กาแฟ คุณค่าแห่งสุขภาพ

วันที่ 10 ม.ค. 2558 เวลา 01:13 น.
กาแฟเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น สารคาเฟอีนช่วยให้พลังงานและทำให้รู้สึกเหนื่อยน้อยลงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพทางกายภาพถึง 11-12%

นอกจากนั้น กาเฟอีนยังช่วยเพิ่มอัตราเมตาโบลิซึมถึง 3-11% และเผาพลาญไขมันถึง 10% อีกด้วย อย่างไรก็ตามผลของการเผาผลาญพลังงานจากกาแฟกลับลดลงหากดื่มกาแฟติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

ยิ่งไปกว่านั้น กาเฟอีนยังช่วยป้องกันโรคตับอย่างโรคตับอักเสบ ที่เกิดจากการกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ โดยผู้ที่ดื่มกาแฟ 4 แก้ว/วันมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวน้อยลงมากกว่า80%

นอกจากนี้ กาแฟยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วย โดยคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำจะมีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์น้อยลง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต