‘ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ’ ขยายพื้นที่ปลอดควัน 100%

  • วันที่ 05 ก.ค. 2557 เวลา 15:26 น.

‘ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ’ ขยายพื้นที่ปลอดควัน 100%

แม้การรณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะมีมานานหลายปี แต่จากการสำรวจล่าสุดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือน กพ.มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่าสถานที่สาธารณะกว่า 2 ใน 3 มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ โดยเฉพาะตลาดสด ตลาดนัด สถานีขนส่ง ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ ท่าเรือ และสนามกีฬา

ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ “รวมพลัง ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ ในพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 100%” โดยจัดทำสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่แจกตามพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาแอพพลิเคชั่น “ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ” ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อให้เช็กอินผ่านแอพพลิเคชั่น เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊ก และ www.nonsmokersright.com ซึ่งจะแสดงแผนที่เขตปลอดบุหรี่ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะรณรงค์ทวงสิทธิ์ขอคืนพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ 100%

ที่มา www.nonsmokersright.com

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ