สูบบุหรี่ เสี่ยงหูดับ

วันที่ 21 มิ.ย. 2557 เวลา 13:06 น.
สูบบุหรี่ เสี่ยงหูดับ
ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุหรี่มีผลร้ายต่อสุขภาพมากมาย ขณะที่ งานวิจัยชิ้นใหม่ยังตอกย้ำให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ให้หนักยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อพบว่า บุหรี่ มีผลต่อ ‘การสูญเสียการได้ยิน’ ทีเดียว

ทั้งนี้ ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ อังกฤษ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสสูญเสียการได้ยินมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 15.1% และการสูญเสียการได้ยินมีความสัมพันธ์กับปริมาณและระยะเวลาในการสูบ พูดง่ายๆ ก็คือ ยิ่งสูบมาก สูบนานก็ยิ่งเสี่ยงต่อการหูหนวกถาวร

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าบุหรี่ส่งผลกระทบต่อการได้ยินอย่างไร เช่นว่า สารพิษในบุหรี่ส่งผลต่อประสาทการได้ยินโดยตรง หรือเพราะ โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ไปกระทบต่อการได้ยิน

นี่คงเป็นคำเตือนให้สิงห์อมควันเลิกกิจกรรมที่ทำร้ายสุขภาพนี้ได้ เพราะงานวิจัยยังระบุอีกว่าความสามารถในการได้ยินสามารถกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้ง หลังเลิกสูบบุหรี่แล้ว