posttoday

เป็นโสดทำไม แต่งงานช่วยลดมะเร็งได้

05 ตุลาคม 2556

การแต่งงานไม่เพียงแต่เป็นการหาคู่ชีวิตคนสำคัญ สร้างอนาคตร่วมกันแล้ว ล่าสุดมีผลวิจัยระบุว่า ยังช่วยส่งผลดี

การแต่งงานไม่เพียงแต่เป็นการหาคู่ชีวิตคนสำคัญ สร้างอนาคตร่วมกันแล้ว ล่าสุดมีผลวิจัยระบุว่า ยังช่วยส่งผลดีในการลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอีกด้วย

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสำรวจผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 ประเภท 7.5 แสนคน พบว่าผู้ป่วยที่มีคู่ชีวิตแล้ว เสี่ยงในการเสียชีวิตลดลง 20% เพราะทีมผู้วิจัยเชื่อว่าผู้ป่วยได้รับกำลังใจชั้นดีจากคนใกล้ชิด และคนแต่งงานแล้วยังตรวจพบเนื้อร้ายก่อนจะแพร่กระจาย ซึ่งทำให้รักษาได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

นอกจากนี้ ผลวิจัยยังเปิดเผยเรื่องที่น่าทึ่งอีกว่า สำหรับมะเร็งบางประเภท เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ ผลการรักษาที่ได้จากการมีชีวิตคู่นั้น มีผลในการรักษา “ดีกว่า” จากการรักษาด้วยเคมีบำบัดเสียอีก

เป็นโสดทำไม แต่งงานช่วยลดมะเร็งได้