‘โชน โสภณพนิช’ วิ่งเพื่อความสุข

วันที่ 14 มิ.ย. 2557 เวลา 14:56 น.
‘โชน โสภณพนิช’ วิ่งเพื่อความสุข
“การออกกำลังกายเป็นพื้นฐานสุขภาพดีและมีความสุขมากกว่า” คำนิยามสั้นๆ ของ โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ วัย 42 ปี ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต

โชน กล่าวว่า พันธกิจหลักของบริษัทมีเจตนารมณ์ให้คนไทยมีชีวิตที่มีความสุข โดยส่งเสริมการสร้างความมั่งคงทางการเงิน เชิญชวนให้ประชาชนสนใจการวางแผนทางการเงิน ตระหนักในคุณค่าของชีวิตที่เพิ่มขึ้นตามเวลาและความรับผิดชอบ

นอกจากนั้น ยังมีมิติของการเสริมสร้างการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในมิติอื่นๆ ทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นหนึ่งหน่วยในสังคมไทย

ที่สำคัญที่สุด คือ การส่งเสริมสุขภาพที่เริ่มรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และร่วมกับการดูแลผู้สูงอายุ

ส่วนตัว โชน ชอบเล่นกีฬา กีฬาทำให้สุขภาพแข็งแรง สมัยเด็กๆ จะชอบเล่นรักบี้ ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องวิ่งเยอะมาก ทำให้ชอบวิ่ง ตอนนี้ก็ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เช้าๆ ก่อนไปส่งลูกก็จะออกไปวิ่งก่อน

ที่บริษัทได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านกีฬาที่สม่ำเสมอกับทางพนักงาน และฝ่ายขายที่บริษัทยังมี “ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพประกันชีวิต” ที่ก่อตั้งมา 44 ปีแล้ว ในแต่ละปีพนักงานและฝ่ายขายจะเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพปีละไม่ต่ำกว่า 8-9 ครั้ง

 

โชน เริ่มเข้าเป็นสมาชิกชมรมวิ่งของบริษัทอย่างจริงจังเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ได้ไปวิ่งกับทางชมรม ถ้ามีเวลาเคยวิ่งระยะทางยาวที่สุดคือ 21 กิโลเมตร หรือฮาล์ฟมาราธอน แต่รู้สึกว่าหนักไป ก็ลดระยะทางลงมาวิ่งที่ 10.5 กิโลเมตร หรือมินิมาราธอน

แต่ไม่ได้ไปทุกที่ จะไปถ้าพร้อม แต่จะวิ่งเกือบทุกวัน ชอบวิ่ง เพราะเป็นกีฬาที่ทำได้ง่าย ทำได้ทุกที่ อย่างไปประชุมต่างประเทศก็วิ่ง การวิ่งทำให้เราเห็นบ้านเมือง และชีวิตของคนเมืองนั้นๆ ซึ่งได้อะไรที่มากกว่าการนั่งรถ ช่วงเวลาที่วิ่งเป็นเวลาส่วนตัวจริงๆ ได้อยู่กับลมหายใจตัวเอง อยู่กับความคิดของตัวเอง อยากคิดอะไรก็คิดไป เพราะเป็นเวลาอยู่กับตัวเอง

หากมีสุขภาพที่แข็งแรง ถือเป็นการสร้างความพร้อมในเบื้องต้น ทำให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกาย

ในโอกาสที่บริษัทครบรอบ 64 ปี เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา เลยถือโอกาสนี้จัดโครงการ “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต มินิ มาราธอน” ที่สวนหลวง ร.9 มีระยะทาง 10.5 กิโลเมตร วิ่เพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กิโลเมตร เป็นการจัดครั้งที่ 1 เพราะตั้งใจที่จะทำต่อไปเรื่อยๆ

 

รายได้จากการสมัครเข้าร่วมวิ่งคนละ 300 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดหาเครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ และเครื่องปั๊มน้ำ เพื่อเด็กนักเรียนจะได้มีน้ำสะอาดดื่ม เป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรง ภายใต้โครงการ “น้ำดื่มสะอาด เพื่อน้อง” ส่งมอบให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารต่อไป

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา เขากับลูกสาวก็ร่วมวิ่งในระยะทาง 10.5 กิโลเมตรด้วย ซึ่งลูกสาวก็ชอบออกกำลังกาย กีฬาที่ชอบมาก คือ ว่ายน้ำเป็นหลัก ตอนนี้อายุ 12 ขวบ แต่สูง 165 เซนติเมตรแล้วนะ

โอกาสนี้ถือว่าได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น และความสุขจากการได้ทำบุญด้วย