลุ่มเครื่องดื่ม 22 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเครื่องปรุงรส 2 ผลิตภัณฑ์ โดยหลังจากแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเดือน ส.ค. จะมีการประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ  และจะมีผลิตภัณฑ์แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวมากขึ้น

ด้าน ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริผู้อำนวยการสำนักอาหาร คณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรค NCDs) เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ที่มีแนวโน้มประชาชนคนไทยในประเทศป่วยเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ส่งเสริมและเร่งพัฒนาข้อมูลโภชนาการใหม่ๆ ที่มีลักษณะให้อ่านง่ายขึ้น

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่สำคัญที่ อย.ต้องการ คือต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารทุกรายได้หันมาร่วมกันปรับสูตรลดหวาน มัน เค็ม ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใดที่ได้รับรองมาตรฐาน ก็จะได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ นำไปติดที่ฉลากผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการก็จะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค ในเรื่องของความปลอดภัย ปลอดโรค สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้  ส่วนผู้บริโภคเมื่อเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ก็จะหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น

ด้าน ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต นักวิชาการอาวุโส สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ โดยมีประโยชน์ 2 ทางด้วยกันคือ 1.เพื่อให้เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกสินค้ามาบริโภคอาหารให้เหมาะสมได้ประโยชน์ให้ดีต่อสุขภาพ โดยลดหวาน มัน  เค็ม และปราศจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2.ในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร การกำหนดหลักเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร โดยเมื่อผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย สำหรับเป็นข้อมูลการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคเพื่อลดการบริโภคน้ำตาล โซเดียม และไขมันเพื่อขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ แล้วมั่นใจว่า ผู้ประกอบการจะพัฒนาอาหารให้ได้คุณค่าตามค่าโภชนาการอย่างเหมาะสม โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครได้ฟรี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ