ท่า Supta Padangusthasana

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 10:56 น.
ท่า Supta Padangusthasana
Supta Padangusthasana Pose ท่าพื้นฐานจะมีการจับเท้าหรือหัวแม่โป้งเพื่อดึงขาเข้าหาตัว หรือฉีกออกด้านข้าง แต่ชุดนี้จะเป็นการยกขาโดยไม่ใช้มือช่วยจับ ยกขึ้นลงซ้ำๆ เป็นชุด เพื่อเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาและหน้าท้อง ลดไขมัน บริหารลำตัวสีข้าง ช่วยให้ข้อต่อสะโพกเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

วิธีปฏิบัติ

1. นอนหงายเท้าชิด กางแขนออกด้านข้าง หายใจเข้าออก

 

2. ยกขาซ้ายขึ้นตั้งฉาก เกร็งหน้าท้อง ขาตรงไม่งอเข่า

 

3. หายใจเข้า ยกขาขวาขึ้นลอยจากพื้น

 

4. หายใจออก ลดขาซ้ายลงด้านข้างไปหามือซ้ายแต่ไม่ถึงพื้น แล้วหายใจเข้ายกขากลับที่เดิมหายใจออกลดขาลงหามือซ้าย ทำซ้ำ 5-10 ครั้งแล้วลดขาลง ทำสลับข้าง

 

 

5. มือวางข้างลำตัว หายใจเข้า ยกขาซ้ายขึ้นตั้งฉากยกขาขวาขึ้นลอยจากพื้น

 

6. หายใจออก ลดขาซ้ายลงด้านหน้าคู่ขาขวา แต่ไม่ถึงพื้น แล้วหายใจเข้ายกขากลับที่เดิม หายใจออกลดขาลงหาทำซ้ำ 5-10 ครั้ง แล้วลดขาลงทำสลับข้าง