ใส่ใจสารพิษตกค้าง ในผัก-ผลไม้

วันที่ 31 ต.ค. 2558 เวลา 10:09 น.
ใส่ใจสารพิษตกค้าง ในผัก-ผลไม้
โดย...เบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตร

ผู้บริโภคปัจจุบันหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น เริ่มจากการกินอาหารเป็นหลัก เช่นการเลือกรับประทานอาหารคลีน ที่ผ่านกระบวนการและกรรมวิธีปรุงน้อยลงการเลือกซื้อผัก-ผลไม้ที่มีกรรมวิธีการปลูกแบบออร์แกนิก ไร้สารเคมีเป็นต้นอย่างไรก็ตามในชีวิตจริงยังต้องเผชิญกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเหล่านี้

มนตรี บุญจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีน อะโกร (ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันจะเห็นว่าพืชผักผลไม้ในบ้านเรานั้นยังมีสารพิษตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับตัวเลขการนำเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Insecticide) สารเคมีกำจัดเชื้อรา (Fungicide) และสารเคมีกำจัดวัชพืช (Herbicide) ที่ในแต่ละปีจะมีตัวเลขการนำเข้าเกือบแสนล้านบาท หรือมีปริมาณกว่า 5 ล้านตัน (ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557 มีปริมาณปุ๋ยเคมี 5,415,020 ตัน ปริมาณสารเคมีกว่า 134,377 ตัน)

ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นปริมาณมหาศาลที่พี่น้องเกษตรกรนำไปใช้ เมื่อฝนตกก็ไหลลงไปสู่ต้นน้ำ และลงไปสู่เขื่อนผ่านไปยังปลายน้ำทำให้ระบบนิเวศ กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงสัตว์ป่าล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก มนุษย์เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทุกชีวิตต้องมามีอันเป็นไปเพราะสารเคมีที่เป็นพิษ

และมีเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน มีข่าวเกี่ยวกับการทำให้พืชผักผลไม้แลดูคล้ายๆ กับเป็นผักที่ปลูกแบบชีวภาพปลอดภัยไร้สารพิษด้วยวิธีการทำให้ดูเหมือนมีหนอนเจาะ มีรูพรุนโดยแอบเอาผักเหล่านี้ไปโปรยด้วยทรายที่คั่วให้ร้อนจนทำให้เกิดรูพรุน บ้างก็นำหนอนมาปล่อยเลี้ยงให้ดูใกล้เคียงเหมือนว่าติดมากับธรรมชาติที่พี่น้องเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวมาขาย

ทั้งนี้ เมื่อได้เข้าใจถึงพิษภัยในพืชผักผลไม้เป็นแล้ว วิธีการที่ชมรมใช้ คือ รณรงค์ส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดช่วยกันกระตุ้นให้พ่อค้าคนกลางและพี่น้องเกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารพิษมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเตือน กระตุกต่อมความคิดพิชิตโรคภัย และลด ละ เลี่ยง เลิกการใช้สารพิษเพื่อผู้บริโภคจะได้มีแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ

อย่างไรก็ตาม เราสามารถหลีกเลี่ยงสารพิษได้ ก่อนนำผักผลไม้ไปประกอบอาหารด้วยการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เช่น การแช่ผักในน้ำสะอาด การแช่น้ำเกลือ หรือแช่ในน้ำส้มสายชู เป็นต้น

การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากสารพิษตกค้าง ถือเป็นการป้องกันการสะสมโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง ความดัน เบาหวาน โรคสะเก็ดเงิน สะเก็ดทอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ปากเบี้ยว มือหงิก หูตาฝ้าฟาง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคการมีบุตรยาก ซึ่งนับวันดูเหมือนว่าจะทวีมากยิ่งขึ้น