Exercise

วันที่ 05 ก.ค. 2557 เวลา 16:12 น.
Exercise
โด... ภัทราทิพย์ พงษ์พานิช โยคะสุตรา สตูดิโอ www.YogaSutraThai.com

ท่า Baddha Konasana แขนไขว้เปิดไหล่

ท่า Baddha Konasana คือท่านั่งงอเข่าดึงส้นเท้าชิดตัว ท่านี้มีประโยชน์กับผู้มีปัญหากระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆ และปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เมื่ออุ้งเชิงกรานเปิด การก้มบิดท้องจะช่วยกดนวดให้เลือดไหลเวียนกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายใน ไตที่ทำหน้าที่ขับของเสียและกระเพาะปัสสาวะจะทำงานดีขึ้น

วิธีปฏิบัติ

1. นั่งหลังตรง งอเข่า มือจับเท้าประกบกัน ดึงส้นเท้าให้ใกล้ชิดตัวมากที่สุด

2. มือซ้ายสอดเข้าใต้เท้าทั้งสองจับเท้า แขนขวาอ้อมด้านหลัง มือเอื้อมไปจับที่ต้นขาซ้าย หากจับไม่ถึงให้ใช้เชือกช่วยดึงคล้องขาซ้ายแล้วมือจับเชือกไว้

3. หายใจเข้า โน้มตัวไปด้านหน้า ลดศอกซ้ายลงที่พื้น

4. หายใจออก บิดตัวเปิดไหล่ขึ้นด้านขวา เอื้อมมือจับขาให้มากขึ้น ตามองเพดาน หายใจเข้าออก 35 ลมหายใจ แล้วคลายท่า ทำสลับข้าง

แสดงท่า : ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข