ท่า OneLeg Standing Split เข่าแตะหน้าผาก

วันที่ 21 มิ.ย. 2557 เวลา 13:54 น.
ท่า OneLeg Standing Split เข่าแตะหน้าผาก
โดย...ภัทราทิพย์ พงษ์พานิช โยคะสุตรา สตูดิโอ www.YogaSutraThai.com

ท่า OneLeg Standing Split (Urdhva Prasarita Eka Padasana) ช่วยในเรื่องการทรงตัว ยืดเส้นเอ็นใต้ขา (Hamstring) ทำให้สะโพกเปิดมากขึ้น เป็นท่าที่ฝึกเพื่อพัฒนาการทำท่า HandStand ช่วยให้เลือดไหวเวียนมาเลี้ยงศีรษะ การทำเป็นเซตเข่าแตะหน้าผาก ช่วยลดไขมันที่หน้าท้อง ทำให้ขายืดหยุ่นมากขึ้น

วิธีปฏิบัติ

1.ยืนตรงเท้าชิด ยืดก้มตัวไปด้านหน้า ขาตรง วางมือที่พื้นข้างเท้า หายใจเข้า

 

2.หายใจออก มือกดพื้น ก้มศีรษะใกล้เข้า หายใจเข้าออก 2-3 ลมหายใจ

 

3.ยืดตัวขึ้น มืออยู่ที่เดิม

 

4.หายใจเข้า ยกขาขวาขึ้นชี้เพดานมากที่สุด สะโพกพยายามให้เท่ากัน ไม่บิดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

 

5.หายใจออก งอขา พับเข่าแตะหน้าผาก หายใจเข้ายกขาขึ้นเหมือนรูปที่ 4 แล้วหายใจออกยกเข่าแตะหน้าผาก ทำซ้ำ 5 ครั้ง แล้วคลายท่า ทำสลับข้าง

 

แสดงท่า : ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข

พิเศษ! สำหรับผู้อ่านโพสต์ทูเดย์

ตัดส่วนนี้เพื่อมาเป็นส่วนลด DVD โยคะ 50 บาท

หรือเป็นส่วนลดโยคะราย 6 เดือนขึ้นไป 500 บาท

โทร. 02-636-6758-9