ใช้สมาร์ทโฟน บ่อย สมองเปลี่ยนรูป

  • วันที่ 17 ม.ค. 2558 เวลา 11:36 น.

 

ผลวิจัยล่าสุดของสถาบันประสาท มหาวิทยาลัยซูริก เชื่อว่าการใช้สมาร์ทโฟนส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง

จากการทดลองอาสาสมัครราว 26 คน ซึ่งใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจำ พบว่ากลุ่มอาสาสมัครมีเนื้อเยื่อสมองส่วนที่ใช้ตอบสนองประสาทสัมผัสของนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลางมีขนาดใหญ่ขึ้น

“ยิ่งพวกเขาใช้สมาร์ทโฟนมากเท่าไหร่ สมองส่วนนั้นก็ยิ่งตอบสนองดีมากเท่านั้น” ผู้วิจัยกล่าว

ทั้งนี้ ผู้วิจัยระบุว่า นับเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อสมองจากประสบการณ์ อาทิ นักไวโอลินมีแนวโน้มที่สมองส่วนที่ตอบสนองกับประสาทนิ้วที่ใช้เล่นดนตรีจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้ที่ไม่ได้เล่นดนตรี

ฉะนั้น สมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองมนุษย์ในอนาคต

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ