ของขวัญปีใหม่ได้บุญ อิ่มใจทั้งผู้ให้ผู้รับ

วันที่ 24 ธ.ค. 2558 เวลา 09:38 น.
ของขวัญปีใหม่ได้บุญ อิ่มใจทั้งผู้ให้ผู้รับ
โดย...วราภรณ์

คริสต์มาสและปีใหม่ ถือเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองและเทศกาลแห่งความสุข ผู้คนกำลังมองหาของฝากของขวัญมอบให้แก่คนที่รัก แต่จะดีไหมหากมอบของขวัญแล้วได้บุญทั้งผู้ให้และผู้รับ ดังเช่นของขวัญจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี ร้านภูฟ้า และดอยคำ ที่นอกจากจะได้ของขวัญไปมอบให้แก่คนที่รักแล้ว เงินที่ได้จากการจำหน่ายของขวัญยังนำไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้มากมาย

ลิงคล่องว่องไวนัก

ร้านภูฟ้า เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้าเพื่อนำไปผลิตสินค้าต่างๆ จำหน่าย โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงินมากกว่า 140 ล้านบาท ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา

ในปีวอกที่เวียนมาบรรจบครบอีกหนึ่งรอบในปี 2559 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีวอกแก่ร้านภูฟ้า สำหรับจัดทำชุดสินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นรูปลิงน่ารัก ทรงเลือกระบายสีด้วยสีฟ้าสดใสอันเป็นสีประจำวันศุกร์ วันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้พสกนิกรไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ ปีนักษัตร ในวันที่ 12 ส.ค. 2559 นี้ พร้อมด้วยพรพระราชทานลายพระหัตถ์ “กินกล้วยดีกว่า” เพื่ออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ดังนี้

จากพรพระราชทานจะเห็นว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเชิญชวนให้คนไทยรับประทานกล้วยซึ่งเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ โดยเปรียบกับลิงที่ชอบกินกล้วย พระองค์ทรงยกตัวอย่างหนุมาน แม่ทัพลิงในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งแคล่วคล่องว่องไว สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนาน

เกตุวลี นภาศัพท์ คณะทำงานดำเนินงานร้านภูฟ้า กล่าวว่า ในปีลิงนี้ร้านภูฟ้าขอส่งมอบความสุขด้วยชุดสินค้าสุดพิเศษ ประกอบด้วย เสื้อยืดโปโลและเสื้อยืดคอกลม โดยคณะกรรมการร้านได้ให้ชื่อเสื้อแต่ละตัวแต่ละสีตามชื่อของขุนกระบี่ 18 มงกุฎ ซึ่งเป็นกองทัพลิงของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ เสื้อยืดคอโปโลทั้งหมดมี 9 สี ได้แก่ สีขาวหนุมาน สีเหลืองสุรกานต์ สีชมพูเข้มนิลขัน สีชมพูอ่อนโกมุท สีเขียวพาลี สีส้มสุรเสน สีฟ้าพญาวารินทร์ สีม่วงเกยูร สีกรมท่านิลพากร และเสื้อยืดคอกลมจำนวน 6 สี ได้แก่ สีขาวมัจฉานุ สีเหลืองกุมิตัน สีม่วงมายูร สีเขียวองคต สีฟ้านิลราช และสีหมึกไชยามพวาน นอกจากนี้ยังมีเสื้อทรงผู้หญิงลายกล้วยสีสันสดใส ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่ลูกค้าจะเลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ได้ อาทิ บัตรอวยพรปีใหม่ ผ้าพันคอ ชุดกระติกน้ำ ผ้าขนหนู สมุดบันทึก สมุดฉีก หรือจะเป็นกระเป๋าที่แปรรูปจากผ้าปะเกอกะเญอ แฟลชไดรฟ์ ปากกา ฯลฯ

สินค้าใหม่ “ลิงคล่องว่องไวนัก” ต้อนรับปีวอก 2559 ชุดนี้จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง 19 สาขา อาทิ ร้านภูฟ้า สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 2 ร้านภูฟ้า สวนจตุจักร โครงการที่ 24 ร้านภูฟ้า สุขุมวิท ซอย 7 ร้านภูฟ้า ถนนกำแพงเพชร ตรงข้ามตลาด อ.ต.ก. ร้านภูฟ้า พระที่นั่งวิมานเมฆ ร้านภูฟ้า บอง มาร์เช่ ฯลฯ

Happiness Give

มูลนิธิรามาธิบดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และนำไปจัดสรรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษา ก่อตั้งโดย ศ.นพ.อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความมุ่งหวังอยากให้การทำงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูง ทั้งยังสามารถให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพราะเงินรายได้และงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน และบริหารงานของคณะ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน จึงทำให้เกิดความล่าช้า ประกอบกับมีผู้ประสงค์จะขอบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ค่อนข้างมาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์จึงได้ลงความเห็นให้ก่อตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้น

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เล่าว่า การจัดตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้น จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และนำไปจัดสรรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษา โดยผ่านการดำเนินงานของ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งปัจจุบันทางมูลนิธิกำลังระดมทุนเพื่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ 60% ตลอดจนหาเงินทุนเพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์ ซึ่งทางมูลนิธิยังขาดเงินอีก 2,000 ล้านบาท แม้เป็นเรื่องยากแต่ก็ยังมีเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาไม่ได้ขาด ถือเป็นเรื่องน่าชื่นใจมาก

 

สำหรับปลายปีนี้ ใครกำลังมองหาของขวัญ พรรณสิรี เชิญชวนว่า ของขวัญปลายปีของมูลนิธิรามาธิบดีฯ มีของขวัญน่าสนใจมากมาย อาทิ กระเป๋าเคลือบแคนวาสพิมพ์ลาย ออกแบบลวดลายโดยดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์โคลเซ็ท มัลลิกา เรืองกฤติยา ที่ใจบุญเป็นผู้ออกแบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นลายพิเศษ

“เป็นลวดลายลิงสีขาวกำลังเล่นเครื่องดนตรี คล้ายเหล่าฝูงลิงกำลังมาร่วมงานปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนาน แบ่งเป็น 2 ธีมสีหลักพาสเทล ได้แก่ สีม่วง และสีเขียว บ่งบอกถึงความสุขและการเฉลิมฉลอง เพื่อส่งมอบให้ผู้รับเกิดความสุขและสนุกสนาน”

พรรณสิรี ยังแบ่งรายละเอียดของชุดของขวัญของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ส่งความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ออกเป็นเซตต่างๆ ดังนี้ คอลเลกชั่น Happiness Give บาย โคลเซ็ท ราคา 129 บาท/เซต ประกอบด้วย กระเป๋าดินสอกับกระเป๋าถือ, คอลเลกชั่น Happiness Give (A) ราคา 320 บาท/เซต มีทั้งหมด 2 เซต ได้แก่ กระเป๋าทรงแฮรอท กระเป๋าทรงสูง และกระเป๋าไซส์เล็ก, คอลเลกชั่น Happiness Give (B) ราคา 320 บาท/เซต ได้แก่ กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กระเป๋าไซส์เล็กทรงเดียวกัน, คอลเลกชั่น Happiness Give ราคาใบละ 399 บาท สามารถเลือกกระเป๋าสะพายไหล่ หรือกระเป๋าเดินทาง หรือกระเป๋าถือได้ตามใจชอบ ใบละ 399 บาท, คอลเลกชั่น Happy Monkey ซึ่งมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้ออกแบบเอง เป็นเสื้อตัวละ 199 บาท เสื้อมี S, M, L และ XL มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีฟ้าอ่อน และเขียวอ่อน

ของขวัญเหล่านี้สามารถซื้อผ่านจุดจำหน่ายของที่ระลึกของมูลนิธิรามาธิบดีฯ และโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ 02-210-1111 โทรในเวลาราชการเท่านั้น วัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น. วันธรรมดา เวลา 08.00-17.30 น. โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงช่วงเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

ชุดของขวัญรักษ์โลก

หากกล่าวถึงชุดของขวัญดอยคำประจำปี 2559 นี้ โดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพของเกษตรกรไทย ตอบรับกระแสรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยตะกร้ารูปแบบแขวนจักรยาน และโบผูกกระเช้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นกระเป๋าผ้าได้ เรียกว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยในปีนี้ชุดของขวัญจากดอยคำได้รับการออกแบบให้มีมากถึง 40 รูปแบบ เพื่อสร้างความหลากหลายในการวางจำหน่าย โดยชุดของขวัญที่จัดทำขึ้นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น Pre-order จัดทำตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆ อาทิ บิ๊กซี เพียว ท็อปส์ แม็กซ์แวลู ตั้งฮั่วเส็ง ร้านสุวรรณชาด ร้านโครงการหลวง รวมทั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และส่วนที่เป็นการวางจำหน่ายในร้านดอยคำเอง

ส่วนที่ 2 คือ ที่วางจำหน่ายในร้านดอยคำ มีทั้งหมด 8 รูปแบบ ราคา 550-5,000 บาท วางจำหน่ายในร้านดอยคำ และร้านตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 80 สาขา ได้แก่ ชุดของขวัญดอยคำ ราคา 550 บาท แบ่งเป็น กระเช้าจักรยานเล็ก ราคา 650 บาท กระเช้าจักรยานกลาง ราคา 950 บาท กระเช้าจักรยานใหญ่ ราคา 1,250 บาท กระเช้าดอยคำเล็ก ราคา 1,090 บาท กระเช้าดอยคำกลาง ราคา 1,590 บาท กระเช้าดอยคำใหญ่ ราคา 2,090 บาท และกระเช้าของขวัญดอยคำรถเข็น ราคา 5,000 บาท

ในส่วนของรูปแบบมีทั้งที่เป็นกระเช้าหน้าเปิดโชว์สินค้าทั้งหมด และเป็นกระเป๋าหรือตะกร้าหน้าปิด โดยในแต่ละปีที่ทำการสร้างสรรค์ชุดของขวัญรูปแบบต่างๆ ดอยคำจะคำนึงถึงการที่ผู้รับสามารถนำตะกร้าหรือกระเป๋ากลับมาใช้งานได้อีก ตะกร้าหรือกระเป๋าจึงต้องมีรูปแบบที่สวยงามและทนทาน ด้วยตะกร้ารูปแบบแขวนจักรยาน สามารถนำมาแขวนจักรยานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และโบผูกกระเช้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นกระเป๋าผ้า ซึ่งนำมาใช้งานต่อได้

 

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในชุดของขวัญ จะเป็นผลิตภัณฑ์ตราดอยคำหลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ ผลไม้อบแห้ง ผลไม้สกัดเข้มข้น ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง น้ำผึ้ง นมถั่วเหลือง และเครื่องดื่มสมุนไพรชง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตราดอยคำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพของเกษตรกรไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้วัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้า ส่วนใหญ่มาจากการส่งเสริมการเพาะปลูกโดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง และการรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจหลักในการจัดตั้งองค์กร ด้วยเหตุนี้ ดอยคำจึงมีความเชื่อมั่นว่า ชุดของขวัญดอยคำจะเป็นของขวัญที่มีคุณค่าทั้งทางร่างกายและจิตใจ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

มณลักษณ์ อัศวศิลปกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร เล่าว่า ของขวัญเมื่อทุกคนซื้อแล้ว เงินที่ได้ก็จะกลับคืนสู่เกษตกรผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรจำหน่ายส่งโรงงานของดอยคำอีกทีหนึ่ง

“ปีหนึ่งๆ เช่นหากเราจะขายน้ำมะเขือเทศกี่พันหีบ เราจะคำนวณว่าเราต้องใช้มะเขือเทศกี่ตัน มาจากพื้นที่กี่ไร่ มาจากเกษตรกรกี่ครอบครัว เมื่อได้โจทย์มาแล้ว ฝ่ายขายจะนำออร์เดอร์ไปให้ฝ่ายเกษตรกรไปจัดหาวัตถุดิบ เกิดเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชป้อนโรงงานของดอยคำที่มีกระจายอยู่ตามโรงงานต่างๆ เช่น เชียงใหม่ สกลนคร เชียงราย เกษตรกรรอบๆ โรงงานก็จะปลูกพืชที่เขาถนัด เช่น เชียงรายปลูกเสาวรส มัลเบอร์รี่ สกลนครปลูกมะม่วงกับฝรั่ง เราก็จะส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชตามความต้องการ และมีการประกันรายได้ เพราะดอยคำจะไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการให้เงิน แต่เราจะให้เมล็ดพันธุ์ ให้ปุ๋ย และให้ความรู้ในการปลูกพืชผลทางการเกษตร เพื่อเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน ปลูกได้มาก็เป็นรายได้ของเขาเอง และระหว่างที่ปลูกดอยคำจะส่งทีมงานไปแนะนำถึงการดูแลพืชผลให้ได้ผลผลิตดี มีรายได้ที่ดีสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ซื้อเงินทุนที่ใช้ซื้อผลิตผลชาวเกษตรกรใกล้ๆ โรงงงาน การซื้อผลผลิตรอบๆ หนึ่งใช้เงินมหาศาลมากๆ ค่ะ”

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อชุดของขวัญดอยคำ 2559 โดยไม่ซ้ำแบบได้ที่ร้านดอยคำ บิ๊กซี เพียว ท็อปส์ แม็กซ์แวลู ตั้งฮั่วเส็ง ร้านสุวรรณชาด ร้านโครงการหลวง และร้านตัวแทนจำหน่าย สินค้ามีจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-656-6992 หรือ E-mail : Info@doikham.co.th หรือ www.facebook.com/DoikhamFP