ราชมงคลล้านนาฯ ร่วมกับเพาเวอร์บาย ส่งสถานีไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์ ให้โรงเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 10:00 น.
ราชมงคลล้านนาฯ ร่วมกับเพาเวอร์บาย ส่งสถานีไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์ ให้โรงเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
โดย...ptmagz2013@gmail.com

ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ในป่าที่รายล้อมด้วยหุบเขา การเดินทางที่แสนลำบาก หมู่บ้านที่ไม่มีแม้ไฟฟ้าส่องสว่าง อาณัติ จ่างตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย มีแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่ห่างไกลให้มีไฟฟ้าใช้ โดยริเริ่มโครงการ “เพาเวอร์บาย นำไฟฟ้าสู่น้องที่อมก๋อย” ทำพิธีส่งมอบสถานีไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านปิพอ โดยมี ผศ.ชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะผู้ดำเนินการก่อสร้างและวางระบบ ร่วมส่งมอบในครั้งนี้ เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

 

อาณัติ กล่าวว่า จากพื้นที่ที่ห่างไกลและอยู่ในหุบเขาเป็นส่วนใหญ่ เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดอำเภอหนึ่งของประเทศไทย ไม่มีแม้ไฟฟ้าส่องสว่าง เพาเวอร์บายได้สร้างไฟฟ้าส่องสว่างทุกหลังคาเรือน ที่สำคัญพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เป็นพลังงานที่รักษาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ ไม่สร้างมลภาวะให้กับชุมชน โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีกำลังมากพอที่จะส่งกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านปิพอ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ได้ใช้ไฟส่องสว่างทั้ง 60 หลังคาเรือน และได้ติดหลอดไฟให้บ้านละ 1 ดวง เพื่อใช้เป็นแสงสว่าง

ผศ.ชัยรัตน์ เสริมว่า หลังได้รับการติดต่อจากบริษัท เพาเวอร์บาย ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชน ทางมหาวิทยาลัยเห็นตรงกันว่า เป็นโครงการที่จะช่วยให้พื้นที่ที่ห่างไกลโดยการขยายเขตของการไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ ซึ่งตรงกับเจตจำนงของมหาวิทยาลัยที่จะต้องการพัฒนาพื้นที่ที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้า โดยมหาวิทยาลัยเองมีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญทางด้านการพัฒนาและหาวิธีการในการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ หรือแม้แต่พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่ทำลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

 

สำหรับโรงเรียนศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปิพอ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่ห่างไกล อยู่กลางหุบเขา การเดินทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างยากลำบาก และที่สำคัญการขยายเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเข้าไปไม่ถึง มหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงบนพื้นที่จริงในการสร้างพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้กับชุมชน ที่สำคัญนักศึกษาจะได้ใช้ความรู้จากห้องเรียนนำมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผลงานที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนอีกมากมายให้ดีขึ้น

บัณฑิต ปะละ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ “ผมเองได้มีโอกาสเรียนในคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ก็อยากใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนนำมาปฏิบัติ เพื่อสร้างไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนได้ใช้ จึงทำให้ผมและเพื่อนๆ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจากประสบการณ์จริงที่ได้จากการทำโครงการนี้”

 

ด้าน เชาวรินทร์ พุฒิไชยจรรยา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการนี้ทำให้เขาสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าในห้องเรียน “ได้ฝึกปฏิบัติในภาคสนาม ได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างสิ่งที่มีประโยชน์กับชุมชน เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจครับ”

โครงการเพาเวอร์บายนำไฟฟ้าสู่น้องที่อมก๋อย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกปฏิบัติ และฝึกประสบการณ์จริงในพื้นที่ชุมชนห่างไกล โดยใช้วิชาชีพของศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจารย์และรุ่นพี่ก็จะสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนของนักศึกษาในขณะออกทำงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจเพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆ และนำปัญหามาประยุกต์สู่งานวิจัยในชั้นเรียน

 

นอกจากนี้ เพาเวอร์บายยังได้รับการสนับสนุนของบริจาคจากบริษัทต่างๆ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป และได้ส่งต่อไปยังเด็กๆ ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนศูนย์ศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านปิพอ และโรงเรียนหมู่บ้านใกล้เคียงอีก 3 หมู่บ้าน ได้ใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬา จากซุปเปอร์สปอร์ต, ขนมจาก ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ชุดเครื่องเขียน จากบีทูเอส, อุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ฝึกหัดเขียนและวาดรูปจากแฟมิลี่มาร์ท และขนมแสนอร่อยจาก อานตี้ แอนส์ สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆ และคุณครูโรงเรียนศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านปิพอ เป็นอย่างมาก