เด็กผ่าคลอดเสี่ยงโรครุมเร้า

วันที่ 24 ส.ค. 2556 เวลา 12:26 น.
เด็กผ่าคลอดเสี่ยงโรครุมเร้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็กแห่งสวีเดน ระบุว่า การคลอดลูกด้วยวิธีผ่าตัดจะทำให้แบคทีเรียชนิดดีที่ส่งผ่านจากแม่ไปสู่ลูกตามกระบวนการคลอดแบบธรรมชาติลดลง ส่งผลให้เด็กที่ผ่าคลอดมีภูมิคุ้มกันลดลง โดยเฉพาะบริเวณลำไส้

ผลลัพธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กผ่าคลอดเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้ เบาหวาน และโรคลำไส้ติดเชื้อ ได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่คลอดตามกระบวนการธรรมชาติ

ทั้งนี้ แบคทีเรียชนิดนี้คือแบคทีเรียดีที่มีส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่ไม่สามารถเติบโตภายนอกร่างกายได้ ทำให้การส่งผ่านแบคทีเรียดังกล่าวจำเป็นต้องผ่านภายในร่างกาย

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาด้วยการเก็บตัวอย่างเลือดในกลุ่มตัวอย่าง และเก็บเรียงตามช่วงอายุ คือ 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ